ERP-järjestelmäprojektien laadun- ja riskienhallinta

Autamme hallitsemaan ERP ja taloushallinnon järjestelmäprojektien riskienhallintaa ja projektien laadukasta toteutusta

Uuden järjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia käyttää järjestelmää ja siinä olevia tietoja tehokkaasti ja reaaliaikaisesti liiketoiminnan ohjaamiseen, valvontaan ja laadukkaaseen raportointiin. 

Jotta uudesta järjestelmästä saadaan tavoitteiden mukainen, se edellyttää hyvää järjestelmäprojektien riskien- ja laadunhallintaa. Tässä riskien- ja laadunhallinnassa tulee huomioida mm. hankkeen määrittely ja toimitusvaihe, sisäisen valvonnan ja raportoinnin tarpeet, käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi, integraatiot sekä datan migraatiot ja konversiot. 

Autamme sinua tunnistamaan ja lieventämään riskejä ja tuemme laadukasta toteutusta ennen järjestelmän käyttöönottoa, käyttöönoton aikana ja sen jälkeen. Tämä varmistaa hankkeesi tavoitteiden saavuttamista ja tasoittaa tietä sujuvalle digitaaliselle transformaatiolle.

Miten varmistut järjestelmähankkeen onnistumisesta ja järjestelmästä saatavien hyötyjen toteutumisesta? 

 Voimme auttaa sinua:

  • Luomaan hankkeellesi rakenteen ja vaiheistuksen, joka sisältää läpinäkyvät laatuportit mittareineen riskienhallinnan ja laadukkaan toteutuksen ohjaamiseksi
  • Tukemalla hankkeen riskien- ja laadunhallinnassa hankkeen eri vaiheissa tunnistamalla ennakoivasti riskejä ja laatimalla niihin asianmukaiset mitigointi toimenpiteet    
  • Jäsentämään ja integroimaan liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot ja tietovarastot tehokkuuden ja raportoinnin parantamiseksi
  • Tukemaan käytännön toimenpitein projektiasi liiketoiminnan ja talouden tiedon siirroissa uuteen järjestelmäympäristöön
  • Varmistamaan liiketoiminta- ja talousprosessien sekä niiden kontrollien tehokkuuden ja vastaavuuden säädöksiin, jotka tunnistetaan osana liiketoimintaasi  sekä järjestelmäympäristöäsi
  • Hallitsemaan tietoturva- ja käyttäjähallinnan riskejä ja luomalla niihin asianmukaiset mallit ja tukemaan mallien käytännön rakentamisessa
  • Koulutuksin yllämainittuihin asioihin

Meillä on vahva käytännön kokemus hyvin erilaisista ja eri kokoisista järjestelmähankkeista ja niiden koko elinkaaresta. Tunnemme hankkeiden  menestystekijät. Voimme räätälöidä sinulle toimeksiantomme siten, että se vastaa tarpeitasi.

Miten hyödyt ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen tehtävistä tarkasteluista?

Haasteiden ja riskien varhainen tunnistaminen ja niihin reagointi

Näkemys parhaista käytännöistä sekä kontrollien optimointi- ja automaatiomahdollisuuksien tunnistaminen

Tietostrategia- ja datamallinnusriskien paikantaminen

Risto Huovinen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7883

Lähetä viesti

Jarkko Kotipelto

Risk Assurance Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7073

Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu