Asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehitys

Tuo asiakas aidosti liiketoimintasi keskiöön

Asiakkailla on enemmän valtaa kuin koskaan

2020-luvun asiakkaalla on runsaasti valinnanvaraa ja lukuisia keinoja löytää tietoa ostopäätöstensä tueksi. Asiakkaan on helppo vertailla ratkaisuja ja palveluntarjoajia, ja valita näistä parhaat. Siksi kyky erottautua ja tarjota ainutlaatuisia asiakaskokemuksia korostuu yrityksissä, jotka kilpailevat asiakkaiden huomiosta.

Jatkuva tietotulva koettelee ihmisten luottamusta valtaan ja instituutioihin. Tämä saa kuluttajat tarkastelemaan valintojaan entistä tarkemmin ja peilaamaan omia arvojaan palveluntarjoajien toimintaan. Samalla arvot saattavat riidellä tarpeiden kanssa, mikä luo omat haasteensa kulutuskäyttäytymisen ennustamiselle.

Koska nämä epävarmuustekijät voivat horjuttaa minkä tahansa liiketoiminnan perustaa, tulee asiakastuntemukseen panostaa - jotta voidaan luoda asiakkalle lisäarvoa ja markkinassa uniikki asiakaskokemus. 

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskiössä on asiakkaiden tarpeiden tunteminen, mikä tulee huomioida liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Seuraava lähestymistapa auttaa laittamaan asiakkaidesi tarpeet liiketoimintasi keskiöön


Targetoi

oikeita asiakkaita saavuttaaksesi parempia, vaikuttavampia ja eettisempiä tuloksia


Kehitä

asiakaskokemusta asiakkuuden kaikissa vaiheissa erottuaksesi ja kasvattaaksesi asiakkuuksien elinkaarien arvoa


Laajenna

tarjontaasi sopiville markkinoille tarkoituksenmukaisilla strategioilla luodaksesi kestävyyttä

Asiakaslähtöinen viitekehyksemme edistää liiketoimintasi kasvua kaikissa vaiheissa

Voimme auttaa kehittämään liiketoimintaasi asiakaslähtöisemmäksi asiakkuuden elinkaaren kaikissa vaiheissa aina markkinoinnin alkumetreiltä suositteluihin nykyisten asiakkaiden keskuudessa. Paras lopputulos saadaan tarkastelemalla nimen omaan asiakkuuden koko elinkaarta yhden osa-alueen tarkastelun sijaan, sillä eri vaiheet vaikuttavat aina toisiinsa.

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehitys koostuu monista proaktiivisista toimenpiteistä, jotka voidaan jakaa neljään osa-alueeseen. Edellä mainitut toimenpiteet ovat usein toisistaan riippuvaisia ja niitä voidaan helposti yhdistää eri teknologisten ratkaisujen kanssa.

Viitekehyksemme neljä osa-aluetta ovat:

 • Asiakas- ja markkinaymmärrys
  Ymmärrä asiakkaidesi aidot tarpeet, haasteet ja motivaatiot ohjataksesi liiketoimintaasi tehokkaasti
 • Asiakasstrategia
  Luo visio ja tiekartta kasvattaaksesi liiketoimintaasi asiakaslähtöisesti
 • Myynti, markkinointi ja hinnoittelu
  Suunnittele tehokkaat prosessit, johtamismallit, myynnin strategiat sekä kilpailukykyinen hinnoittelu menestyäksesi markkinassa
 • Asiakas- ja työntekijäkokemus
  Luo tuotteita, palveluita ja asiakaskokemus, joita asiakkaasi rakastavat ja mahdollista työntekijöillesi näiden rakentaminen innostavassa työympäristössä
Customer transformation offerings

Contact us

Antti Kilpelä

Antti Kilpelä

Service Design Director, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7113

Teemu Kukkola

Teemu Kukkola

Consulting, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7913

Seuraa ja osallistu