Yritysvastuu – osa kestävää kehitystä

Yritysvastuumme pohjautuu liiketoimintastrategiaan, olennaiseksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin sekä globaalin PwC-ketjun yritysvastuustrategiaan.

Yritysvastuun osa-alueet ja tavoitteet kohti vuotta 2020

PwC Suomen yritysvastuu pohjautuu PwC-ketjun globaaliin yritysvastuustrategiaan. Se muodostuu neljästä osa-alueesta: vastuullinen liiketoiminta, henkilöstön monimuotoisuus, yhteiskunnallinen osallistuminen,  ja ympäristövaikutusten hallinta.

Vastuullinen liiketoiminta
 • Jatkamme yritysvastuun mukaan ottamista osaksi PwC:n palveluja
 • Laajennamme toimittajien vastuullisuusvaatimusten jalkauttamista
Henkilöstö ja monimuotoisuus 
 • Sijoitus viiden parhaan joukossa Great Place to Work -kilpailun isojen yhtiöiden sarjassa
 • People Engagement Index (PEI) yli 80 %
 • Globaalin PwC-verkoston inclusion index -mittauksen arvo on Suomessa vähintään Strategic Council -maiden keskiarvon tasolla tilikaudella 2020
Yhteiskunnallinen osallistuminen
 • Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön
 • Jaamme tietoa ja asiantuntemusta Thought Leadership -toiminnan kautta
Ympäristövaikutusten hallinta 
 • Vähennämme liiketoiminnastamme aiheutuvia päästöjä
 • Kehitämme toimintaamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi
 • Lisäämme henkilöstön ympäristötietoisuutta järjestämällä vuoden aikana ympäristöön liittyviä tapahtumia

 

Yritysvastuun johtaminen

 1. Linjaorganisaatio toteuttaa yritysvastuuta yhdessä tukifunktioiden kanssa.
 2. Hallitus hyväksyy yritysvastuuraportin.
 3. Toimitusjohtaja & johtoryhmä hyväksyvät yritysvastuun ohjelman ja tavoitteet.
 4. Yritysvastuujohtaja & yritysvastuun ohjausryhmä koordinoivat ja kehittävät yritysvastuutyötä.
 5. Työryhmät valmistelevat yritysvastuun asioita yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Contact us

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu