Taloushallinnon kehittäminen

Talouden toiminnot ovat suuren muutoksen edessä, kun painopiste siirtyy päätöksenteon tukemisesta kohti aitoa liiketoiminnan kumppanuutta strategisen suunnan määrittämiseksi ja suorituskyvyn hallitsemiseksi. Taloushallinnon on tarpeen arvioida toimintatapojaan digitaalisen, ketterän ja innovatiivisen maailman vaatimusten näkökulmasta. Uudet työskentelytavat, menetelmät ja prosessit ovat välttämättömiä kestävien tulosten aikaansaamiseksi. 

Autamme teitä saavuttamaan tavoitteenne, valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja toteuttamaan muutoshankkeet menestyksekkäästi, olipa kyse uudesta talouden toimintamallista, edistyneestä teknologiasta tai asiantuntemuksesta, joka auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Talouskonsultoinnin tiimimme vankka osaaminen ja kansainvälisen verkostomme tuki varmistaa, että käytössänne on aina alan johtava asiantuntemus. 

Ota seuraava askel kohti menestyksellistä talouden muutosta ja kehitystä – tutustu palveluihimme tarkemmin ja ota yhteyttä, niin autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi digitaalisen ja innovatiivisen liiketoimintamaailman vaatimusten mukaisesti. 

Kari Yliluoma

Partner, Head of Finance Consulting, PwC Finland

+358 (0)20 787 7517

Lähetä viesti

Mikael Guarnieri

Partner, Consulting, PwC Finland

+358 (0)20 787 7805

Lähetä viesti

Taloushallinnon kehittämisen palvelumme

Taloushallinnon visio ja toimintamallin muutos 

Kamppaileeko talousorganisaatiosi vastatakseen muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin? Taloushallinto on jatkuvan muutospaineen alla: digitalisaatio, automatisaatio ja kasvavat vaatimukset liiketoiminnan suunnalta pakottavat taloushallinnon miettimään omaa rooliaan ja toimintaedellytyksiään jatkuvasti. 

Tuemme teitä tämän muutoksen hallinnassa. Tulevaisuuden taloushallinnon osaaminen ja kyvykkyys lähtevät vision ja tavoitteiden luomisesta. Palvelumme kattavat myös kokonaisvaltaisen talousfunktion muutoksen kaikissa sen vaiheissa. Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä kirkastamaan tulevaisuuden tahtotilan ja tavoitteet sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintamallimuutokset. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Taloushallinnon vision kehittäminen yrityksen strategian pohjalta 
 • Osaamis- ja kyvykkyyssuunnitelmien luonti 
 • Digitaalisen taloushallinnon kehitystiekartta 
 • Talousfunktion toimintamallimuutokset ja strategian jalkautus 
 • Talouden governance-mallien suunnittelu ja jalkautus 
 • Uudet talousjohtamisen työkalut
 

Talouden integraatiot ja carve-out

Yritysjärjestelyissä taloustoiminnolla on keskeinen rooli raportoinnin ja seurannan integroinnissa tai itsenäisen raportoinnin ja seurantakyvykkyyden rakentamisessa. Taloudellisen raportoinnin ja säädöstenmukaisuuden varmentamisen lisäksi onnistunut yritysjärjestely vaatii talouden toimintamallin täsmentämistä muuttuneeseen tilanteeseen. Erityisesti taloustoimintojen onnistunut prosessi on vahvasti kytköksissä yritysjärjestelyn kokonaismenestykseen. Tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelut integraation ja carve-outin onnistuneeseen toteutukseen.  

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa:  

 • Taloustoiminnon tavoitetilan toimintamallin suunnittelu ja tiekartan laatiminen  
 • Muutoksen tehokas ja ammattitaitoinen läpivienti 
 • Liiketoiminnan taloudellisen ohjaamisen kyvykkyyksien määrittely ja toteutus muuttuvia tarpeita vastaavaksi  
 • Talouden järjestelmien integraatioiden suunnittelut, hankkeiden johtaminen ja toteutuksessa tukeminen  
 • Carve-out-tilanteessa taloustoiminnon palvelumallin määritteleminen ja toteutuksessa tukeminen 
 • TSA-sopimuksen (Transitional Service Agreement) laajuuden määrittely ja hinnoittelussa tukeminen 
 • TSA:sta irtautumisessa tukeminen tehokkaalla tavalla 
 • Palveluiden kilpailutukset sekä toimittajien hallinta prosessin aikana  
 • IPO-kyvykkyyden varmistaminen yritysjärjestelytilanteessa  

Talouden yritysjärjestelypalvelumme kattaa laajan kokonaisuuden private equity -toimijoille, sisältäen ajan ennen transaktiota, sijoitusajan sekä exitin. Palveluitamme ovat muun muassa:  

 • Kohdeyrityksen taloustoiminnan kokonaisvaltainen arvio ja kehitystarpeen arviointi  
 • Taloustoiminnon kyvykkyyksien kehittäminen sijoitusaikana  
 • Exit-valmiuden ja listaamisvalmiuksien rakentaminen 

Ota yhteyttä

 

Suorituksen johtaminen ja liiketoiminta-analyysit

Suorituskyvyn johtaminen ja siihen linkittyvä uusien näkökulmien tuominen tarjoavat taloustoiminnolle mahdollisuuden toimia suunnannäyttäjänä ja tärkeänä strategisena sparrauskumppanina liiketoiminnan ytimessä. Taloushallinnolla on merkittävä tehtävä tarvittavien kyvykkyyksien rakentamisessa sekä mittareiden ja analyysien tuottamisessa liiketoiminnan tukemiseen ja suorituksen johtamiseen. 

Tuemme yrityksiä suorituskyvyn johtamisen kannalta relevanttien näkökulmien ja mittareiden määrittelyssä. Autamme myös suorituksen johtamiseen tarvittavien kyvykkyyksien rakentamisessa mukaan lukien järjestelmät ja ratkaisuvalinnat sekä tiedolla johtamisen alustaratkaisut.  

Olemme kumppanisi, kun mietit organisoitumista suorituksen johtamisen palveluiden tuottamiseksi sekä henkilöstön osaamisen kyvykkyyksien määrittelyssä ja muutoksen läpiviemisessä. Autamme rakentamaan tehokkaat, tarkoitustaan palvelevat talouden mallit sekä liiketoiminnan analytiikkaan tarvittavat kyvykkyydet moderneja teknologioita hyödyntäen. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Liiketoiminnan ohjaamista tukevien kehityskohteiden tunnistaminen tulevaisuuden kasvuodotusten tuomat tarpeet huomioiden 
 • Kehitystiekartan rakentaminen kyvykkyyksien varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa 
 • Kasvua tukevien modernien ja skaalautuvien ratkaisujen valinta 
 • Liiketoiminnan kumppanuutta tukevien talouspalveluiden kyvykkyyksien arviointi ja kehityksessä tukeminen 
 • Johdon raportoinnin sisällön mallintaminen, määrittely ja toteutuksessa tukeminen (kannattavuus, seurantavastuut, operatiivisen laskennan sekä mm. tuotekustannuslaskennan mallinnus)  
 • Ketterästi toteutettavat määrittelyä tukevat proof-of-konseptit 
 • Dynaamisten BI-dashboardien rakentaminen ja datalähteiden määrittely 
 • Uusien näkökulmien tuominen liiketoiminnan ohjaamiseen (mm. vastuullisuus, markkinadata)  
 • Uusien liiketoimintamallien taloudellinen seuranta  
 • Muutosjohtamisessa sparraaminen ja tukeminen kehityspolun aikana
 

Talouden henkilöstön kehittäminen

Liiketoimintaympäristön muutokset kasvattavat odotuksia taloushallintoa kohtaan merkittävästi ja tämän myötä talouden henkilöstön on mukauduttava uusiin rooleihin ja vastuisiin. Talouden henkilöstön kehittäminen on keskeinen osa talousorganisaatioiden tulevaisuuden ideointia ja toteuttamista. Meidän tehtävämme on auttaa sinua suunnittelemaan kestävä talousorganisaatio ja sen eri roolit. Toteutamme kattavia analyyseja, jotka auttavat ymmärtämään nykyisen henkilöstönne, organisaatiorakenteenne ja palkitsemismallinne heikkoudet, vahvuudet ja muutosvalmiuden. Analyysien lisäksi tuemme henkilöstöstrategioiden jalkauttamisessa käytännön tasolla tukien uusien kyvykkyyksien rakentamista ja roolien käyttöönottoa. 

Käytämme projekteissamme PwC:n testattuja viitekehyksiä, jotka kuvaavat muutosta suunnittelun, jalkautuksen, muutoksen jälkeisen jatkuvan kehityksen ja seurannan vaiheiden läpi. Ota yhteyttä meihin, jos haluat keskustella lisää talouden henkilöstön kehittämisestä. Esittelemme mielellämme tekemiemme projektien tuloksia sekä viitekehyksiä, joiden avulla tulokset on saavutettu. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Henkilöstöstrategian ja Talent-ohjelmien kehittäminen 
 • Organisaation ja roolitusten suunnittelu ja kehittäminen 
 • Työntekijäkokemuksen ja työympäristön kehittäminen 
 • Henkilöstön kyvykkyyksien ja suorituskyvyn johtaminen 
 • PERFORM – patentoitu viitekehyksemme liiketoiminnallisen suorituksen johtamiseen 
 • Finance Academy – uusien kyvykkyyksien ja tulevaisuuden toimintatapojen rakentaminen 

Ota yhteyttä

 

Taloushallinnon järjestelmät ja teknologiat

Modernit järjestelmät ovat keskeisessä roolissa talousfunktion kehityksessä ja oikeat teknologiaratkaisut voivatkin parantaa merkittävästi talouden tehokkuutta, automatioastetta, datan oikeellisuutta ja läpinäkyvyyttä vastaten sekä ulkoisen raportoinnin ja sisäisten kontrollien että johtamisen tarpeisiin. Viime aikoina erityisesti generatiivisen tekoälyn malleja on sovellettu menestyksekkäästi taloushallinnon käyttötapauksiin, mikä luo talouden digitaaliseen transformaatioon aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Meiltä löytyy kokonaisvaltaista osaamista useista eri toiminnanohjausjärjestelmistä, kuten SAP:sta, Oraclesta, Microsoft D365:sta ja Netsuitesta sekä johtavista EPM (Enterprise Performance Management) -järjestelmistä. Tämän lisäksi meillä on vahvaa asiantuntemusta konsolidointia, kassanhallintaa, treasuryä, ostolaskujenkäsittelyä, raportointia, ennusteita ja budjetointia sekä end-to-end-prosessijohtamista tukevista ratkaisuista. Tuemme teitä järjestelmäprojekteissa sekä niihin liittyvässä prosessikehityksessä, oli kyseessä sitten analytiikka, tiedonlouhinta, suorituskyvyn johtaminen,  raportointi tai talouden eri transaktioprosessien automatisointi. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Taloushallinnon järjestelmäarkkitehtuuri, strategia ja tiekartan suunnittelu
 • Järjestelmäratkaisujen sekä toimittajien valinnat 
 • Standardien mukaisten sekä räätälöityjen järjestelmien käyttöönoton suunnittelu ja toteutus 
 • SAP S/4HANA transformaatiot
 • Muut keskeisimmät ERP-järjestelmät kuten D365, Oracle, Workday
 • Prosessilouhinnan ratkaisut sekä automaatiot
 • Prosessi- ja raportointiautomaation tukeminen tekoälypohjaisilla ratkaisuilla, kuten ennustava analytiikka ja generatiivisen tekoälyn käyttö tehostamaan raportointia ja analytiikka
 • Loppukäyttäjien koulutukset uuden järjestelmän tai versiouudistuksen yhteydessä
 • Hyväksymistestauksen fasilitoinnit 
 • Käyttöönoton jälkeinen tuotannontuki
 • Talous- ja vastuullisuusraportointia sekä väli- ja vuositilinpäätösprosesseja tukevat järjestelmät (esim. Workiva, Microsoft)

Ota yhteyttä

 

Taloushallinnon osaamis- ja palvelukeskukset

Taloushallinnon palvelukeskus

toimintamallina on vakiintunut tapa tuottaa talous- ja tukitoimintojen palveluita tehokkaasti ja laadukkaasti. Konsernitasoisesti ohjattu toimintamalli mahdollistaa kustannustehokkaat lokaatiovalinnat sekä prosessien, toimintatapojen ja tietojärjestelmien jatkuvan kehittämisen, sekä uudenlaisen kriittisen osaamisen kasvattamisen. Tämän päivän automaatio- ja kollaboraatiotyökalut mahdollistavat myös erilaiset maantieteellisestä sijainnista riippumattomat hybridi-toimintamallit.  

 Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa:   

 • Palveluskeskusmallin soveltuvuusanalyysi, investointilaskenta ja tiekarttasuunnittelu 
 • Palvelukeskusten toimintamallien suunnittelu, optimointi sekä transformaation toteutuksen tuki 
 • Palvelukeskuksen lokaatiovalinnat sekä globaalin palvelukeskusverkoston optimointi 
 • Jatkuvan kehittämisen toimintakulttuurin luominen ja juurruttaminen organisaatioon hyödyntäen esimerkiksi Operational Excellence -metodeja kuten Lean, SixSigma ja Perform

Ota yhteyttä

Taloushallinnon osaamiskeskus

Taloushallinnon osaamiskeskus (Center of Excellence) on toimintamalli, jolla erityistä osaamista vaativia palveluita voidaan kehittää ja tuottaa globaalisti ketterissä tiimeissä joko keskitetysti tai yhä useammin virtuaalisten osaajapoolien toimesta. Tyypillisiä osaamiskeskuksen palveluita ovat mm. erilaiset business controller -toimintoja tukevat analyyttiset raportointipalvelut, suunnittelun ja analytiikan ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito, sekä prosessikehitys ja -automaatio. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa:   

 • Osaamiskeskuksen toimintamallin ja palveluiden suunnittelu 
 • Analytiikan ja automaation osaamiskeskusten toteutus
 • Palvelukeskuksen laajennus osaamiseen perustuviin palveluihin 

Ota yhteyttä

Taloushallinnon ulkoistaminen ja insourcing

Taloushallinnon ulkoistamisella voidaan vapauttaa omia resursseja perusprosesseista liiketoiminnan tukeen ja kehittämiseen. Ulkoinen kumppani voi auttaa esimerkiksi taloushallinnon prosessien kehittämisessä ja automaatiossa, tai paikallisen lakisääteisen raportoinnin järjestämisessä. 

Toisinaan ulkoistuskumppanin palveluiden laatu tai kustannustehokkuus ei vastaa alkuperäistä palvelulupausta, tai prosessikehitys halutaan ottaa omaan haltuun uuden teknologian ja automaation täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tällöin vaaditaan hyvin suunniteltuja insourcing-järjestelyitä, jotta varmistetaan toimintojen onnistunut kotiuttaminen omaan organisaatioon. 

Olemme tukeneet useita kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme palvelumallien optimointiin liittyvissä ulkoistus- sekä insourcing- järjestelyissä, ja ulkoistuskumppaneiden valintaprosesseissa. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa:   

 • Maakohtaisen taloushallinnon ja lakisääteisen raportoinnin organisointi ja ulkoistus  
 • Palvelukeskuksen toimintamallin optimointi ja ulkoistettujen palveluiden insourcing 
 • Prosessijohtamisen kehitys kattaen prosessianalytiikan ja -automaation osaamiskeskuksen perustamisen tukemaan toimintamallimuutosta ulkoistetusta taloushallinnosta sisäisiin prosesseihin / insourcing 

Ota yhteyttä
 

Talouden prosessijohtaminen

Saavuttaakseen ketterän ja arvoa luovan talousfunktion talousjohtajat kääntävät katseensa entistä enemmän talouden prosessien kehittämiseen ja ydintehtävien priorisointiin. Autamme organisaatioita johtamaan tehokkaita talouden suunnittelu-, raportointi- ja kauden katkon prosesseja hyödyntäen esimerkiksi prosessien standardointia, automatisointia ja datan harmonisointia. Meillä on laaja-alaista kokemusta end-to-end-prosessien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä aina kehitysalueiden tunnistamisesta kyvykkyyksien rakentamiseen parantaen samalla prosessien laatua, tuottavuutta, kustannustehokkuutta, reaaliaikaisuutta ja digitalisaatiota. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Prosessilouhinta ja pullonkaulojen tunnistaminen 
 • Prosessien yksinkertaistaminen, standardointi, automatisointi ja datan harmonisointi alan johtavien käytäntöjen mukaisesti 
 • Prosessijohtamista tukeva analytiikka  
 • Prosessijohtamista tukevien suoritusmittaristojen sekä johdon dashboardien rakentaminen ja implementointi 
 • Prosessien kokonaisvaltainen transformaatio ja kyvykkyyksien rakentaminen

Ota yhteyttä

 

Hinnoittelua ja kannattavuutta tukeva analytiikka

Autamme optimoimaan hinnoittelua ja kannattavuutta analytiikan avulla. Toteutamme kattavat analyysit, jotka auttavat asiakkaitamme ymmärtämään esimerkiksi kustannusrakenteensa ja hinnoittelumallinsa vaikutuksen kannattavuuteen. Käytämme kehittyneitä analytiikkatyökaluja, joiden avulla voimme tehdä ennusteita, simuloida erilaisia skenaarioita, lisätä läpinäkyvyyttä ja löytää uusia tapoja parantaa asiakkaidemme kannattavuutta. Teemme mielellämme heti ensimmäiseen tapaamiseemme nopean analyysin teidän kannattavuudestanne suhteessa verrokkeihin. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Asiakas- ja tuotekannattavuuteen liittyvät analyysit 
 • Hinnoittelun muutokset ja niiden vaikutusten seuraaminen 
 • Laskuttamatta jääneen liikevaihdon tunnistaminen analytiikan keinoin 
 • Kustannusinflaation analysointi ja siltä suojautuminen 
 • Kannattavuusvertailut suhteessa toimialaan tai verrokkeihin 

Ota yhteyttä

 

Talouden henkilöstö- ja kumppanuuspalvelut 

Talouden tilapäiset asiantuntijapalvelut

Joskus yllättävät muutokset liiketoiminnassa tai avainhenkilöissä kasvattavat tilapäisesti talousorganisaation työmäärää tai aiheuttavat henkilöstövajetta. Meiltä löydät esimerkiksi kokeneen talouspäällikön, jonka avulla saavutat nopeasti tuloksia sinä aikana, kun palkkaat vakituista henkilöä. Kauttamme löydät myös tukea talouden asiantuntijoiden tilapäisiin poissaoloihin tai kokonaan uusiin rooleihin. Lisäksi kokeneet projektipäällikkömme tukevat talouden isompien ja pienempien hankkeiden läpiviennissä ja muutoksen jalkauttamisessa.

Talouden ammattilaisillamme on runsaasti kokemusta erilaisista talouden tehtävistä ja organisaatioista – siksi meille ei ole ongelma hypätä mukaan lyhyelläkään varoitusajalla. Osaavan tiimimme lisäksi myös laaja kansainvälinen verkostomme on meille tärkeä voimavara. Valitsemalla meidät varmistat, että asiat etenevät sujuvasti ja joustavasti. Tarjoamme osa- tai kokoaikaisia resursseja ja asiantuntijapalveluita juuri sinun tarpeidesi mukaan.  

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Talousjohtajan ja -päällikön roolit 
 • Talouden projektipäällikön ja -koordinaattorin roolit 
 • Business controlling -toiminnon roolit 
 • Varainhallinta (treasury) -toiminnon roolit 
 • Muut talouden asiantuntijaroolit

Ota yhteyttä

Talouden hallinnoidut kumppanuuspalvelut

Managed services -palvelu tarjoaa kumppanin, joka pystyy tehokkaasti määrittelemään, kehittämään ja hallinnoimaan jopa kaikkein monimutkaisimmat talouden prosessit. Korkean suorituskyvyn organisaatiot hyödyntävätkin palvelua usein strategisesti esimerkiksi saavuttaakseen huippuosaajat ja teknologian edut, varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden ja vaatimustenmukaisuuden sekä parantaakseen työ- ja kustannustehokkuutta, suorituskykyä ja innovaatioita.  

Talouden managed services -ratkaisumme edustaa perinteiseen prosessiulkoistamiseen verrattuna huomattavaa edistysaskelta keskittyen vahvasti tuloksiin ja jatkuvaan kehitykseen erityisesti talouden prosessioptimoinnin osalta. BOOT-menetelmässämme otamme prosessin omistajuuden haltuumme, toteutamme ja kehitämme sitä mm. automatiikan, analytiikan ja prosessijohtamisen menetelmin, minkä jälkeen luovutamme jalostetun prosessin takaisin asiakkaallemme. 

Konsultatiivinen lähestymistapamme toiminnan kehittämiseen hyödyntää syvällistä prosessi- ja toimialatuntemustamme yhdistettynä ensiluokkaisiin osaajiimme, työkaluihin ja verkostoomme luotettavan kumppanuuden ja kestävän muutoksen mahdollistamiseksi. Keskustelemme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne sopivasta ratkaisusta.

Ota yhteyttä
 

Vastuullisuus talousjohtajille

Vastuullisuuden avulla voidaan saada aikaan uutta liiketoiminnan kasvua, vähentää riskejä ja saavuttaa kustannussäästöjä. Toisaalta on tavallista, että liiketoiminnan ansaintalogiikka ja liiketoimintastrategia täytyy vastuullisuuden myötä arvioida uudelleen. 

Talouden konsultointi toimii yhdessä Yritysvastuu- ja ESG-konsultoinnin kanssa ja tukee asiakkaita vastuullisuuteen liittyen teemoissa. Autamme yrityksiä vastuullisuustavoitteiden (SBTi, Net Zero) ja -strategian määrittelyssä sekä siihen liittyvien kehityshankkeiden laatimisessa. Toteutamme vihreään rahoitukseen liittyviä rahoitusjärjestelyjä yrityksen vihreän siirtymän tueksi. Tuemme modernin ja luotettavan vastuullisraportoinnin toteuttamisessa siten, että se tukee yrityksen sisäistä päätöksentekoa ja täyttää muuttuvan lainsäädännön vaatimukset (esim. CSRD). Tarvittaessa autamme tuomaan vastuullisuusraportoinnin osaksi normaalia talouden suunnittelua, budjetointia, ennusteita ja raportointia. 

Voimme auttaa teitä muun muassa seuraavissa: 

 • Vastuullisuustavoitteiden ja -strategian laatiminen   
 • Vastuullisuusstrategian toteutus (mm. päästövähennyssuunnitelman laatiminen, hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu)  
 • Vihreän rahoitusstrategian ja sijoittajaviestinnän suunnittelu ja toteutus  
 • Vastuullisuusraportoinnin kehitys huomioiden muuttuvat lainsäädännön vaatimukset kuten CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive): 
  • Olennaisuusanalyysi (double materiality)  
  • Gap analyysi (ESRS standardit) 
  • Vastuullisuusraportoinnin prosessien kehitys 
  • IT-työkalujen valinta ja implementointi osana vastuullisuusraportoinnin kehittämistä 
  • Vastuullisuuden hallinnointi ja organisointi 
 • Talouden toimintamallin kehitys ja vastuullisuuden tuominen osaksi talousfunktion päivittäistä toimintaa (mm. hallinnointi, organisointi, vastuut, toimintatavat ja prosessit) 
 • Muutosjohtaminen ja liiketoimintajohdon koulutus vastuullisuusteemoihin 

Ota yhteyttä

Seuraa ja osallistu