Finanssiala

Tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalvelut kattavasti pankki- ja sijoituspalvelu- sekä vakuutusyhtiölle.

Autamme asiakkaitamme huomioimaan finanssialan riskien ja sääntelyn, fintechin, digitaalisten innovaatioiden ja kehittyvän teknologian vaikutusta liiketoimintaan.

Finanssiala on ennennäkemättömässä myllerryksessä

Varainhoito, vakuuttaminen, pääomamarkkinat ja pankit digitalisoidaan asiakaskäyttäytymisen muutoksen sekä kustannustehokkuuden vuoksi. Perinteiset alan toimijat saavat kilpailijoikseen rajattuihin palvelukokonaisuuksiin keskittyviä lukuisia, pieniä ja ketteriä yrityksiä sekä globaaleja jättiläisiä. Ansaintamallit muuttuvat ja samalla voimakkaasti lisääntyvään sääntelyyn valmistautuminen uhkaa yksin kuluttaa kehitysbudjetit.

Muutokset aiheuttavat myös veroseuraamuksia, uusia riskejä ja entistä enemmän tarkastettavaa. Vaatimustenmukaisuuden valvonta ulottuu teknologiaan ja kumppanuuksiin, koska regulaation valvonta muuttuu kattavammaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Lisäksi uudet tilinpäätösstandardit ja raportointivaatimukset monimutkaistavat finanssialan yhtiöiden prosesseja.

Kehittämisen johtamisessa ja päätöksenteossa nopeus ja kokonaisuuden ymmärtäminen korostuvat. Kaikkea ei voi eikä kannatakaan tehdä itse. Kehittämisen tuottavuutta, toimintatapoja, kapasiteettia ja sisältöosaamista voidaan tehostaa asiantuntijapalveluilla.

Miten voimme auttaa

Keskitymme finanssialan tulevaisuuteen ja toimimme asiakkaidemme tukena, kun he muokkaavat liiketoimintaansa ja toteuttavat strategioitaan. Riskit, sääntely, talousrikollisuus, mobiili- ja digitaalitekniikka, fintech sekä asiakaskäyttäytymisen muutos vaikuttavat finanssialaan. Autamme alan toimijoita näiden tekijöiden ja niiden vaikutusten hallinnassa.

Käytämme hyväksi havaittuja menetelmiä liiketoiminnan muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Olemme panostaneet voimakkaasti teknologisten valmiuksien rakentamiseen keskittymällä alueille, joiden uskomme tuovan asiakkaillemme eniten arvoa. Näitä alueita ovat mm. data-analytiikka, digitalisaatio ja teknologian muutos.

 

Palveluihimme kuuluvat mm.

 • Yritys-, liiketoiminta- ja asiakasstrategiat
 • Yritysjärjestelyt, (fintech-)kumppanuudet ja ulkoistukset
 • Sääntelyn tulkinta, vaikutusten tunnistaminen sekä varautumisen suunnittelu ja toteutus
 • Liiketoiminta- ja operatiiviset mallit sekä niiden transformaatioiden suunnittelu ja toteutus
 • Myynnin, palveluiden, tukiprosessien kehittäminen sekä järjestelmävalinnat ja käyttöönotot
 • Big datan määrittely, arkkitehtuurit ja analytiikkaratkaisuiden toteutus
 • Muutoksenhallinta
 • Riskienhallinta ja toimintojen auditoinnit
 • Tilintarkastus
 • Verotus
 • Aktuaaripalvelut

 

Keskitymme finanssialan tulevaisuuteen

PSD2-direktiivi tuo laajoja muutoksia maksupalvelumarkkinoille

Maksupalvelumarkkinoita koskeva PSD2-direktiivi astui voimaan 13.1.2018, ja se on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa.

Tiedätkö millä tavoin PSD2-direktiivi vaikuttaa organisaatioosi? Entä onko PSD2-direktiivin toimeenpanoon varauduttu yrityksessäsi oikein?

Tutustu tarkemmin PSD2-direktiivin tuomiin muutoksiin

 

Project Blue

Project Blue -viitekehys on kattava katsaus rahoituspalvelutoimialaan vaikuttavista trendeistä. Siinä keskitytään erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • kehittyvien markkinoiden kasvu ja yhteentoimivuus
 • väestörakenteen muutos
 • sosiaalisten tekijöiden ja käyttäytymisen muutos
 • teknologinen muutos
 • taistelu luonnonvaroista
 • valtiojohtoisen kapitalismin nousu.

Kiire mukautua tähän monimutkaiseen ja epävarmaan ympäristöön johtaa useissa alan organisaatioissa reaktiivisiin lyhyen aikavälin strategisiin ratkaisuihin. Project Blue tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla yritykset voivat arvioida näiden trendien vaikutuksia strategiaansa ja liiketoimintamalleihinsa.

Lue lisää globaaleilta sivuiltamme

 

Julkaisuja

 

 

Contact us

Tuomas Kotilainen

Partner, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7509

Jan Bäckström

Partner, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7895

Marko Lehto

Partner, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 8216

Juha Elovirta

Partner, Consulting

puh. +358 (0)20 787 8184

Martin Grandell

Partner, Assurance

puh. +358 (0)20 787 7741

Jukka Paunonen

Partner, Assurance, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7715

Seuraa ja osallistu