Yritysvastuu – osa kestävää kehitystä

Yritysvastuumme pohjautuu liiketoimintastrategiaan, olennaiseksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin sekä globaalin PwC-ketjun yritysvastuustrategiaan.

Yritysvastuun osa-alueet

Strategian pääteemat

 • Do the right thing. Toimintamme on vastuullista. Keskitymme liiketoiminnassa olennaisiin asioihin toteuttaessamme yritysvastuuta. Eettiset periaatteet ja vastuullisuus ovat osa asiakastyötä sekä esimerkiksi henkilöstöpolitiikkaa.
 • Be a catalyst for change. Etsimme ratkaisuja, joilla edistetään maailmanlaajuisesti ja paikallisesti kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Muutoksen katalysaattorina tuemme asiakkaita kestävässä kasvussa. Yleisellä tasolla vauhditamme muutosta esimerkiksi Thought Leadership -työllä.

 

Yritysvastuun tavoitteet strategiakauden 2016 loppuun

1. Henkilöstö ja monimuotoisuus
 • Haluamme jatkossa olla entistäkin parempi työpaikka ja työnantaja. Tilikaudella 2017 panostamme erityisesti henkilöstön hyvinvointiin.
 • Lisäämme tietoisuutta monimuotoisuudesta järjestämällä teemaviikon ja panostamalla henkilöstön perehdytykseen.
2. Yhteiskunnallinen osallistuminen
 • Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.
 • Mahdollistamme skilled volunteering -työn tekemisen kehittämällä yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
3. Vastuullinen liiketoiminta
 • Jatkamme yritysvastuun tuomista osaksi PwC:n kaikkia palveluja.
 • Jatkamme toimittajien vastuullisuusvaatimuksien jalkauttamista. 
4. Ympäristövaikutusten hallinta
 • Kehitämme toimintaamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi Green office -ohjelman avulla.
 • Lisäämme henkilöstön ympäristötietoisuutta järjestämällä vuoden aikana erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia.

 

Yritysvastuun johtaminen

 1. Yritysvastuun kehittämistä johtaa yritysvastuujohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle.
 2. Yritysvastuun ohjausryhmä (Corporate Responsibility Steering Group) seuraa ja koordinoi yritysvastuun kehittymistä.
 3. Yritysvastuun ohjausryhmällä on neljä työryhmää, joiden jäsenet edustavat organisaation eri yksiköitä ja tasoja.
 4. Hallituksemme ja johtoryhmämme arvioivat säännöllisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista ja hyväksyvät vuosittain yritysvastuuraportointimme.

 

Contact us

Sirpa Juutinen
Sustainability & Climate Change
puh. +358 (0)20 787 7815
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu