Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Finanssiala

Tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalvelut kattavasti pankki- ja sijoituspalvelu- sekä vakuutusyhtiölle.

Autamme asiakkaitamme huomioimaan finanssialan riskien ja sääntelyn, fintechin, digitaalisten innovaatioiden ja kehittyvän teknologian vaikutusta liiketoimintaan.

Finanssiala on ennennäkemättömässä myllerryksessä

Varainhoito, vakuuttaminen, pääomamarkkinat ja pankit digitalisoidaan asiakaskäyttäytymisen muutoksen sekä kustannustehokkuuden vuoksi. Perinteiset alan toimijat saavat kilpailijoikseen rajattuihin palvelukokonaisuuksiin keskittyviä lukuisia, pieniä ja ketteriä yrityksiä sekä globaaleja jättiläisiä. Ansaintamallit muuttuvat ja samalla voimakkaasti lisääntyvään sääntelyyn valmistautuminen uhkaa yksin kuluttaa kehitysbudjetit.

Muutokset aiheuttavat myös veroseuraamuksia, uusia riskejä ja entistä enemmän tarkastettavaa. Vaatimustenmukaisuuden valvonta ulottuu teknologiaan ja kumppanuuksiin, koska regulaation valvonta muuttuu kattavammaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Lisäksi uudet tilinpäätösstandardit ja raportointivaatimukset monimutkaistavat finanssialan yhtiöiden prosesseja.

Kehittämisen johtamisessa ja päätöksenteossa nopeus ja kokonaisuuden ymmärtäminen korostuvat. Kaikkea ei voi eikä kannatakaan tehdä itse. Kehittämisen tuottavuutta, toimintatapoja, kapasiteettia ja sisältöosaamista voidaan tehostaa asiantuntijapalveluilla.

Miten voimme auttaa

Keskitymme finanssialan tulevaisuuteen ja toimimme asiakkaidemme tukena, kun he muokkaavat liiketoimintaansa ja toteuttavat strategioitaan. Riskit, sääntely, talousrikollisuus, mobiili- ja digitaalitekniikka, fintech sekä asiakaskäyttäytymisen muutos vaikuttavat finanssialaan. Autamme alan toimijoita näiden tekijöiden ja niiden vaikutusten hallinnassa.

Käytämme hyväksi havaittuja menetelmiä liiketoiminnan muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Olemme panostaneet voimakkaasti teknologisten valmiuksien rakentamiseen keskittymällä alueille, joiden uskomme tuovan asiakkaillemme eniten arvoa. Näitä alueita ovat mm. data-analytiikka, digitalisaatio ja teknologian muutos.

 

Palveluihimme kuuluvat mm.

 • Yritys-, liiketoiminta- ja asiakasstrategiat
 • Yritysjärjestelyt, (fintech-)kumppanuudet ja ulkoistukset
 • Liiketoiminta- ja operatiiviset mallit sekä niiden transformaatioiden suunnittelu ja toteutus
 • Myynnin, palveluiden, tukiprosessien kehittäminen sekä järjestelmävalinnat ja käyttöönotot
 • Big datan määrittely, arkkitehtuurit ja analytiikkaratkaisuiden toteutus
 • Muutoksenhallinta
 • Riskienhallinta ja toimintojen auditoinnit
 • Tilintarkastus
 • Verotus
 • Aktuaaripalvelut
 • Lakipalvelut

 

Keskitymme finanssialan tulevaisuuteen

Project Blue

Project Blue -viitekehys on kattava katsaus rahoituspalvelutoimialaan vaikuttavista trendeistä. Siinä keskitytään erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • kehittyvien markkinoiden kasvu ja yhteentoimivuus
 • väestörakenteen muutos
 • sosiaalisten tekijöiden ja käyttäytymisen muutos
 • teknologinen muutos
 • taistelu luonnonvaroista
 • valtiojohtoisen kapitalismin nousu.

Kiire mukautua tähän monimutkaiseen ja epävarmaan ympäristöön johtaa useissa alan organisaatioissa reaktiivisiin lyhyen aikavälin strategisiin ratkaisuihin. Project Blue tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla yritykset voivat arvioida näiden trendien vaikutuksia strategiaansa ja liiketoimintamalleihinsa.

Lue lisää globaaleilta sivuiltamme

 

Ajankohtaista Uutishuoneessamme

Ota yhteyttä

Antti Palkén

Antti Palkén

Partner, Fund and Debt Advisory

puh. +358 (0)20 787 7281

Tuomas Kotilainen

Tuomas Kotilainen

Partner, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7509

Jan Bäckström

Jan Bäckström

Partner, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7895

Marko Lehto

Marko Lehto

Partner, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 8216

Martin Grandell

Martin Grandell

Partner, Assurance

puh. +358 (0)20 787 7741

Jukka Paunonen

Jukka Paunonen

Partner, Assurance, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7715

Seuraa ja osallistu