Yritysvastuu – osa kestävää kehitystä

Yritysvastuumme pohjautuu liiketoimintastrategiaan, olennaiseksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin sekä globaalin PwC-ketjun yritysvastuustrategiaan.

Yritysvastuun osa-alueet

PwC Suomen yritysvastuu pohjautuu PwC-ketjun globaaliin yritysvastuustrategiaan. Se muodostuu neljästä osa-alueesta: henkilöstön monimuotoisuus, yhteiskunnallinen osallistuminen, vastuullinen liiketoiminta ja ympäristövaikutusten hallinta.

1. Henkilöstö ja monimuotoisuus
 • Haluamme jatkossa olla entistäkin parempi työpaikka ja työnantaja. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin.
 • Lisäämme tietoisuutta monimuotoisuudesta järjestämällä teemaviikon ja panostamalla henkilöstön perehdytykseen.
2. Yhteiskunnallinen osallistuminen
 • Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.
 • Mahdollistamme skilled volunteering -työn tekemisen kehittämällä yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
3. Vastuullinen liiketoiminta
 • Jatkamme yritysvastuun tuomista osaksi PwC:n kaikkia palveluja.
 • Jatkamme toimittajien vastuullisuusvaatimuksien jalkauttamista. 
4. Ympäristövaikutusten hallinta
 • Kehitämme toimintaamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi Green office -ohjelman avulla.
 • Lisäämme henkilöstön ympäristötietoisuutta järjestämällä vuoden aikana erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia.

Yritysvastuun johtaminen

 1. Linjaorganisaatio toteuttaa yritysvastuuta yhdessä tukifunktioiden kanssa.
 2. Hallitus hyväksyy yritysvastuuraportin.
 3. Toimitusjohtaja & johtoryhmä hyväksyvät yritysvastuun ohjelman ja tavoitteet.
 4. Yritysvastuujohtaja & yritysvastuun ohjausryhmä koordinoivat ja kehittävät yritysvastuutyötä.
 5. Työryhmät valmistelevat yritysvastuun asioita yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Contact us

Sirpa Juutinen
Sustainability & Climate Change, PwC Finland
puh. +358 (0)20 787 7815
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu