Digitaalisuuden ja teknologian hyödyntäminen

Digitaalisuus ja teknologian kehittyminen muokkaavat kaikkia liike-elämän toimintatapoja.

Yhdistämme liike- ja elinkeinoelämän tuntemusta digitaalisiin innovaatioihin, ja näin luovien alojen, teollisuuden ja teknologian ammattilaisista koostuva tiimimme auttaa sinua menestymään digitaalisuuden avulla.

Autamme sinua luomaan integroidut, koko tuotantoketjun kattavat digitaaliset ratkaisut strategiasta ja innovaatioista aina toteutukseen asti.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Playback of this video is not currently available

PwC's digital accelerator

What does it take to create meaningful experiences?

Playback of this video is not currently available

Data-driven Business Insights

Our Data-driven Business Insights service brings the analytical capabilities of your company to the next level.

Data-driven Business Insights -palvelu paljastaa liiketoimintaprosessien todellisen suorituskyvyn

Data-driven Business Insights -palvelumme nostaa yrityksesi analyyttiset kyvykkyydet uudelle tasolle. Palvelun avulla näet aidon ja tarkan kokonaiskuvan yrityksen todellisesta suorituskyvystä, arvoketjuista ja prosesseista kaikkine variaatioineen ja poikkeustapauksineen. Palvelu perustuu täysin yrityksesi prosesseissa virtaavaan todelliseen dataan ohittaen ennalta määritetyt raportointirakenteet ja keskiarvoistavat KPI-mittaristot.

Mallinnamme liiketoimintasi ja testaamme eri skenaarioita

Tosipohjaisen datan avulla kykenemme mallintamaan yrityksesi digitaalisen kopion. Se mahdollistaa liiketoimintasi simuloinnin ja eri toimenpiteiden vaikutuksen testauksen liiketoimintasi suorituskykyyn. Digitaalisen kaksoiskappaleen avulla autamme sinua analysoimaan eri vaihtoehtoja ja tunnistamaan kokonaisuuden kannalta vaikuttavimmat toimenpiteet liiketoimintasi optimoimiseksi. Voimme hyödyntää palvelussamme myös oppivia algoritmeja, jolloin eri vaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu on entistä tehokkaampaa ja toimenpidesuositukset entistä kattavampia.

Lue lisää

 

Tietohallinnon johtaminen

Miten saan teknologian tuottamaan konkreettista hyötyä liiketoiminnalle ja liiketoiminnan prioriteetit ohjaamaan tietohallintoa?

Autamme sinua seuraavien kysymysten kanssa:
 • Miten saan IT:n tukemaan muutosta ja liiketoimintastrategiaa?
 • Miten valitsen parhaan IT:n toimintamallin ja miten uudelleen järjestelen sekä johdan toimintaa tehokkaasti?
 • Miten toteutan ja priorisoin liiketoiminnan kannalta optimaalista kehitystä ja palveluita?
 • Miten hallitsen osaamista, kumppaneita ja ekosysteemiä?
 • Miten hyödynnän uusia teknologioita liiketoiminnan kasvattamiseen ja tukemiseen?
 • Miten nopeutan hankkeita, hyödynnän ketteriä kehitysmenetelmiä ja hallitsen niitä samanaikaisesti perinteisempien kehitysmallien rinnalla?

Ota yhteyttä

Tietohallinnon johtaminen
Liiketoimintalähtöinen yritysarkkitehtuuri

Liiketoimintalähtöinen yritysarkkitehtuuri

Miten sovellukset ja teknologia tulisi jäsentää, jotta ne tukevat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Autamme sinua seuraavien kysymysten kanssa:
 • Miten muutan arkkitehtuuria tukemaan uutta liiketoimintaa?
 • Miten yksinkertaistan ja rationalisoin ikääntynyttä järjestelmäarkkitehtuuria?
 • Miten varmistan ja rakennan tietoturvallisen arkkitehtuurin?
 • Miten saan arkkitehtuurin toimimaan yhteen ulkopuolisen ekosysteemin kanssa?
 • Miten hyödynnän pilvipohjaisia ratkaisuja, muistinvaraisia teknologioita ja API-arkkitehtuurilähestymistapaa osana toimintaani?

Ota yhteyttä

Hyötyjä pilvipalvelupohjaisista yrityssovelluksista

Yritysten liiketoimintasovelluksista yhä suurempi osa hankitaan ja tuotetaan pilvipalveluina. Käyttäjät ovat havainneet, että pilvipohjaiset yrityssovellukset kykenevät joissakin tapauksissa tuottamaan jopa parempaa liiketoimintahyötyä kuin perinteisesti omiin vaatimuksiin räätälöidyt ratkaisut. Usein tätä selittää pilvipalveluille luonteinen tapa hyödyntää toimivaksi todettuja käytäntöjä käyttöönotossa, mistä seuraa usein myös prosessien ja toimintamallien yksinkertaistuminen.

Pilvipohjaisten yrityssovellusten käyttöönottoprojekti on tyypillisesti perinteisiin IT-ratkaisuihin verrattuna vähemmän tekninen ja enemmän liiketoimintalähtöinen ponnistelu. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida, että pilvikomponenttien sisällyttäminen yrityksen sovellusarkkitehtuuriin vaatii muutoksia tällaisen hybridiarkkitehtuurin hallintamenettelyihin.

Meidän lähtökohtanamme on auttaa asiakasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pilvipalvelun käyttöönotto niin, että siitä saadaan paras hyöty liiketoiminnalle. Olemme teknologiasta riippumaton kumppani, vaikka osaamista meillä on erityisesti Salesforcen, Microsoft Dynamicsin, Oraclen ja SAPin ratkaisuista.

Meiltä saat tukea mm. seuraavilla alueilla:
 • Liiketoimintalähtöinen neuvonanto pilvipalvelun käyttöönotossa
 • Pilvipalveluiden tekninen käyttöönotto
 • Pilvipalveluiden ylläpito
 • Pilvisovellusten hallinnointi osana kokonaisarkkitehtuuria (hybridiarkkitehtuuri).

 

Pilvipalvelupohjaiset yrityssovellukset

Ota yhteyttä

Tuomas Kotilainen

Tuomas Kotilainen

Partner, Financial Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7509

Heli Valtari

Heli Valtari

Partner, Technology and Digital, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7967

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Advisory and Markets Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7504

Juuso Laatikainen

Juuso Laatikainen

Partner, Strategy Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8554

Shahab Anbarjafari

Shahab Anbarjafari

Data Analytics & AI, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8090

Samuli Lehto

Samuli Lehto

Partner, Technology strategy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7000

Seuraa ja osallistu