Vastuullisuus osana kestävää kehitystä

Vastuullisuutemme pohjautuu liiketoimintastrategiaan, olennaiseksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin sekä globaalin PwC-ketjun yritysvastuustrategiaan.

Haluamme olla toimialamme paras yhtiö vastuullisuusasioissa. Sen vuoksi asetamme toiminnallemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joiden toteutumisesta raportoimme vuosittain. Keskitämme toimintamme kaikkein olennaisimpiin asioihin ottaen huomioon myös PwC-ketjun kansainvälisiä tavoitteita.

Olennaisimmat yritysvastuun asiat ovat pysyneet samoina jo usean vuoden ajan. Niitä ovat vastuullisuus liiketoiminnassamme sekä vastuullisuus henkilöstöä ja tasa-arvoa koskevissa asioissa.

Lisäksi suuntaamme työtämme PwC-ketjun kahdelle vastuullisuuden painopistealueelle: yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä ympäristövaikutusten hallintaan. Näistä kaikista muodostuu yritysvastuumme neljä teema-aluetta.

Oman toimintamme yritysvastuulle laadimme useampivuotisen ohjelman, jonka johtoryhmä hyväksyy. Ohjelma kohdentuu valituille neljälle teema-alueelle, ja sen tarkoitus on myös tukea liiketoimintaamme ohjaavaa strategiaa. Lisäksi meillä on erillinen monimuotoisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Yritysvastuukatsauksessamme kerromme lisää tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

Tutustu yritysvastuukatsaukseemme tilikaudelta 2023

Tietoa raportointiperiaatteistamme

 

Yritysvastuuohjelmamme neljä painopistealuetta

PwC:n yritysvastuuohjelman neljä painopistealuetta

Yritysvastuun tavoitteemme vuoteen 2024 ulottuvalla strategiakaudellamme

Vastuullinen liiketoiminta

Luomme luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaisemme asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Haluamme olla luotettavin ESG-neuvonantaja. 

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 39–41 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

 

Henkilöstö ja monimuotoisuus

Haluamme olla arvostavin ja arvostetuin työnantaja. Luomme kannustavan ja turvallisen työympäristön, joka innostaa työntekijöitä kehittymään urallaan.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 27–38 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Osallistumme konkreettisella vapaaehtoistyöllä tukea tarvitsevien auttamiseen. Tuomme erityisosaamisellamme näkökulmia ja lisäarvoa yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeiden asioiden ratkaisemiseksi.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 42–47 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

 

Ympäristövaikutusten hallinta

Sitoudumme PwC-ketjun globaaliin tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä ja teemme työtä henkilöstön ympäristö- ja vastuullisuustietoisuuden lisäämiseksi.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 20–26 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

Net Zero PwC:llä

Me PwC:llä uskomme, että yritykset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yrityksemme olemassa olon tarkoitus on rakentaa luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaista merkittäviä ongelmia, mitkä koskevat yhtä lailla myös ilmastoa ja ympäristöä. Olemmekin sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevaan tieteellisesti validoituun suunnitelmaan, jonka avulla tulemme saavuttamaan toiminnassamme nollapäästöt.

Sitoudumme omalla toiminnallamme siihen, että voimme mahdollistaa ilmaston lämpenemisen hidastamisen alle 1,5 asteen tavoitteen.

Haluamme myös työskennellä sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka jakavat saman tahtotilan ilmastonsuojelua kohtaan. Siksi tavoitteenamme on, että vähintään 50 % tavarantoimittajistamme ja käyttämistämme palveluntarjoajistamme sitoutuu tieteellisesti validoituihin suunnitelmiin päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Toimiessamme 151 maassa ja palvelemalla asiakkaitamme yli 360 000 asiantuntijan voimin, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edistämässä ilmastoystävällisempää transformaatiota.

Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän liiketoimintaa samalla päästöjä vähentäen. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi yritysstrategian uusimista, operatiivisen toiminnan transformaatiota, uusia innovaatioita sekä tutkimus- ja kehitystyötä (R&D), uutta verostrategiaa tai vaikka toimitusketjujen ja logistiikan uudelleenjärjestelyitä.

Olemme tukemassa uudistusta, joka asettaa sidosryhmien tarpeet keskiöön yhdistäen tavoitteet ja toimenpiteet saavuttaaksemme tuloksia, jotka tukevat pitkän aikavälin kestävää kehitystä. Nollapäästöjen tavoittelu on keskeinen osa tätä prosessia. 

Sidosryhmien odotusten kasvaessa organisaatioiden on yhä enemmän raportoitava ympäristö- ja sosiaalivaikutuksistaan ja osoitettava edistymistä. Tämän seurauksena tarvitaan enemmän johdonmukaisia, vertailukelpoisia ESG-standardeja, jotta sijoittajat ja muut sidosryhmät voivat selvästi nähdä, miten yritykset luovat arvoa organisaatiolle ja yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä.


Asiantuntijaorganisaationa meillä on korostunut velvollisuus olla tiennäyttäjä myös vastuullisuudessa ja ympäristövaikutusten hallinnassa, jotta voimme olla luotettava asiantuntija asiakkaillemme.

Kati Tammilehto, COO, PwC Suomi

Inklusiivisuus ja monimuotoisuus

PwC:llä pyrimme siihen, että jokainen kokee kuuluvansa joukkoon ja olevansa arvostettu omana itsenään. Rakennamme jatkuvasti yhä inklusiivisempaa, tasa-arvoisempaa sekä yhteenkuuluvutta ja läpinäkyvyyttä vaalivaa kulttuuria. 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kati Tammilehto

Kati Tammilehto

Partner, COO & Sustainability Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8347

Kaisa Heikkinen

Kaisa Heikkinen

Brand & Communications Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7906

Seuraa ja osallistu