Podcastit

PwC:n podcast

PwC:n podcastissa keskustellaan yritysjohdon agendalla olevista teemoista PwC:n asiantuntijoiden ja vaihtuvien vieraiden kanssa. Aiheemme koskevat niin vastuullista bisnestä, johtamista kuin verojakin.

Juha Laitinen ja Timo Viherkenttä

Kuinka verotuksella muutetaan maailmaa?

Kesäkuu 2020

Takana on varsin poikkeuksellinen kevät. Mitkä ovat julkisen talouden suurimpia ongelmia ja kuinka ne korjataan? Miten verotuksella voidaan vaikuttaa? Aiheesta keskustelemassa PwC:n veroasiantuntija Juha Laitinen ja Aalto-yliopiston Professor of Practice Timo Viherkenttä.

 

Kuuntele:

Soundcloudissa Spotifyssa iTunesissa

Kimmo Viertola ja Sirpa Juutinen

Valtio-omistajan periaatteet vastuullisuudelle

Kesäkuu 2020

Valtioneuvosto antoi Vaurautta vastuullisella omistajuudella -nimisen omistajapoliittisen periaatepäätöksen 8.4.2020. Periaatepäätös pohjaa hallitusohjelmaan, jonka mukaan jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yhtiöiden on huomioitava päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. PwC:n Sirpa Juutinen keskustelee Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosaston osastopäällikön, ylijohtaja Kimmo Viertolan kanssa siitä, mitä periaatepäätös pitää sisällään ja millaista viestiä se välittää. 

Kuuntele:

Soundcloud Spotify iTunes

Hallitustyöskentely pandemian aikana

Hallitustyöskentely pandemian aikana

Toukokuu 2020

COVID-19-pandemian aiheuttama poikkeustila asettaa yritysten hallitukset haasteen eteen. Miten hallituksen työ jatkuu ennennäkemättömän kriisin keskellä? Sirpa Juutinen keskustelee Boardman Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja pitkän linjan hallitusammattilaisen Laura Raition kanssa siitä, mikä on hallituksen rooli poikkeusaikana. Eroaako se normaaliajasta? Entä mitä hallitus voi tästä kaikesta oppia?

Kuuntele:

Soundcloud Spotify iTunes

Covid-19:n vaikutus yritysten rahoitukseen ja likviditeettiin

Maaliskuu 2020

Suomen hallitus tiedotti perjantaina 20.3.2020 15 miljardin euron tukipaketista koronaviruskriisin kanssa kamppailevien yritysten auttamiseksi. Riittävätkö toimet ja kuinka nopeasti ne auttavat? Entä mitä pitäisi tehdä, että rahoitus saadaan jaettua sitä tarvitseville yrityksille? Näihin kysymyksiin vastaa PwC:n sijoitus- ja rahoitusalan asiantuntija Antti Palkén. 

Kuuntele:

Soundcloud Spotify iTunes

Miten kriisissä johdetaan omaa taloa ja autetaan asiakkaita?

Maaliskuu 2020

Koronavirusepidemia koettelee niin yrityksiä ja yksityishenkilöitä kuin maailmantalouttakin. "Toimimalla itse vastuullisesti ja päämäärätietoisesti yritykset voivat auttaa yhteiskuntaa selviytymään globaalista kriisistä. Nyt jos koskaan on yritysten aika elää julistamiensa arvojen kautta", toteaa PwC:n toimitusjohtaja Mikko Nieminen.

Kuuntele:

Soundcloud Spotify iTunes

Lue Sirpan blogikirjoitus: Väistyykö vastuullisuus poikkeusaikoina?

Miten eläkesijoittamisella muutetaan maailmaa?

Miten eläkesijoittamisella muutetaan maailmaa?

Helmikuu 2020

Työeläkeyhtiö Varman tulee sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti. Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölän mukaan tähän yhtälöön liittyy olennaisesti myös vastuullisuus. Miten suomalaisten eläkevaroja hoidetaan vastuullisesti ja miten sijoituspäätöksillä vaikutetaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen?

Kuuntele:

Soundcloud Spotify iTunes

Case Finlayson: Miten seistä rohkeasti yrityksen arvojen takana?

Case Finlayson: Miten seistä rohkeasti yrityksen arvojen takana?

Helmikuu 2020

200 vuotta täyttävän Finlaysonin tavoite on olla hyvän puolella. Sirpa Juutinen keskustelee uudessa Sustiskahvit-jaksossa Finlaysonin luovan johtajan Jukka Kurttilan kanssa siitä, miten toimitaan vastuullisesti ja seistään rohkeasti yrityksen arvojen takana peloista huolimatta. 

Kuuntele:

Soundcloud Spotify iTunes

Lue Sirpan blogikirjoitus: Rohkeasti eteenpäin

Hyvän tavan mukaista mainontaa

Tammikuu 2020

Mitä eroa on vastuullisella ja vastuuttomalla mainonnalla? Kuka asiasta päättää? Sustiskahveilla keskustelemme mainonnan eettisyydestä ja vastuullisuudesta yhdessä Mainonnan eettisen neuvoston pääsihteerin, Paula Palorannan, kanssa.

Kuuntele:

SoundCloud Spotify iTunes

Kestävän kehityksen hallitustyöskentely

Joulukuu 2019

Miten yritysvastuu tulisi huomioida hallitustyöskentelyssä ja mitä vastuullinen yrityskulttuuri merkitsee? Näistä teemoista keskustelemme DIF:in hallituksen puheenjohtajan, Kirsi Komin, kanssa.

Kuuntele:

SoundCloud Spotify iTunes

 

Sirpa Juutinen ja Mikko Routti

Yritysvastuun järki ja tunteet

Marraskuu 2019

Sustiskahvien vieraaksi saapuu tällä kertaa FIBSin toimitusjohtaja Mikko Routti. Jaksossa keskustellaan muun muassa siitä, kuinka suomalaiset yritykset ovat havahtumassa kestävän kehityksen tärkeyteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja siitä, onko yrityksillä muitakin tarkoituksia kuin taloudellisen voiton tavoitteleminen.

Kuuntele:

SoundCloudissa iTunesissa    Spotifyssa

Pörssin ESG-uutiset

Lokakuu 2019

Tällä kertaa juomme kahvit Lauri Rosendahlin, Nasdaq Nordicin toimitusjohtajan, kanssa. Keskustelemme muun muassa pörssin kuulumisista ja ESG-raportoinnista. Miten voiton maksimointi ja vastuullisuus oikein sopivat yhteen?

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Case Puro: Ilmaston uudet markkinat

Lokakuu 2019

Ilmastonmuutosta on hidastettava merkittävästi, mutta nykytoimet eivät riitä. Puron Antti Vihavainen kertoo, kuinka yritykset voivat tehdä toiminnastaan hiilineutraalia poistamalla ilmakehästä hiilidioksidia Puron tarjoamalta markkinapaikalta.

Kuuntele:

Soundcloudissa  iTunesissa Spotifyssa

Lue Jussin blogikirjoitus: Viisi faktaa hiilidioksidin poistosta

Vastuullisuutta ja kriisiviestintää

Syyskuu 2019

Miten kriisejä voidaan ennaltaehkäistä ja miten niistä kannattaa viestiä? Mitä on vastuullinen viestintä? Näistä kysymyksistä keskustelemme kriisiviestinnän ammattilaisen, Anna Soraisen, kanssa. 

Kuuntele:

SoundCloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Kriisiviestinnän asiantuntija: ”Pikkunätti rehellisyys ei riitä, tarvitaan raivorehellisyyttä”

Henkilöstömme kysyy, toimitusjohtaja vastaa

Kesäkuu 2019

Mitä vastuullisuus tarkoittaa PwC:llä? PwC:n henkilöstön kiperiin vastuullisuuskysymyksiin pohdimme vastauksia yhdessä toimitusjohtajamme, Mikko Niemisen, kanssa. Keskustelemme muun muassa johtamisesta, ympäristöstä ja tasa-arvosta.

Kuuntele:

SoundCloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Henkilöstömme kysyi yritysvastuustamme – toimitusjohtaja vastasi

Kriisistä ylös ja vastuullisuudella eteenpäin

Toukokuu 2019

Miten johdetaan yritystä, jonka tulevaisuus on vaakalaudalla? Miten vastuullisuus näkyy hallitustyöskentelyssä? Näistä teemoista keskustelemme yhdessä kriisiyhtiöiden pelastajana tunnetun Lauri Ratian kanssa.

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Kriisistä ylös ja vastuullisuudella eteenpäin

Pääomasijoittajat ja vastuullinen kasvunrakennus

Toukokuu 2019

Kuinka paljon vastuullisuus ohjaa suomalaista pääomasijoittamista? Aiheesta keskustelemme Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtajan, Pia Santavirran, ja Vaaka Partnersin toimitusjohtajan, Juha Peltolan, kanssa.

Kuuntele:

Soundcloudissa  iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Pääomasijoittajat ja vastuullinen kasvunrakentaminen

Päästöjen kompensoinnista helpotusta ilmastoahdistukseen

Päästöjen kompensoinnista helpotusta ilmastoahdistukseen

Huhtikuu 2019

Yhä useammat meistä kokevat ilmastoahdistusta, mutta kuinka paljon vastuuta yksilöllä on? Ilmastonmuutoksesta, hiilidioksidipäästöistä ja työn merkityksellisyydestä keskustelemme Kompensäätiön perustajan, Antero Vartian kanssa.

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Kuluttajan ilmastoahdistukselle helpotusta päästöjen kompensoinnista

Lilli Paasikivi ja Sirpa Juutinen

Digitaalisuus taiteen muokkaajana

Huhtikuu 2019

Miten uusia teknologioita, esimerkiksi lisätyn todellisuuden eri elementtejä, voidaan integroida oopperaesitykseen? Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi kertoo, miten teknologia muokkaa taidetta. Lisäksi keskustelemme siitä, miten luovaa organisaatiota johdetaan vastuullisesti.

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Digitaalisuus muokkaa taidetta

PwC:n Jussi Nokkala ja Elinkeinoelämän keskusliiton Matti Kahra

Ilmastovaaleista ilmastopolitiikkaan

Maaliskuu 2019

Ratkaiseeko Suomi ilmastonmuutoksen? Kuka ratkaisusta on vastuussa; poliitikot, yritykset vai kansalaiset? Jussi Nokkalan vieraaksi saapuu Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ilmastoasiantuntija Matti Kahra, jonka kanssa keskustellaan ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista ja ilmastonmuutoksen merkityksestä kevään eduskuntavaaleissa.

Kuuntele:

Soundcloudissa  iTunesissa Spotifyssa

Lue Jussin blogikirjoitus: Ilmastovaaleista ilmastopolitiikkaan

 

Case Fortum: Veroista ja verojalanjäljistä - mikä niissä kiinnostaa?

Case Fortum: Veroista ja verojalanjäljistä - mikä niissä kiinnostaa? 

Helmikuu 2019

Sirpa Juutisen vieraaksi saapuu tällä kertaa Fortumin verojohtaja Reijo Salo. Hänen kanssaan keskustellaan veroista, verojen suunnittelusta ja raportoinnista. Mitä on hyvä verojalanjälkiraportointi ja kuinka siinä päästään alkuun?

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Verojalanjäljillä

 

sustiskahvit-podcast

Vaikuttava data — datalla vaikuttaminen

Helmikuu 2019

Vuoden 2019 ensimmäisessä Sustiskahvit-jaksossa Sirpa Juutisen vieraaksi saapuu Google Cloudin Ari Lampela, jonka kanssa keskustellaan kuinka Google kerää ja käyttää dataa vastuullisesti. Lisäksi pohditaan miten Google voi datan avulla viedä kestävää kehitystä eteenpäin. 

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Kaikkihan me googletamme

 

Kaarina Kolle ja Jussi Nokkala

Minkälaisia ilmastovaikutuksia sijoituksilla on?

Joulukuu 2018

Kahdeksannessa jaksossa vieraaksemme saapuu WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, jonka kanssa Jussi Nokkala keskustelee sijoitusten ilmastovaikutuksista. Minkälaisia ilmastoriskejä sijoituksiin liittyy? Miten yksilö tai yhteisö voi sijoittaa ilmaston kannalta vastuullisesti? Kaarina kertoo myös, miten WWF:n sijoitussalkku on rakennettu.

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Jussin blogikirjoitus: Ilmastonmuutoksen ratkaisu piilee rahavirroissa

 

Mikko Nieminen

Mistä yrityksen arvot syntyvät?

Joulukuu 2018

Tässä jaksossa Sirpa Juutisen vieraana on PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen. Mikon kanssa keskustellaan arvoista, niiden jalkauttamisesta ja johtamisesta. Mistä arvot syntyvät ja minkä tärkeän neuvon Mikko sai johtamisesta nuoruuden esimieheltään?

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Arvon piirtävät pelikentän rajat

 

Eila Kreivi ja Sirpa Juutinen

Kestävällä rahoituksella kohti parempaa maailmaa?

Marraskuu 2018

Sirpa Juutisen vieraaksi saapuu Eila Kreivi Euroopan investointipankista. Hänen kanssaan keskustellaan kestävästä rahoituksesta ja sen vaikutuksista planeettamme tulevaisuuteen. Löytyykö Suomesta aloja, joissa keskitytään muita enemmän kestävään rahoitukseen? Mikä on kestävän rahoituksen kasvispihvi ja kuinka suuri merkitys sillä on esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen?

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa Spotifyssa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Sijoittajat planeetan pelastajina

 

Antti Savilaakso ja Jussi Nokkala

Vastuullisen sijoittamisen matka kohti valtavirtaa

Marraskuu 2018

Jussi Nokkalan vieraaksi saapuu Auriel Equitiesin asiantuntija Antti Savilaakso, jonka kanssa keskustellaan vastuullisen sijoittamisen ja sen asiantuntijuuden kehityksestä. Mikä on seuraava iso askel lähivuosina?

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa

Lue Jussin blogikirjoitus: Vastuullisuus kääntyy numeroiksi – ja euroiksi

 

Janne Tienari ja Sirpa Juutinen

Kuinka murtaa työelämän tiedostamattomia ennakkoluuloja?

Marraskuu 2018

Sustiskahvien neljännessä jaksossa Sirpa Juutisen vieraana on Hankenin professori Janne Tienari, jonka kanssa käsiteltiin tiedostamattomia ennakkoluuloja. Kuinka tiedostamattomat ennakkoluulot näkyvät ja vaikuttavat työelämässä, miten ne liittyvät tasa-arvokeskusteluun, sekä ennen kaikkea: minkälaisin keinoin näitä ennakkoluuloja voitaisiin murtaa?

Kuuntele:

Soundcloudissa  iTunesissa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Alitajuiset ennakkoluulot tasa-arvon esteenä

 

Jussi Nokkala ja Martin Paasi

Voiko sijoittaja vaurastua vastuullisella sijoittamisella?

Lokakuu 2018

Sustiskahvien kolmannessa jaksossa Jussi Nokkalan vieraana on Nordnetin talousasiantuntija ja Rahapodi-podcastista tuttu Martin Paasi. Keskustelun aikana pohdittiin, voiko piensijoittaja vaurastua vastuullisella sijoittamisella ja kuinka se näkyy tuotoissa.

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa

Lue Jussin blogikirjoitus: Onko ESG uusi ETF? Kuinka sijoittaa vastuullisesti?

 

Sirpa Juutinen ja Katri Viippola

Pokalla kohti muutoksia

Lokakuu 2018

Sustiskahvien toisessa jaksossa Sirpa Juutisen vieraana on Varman HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja Katri Viippola. Hänen kanssaan pohdittiin, mihin vastuullisuudessa tarvitaan pokkanaisia ja -miehiä.

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Tukifunktioiden pokkanaiset toimitusjohtajan tukena

 


Maija-Riitta Ollila ja Sirpa Juutinen

Kuinka vastuullisuus ja etiikka ohjaavat tekoälyä?

Syyskuu 2018

Sustiskahvien ensimmäisessä jaksossa Sirpa Juutinen ruotii filosofi Maija-Riitta Ollilan kanssa tekoälyn etiikkaa. Muun muassa sitä, minkälaista on eettinen rinnakkainelo tekoälyn kanssa, ja joudummeko jossakin vaiheessa ns. kiskaisemaan töpselin irti ihmiskuntaa suojataksemme. 

Kuuntele:

Soundcloudissa iTunesissa

Lue Sirpan blogikirjoitus: Mistä silloin puhumme, kun puhumme tekoälyn etiikasta?

 

Contact us

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7815

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Sustainability & Climate Change Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8189

Seuraa ja osallistu