Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Yritysvastuu – osa kestävää kehitystä

Yritysvastuumme pohjautuu liiketoimintastrategiaan, olennaiseksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin sekä globaalin PwC-ketjun yritysvastuustrategiaan.

Haluamme olla toimialamme paras yhtiö vastuullisuusasioissa. Sen vuoksi asetamme toiminnallemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joiden toteutumisesta raportoimme vuosittain. Keskitämme toimintamme kaikkein olennaisimpiin asioihin ottaen huomioon myös PwC-ketjun kansainvälisiä tavoitteita.

Olennaisimmat yritysvastuun asiat ovat pysyneet samoina jo usean vuoden ajan. Niitä ovat vastuullisuus liiketoiminnassamme sekä vastuullisuus henkilöstöä ja tasa-arvoa koskevissa asioissa.

Lisäksi suuntaamme työtämme PwC-ketjun kahdelle vastuullisuuden painopistealueelle: yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä ympäristövaikutusten hallintaan. Näistä kaikista muodostuu yritysvastuumme neljä teema-aluetta.

Oman toimintamme yritysvastuulle laadimme useampivuotisen ohjelman, jonka johtoryhmä hyväksyy. Ohjelma kohdentuu valituille neljälle teema-alueelle, ja sen tarkoitus on myös tukea liiketoimintaamme ohjaavaa strategiaa.

Lisäksi meillä on tasa-arvo- ja monimuotoisuusstrategia, joka ulottuu vuoteen 2023 saakka. 

Yritysvastuukatsauksessamme kerromme lisää tavoitteistamme ja saavutuksistamme. 

Tutustu yritysvastuukatsaukseemme tilikaudelta 2021

Tietoa raportointiperiaatteistamme

 

Yritysvastuuohjelmamme neljä painopistealuetta

PwC:n yritysvastuuohjelman neljä painopistealuetta

Yritysvastuun tavoitteemme vuoteen 2024 ulottuvalla strategiakaudellamme

Vastuullinen liiketoiminta

 1. Vahvistamme PwC:n tarkoituksen (Purpose) toteutumista PwC:n liiketoiminnassa.
 2. Tuemme asiakkaitamme matkalla hiilineutraaliin liiketoimintaan.
 3. Tuemme asiakkaitamme kestävässä sijoitustoiminnassa sekä siihen liittyvässä ESG-raportoinnissa.
 4. Tuemme asiakkaita kokonaisvaltaisessa raportoinnissa yhdistämällä taloudellisen raportoinnin ja ei-taloudellisten tietojen raportoinnin varmennuspalvelut.

Yritysvastuukatsauksemme 2021 sivuilta 23–26 voit lukea, mitä olemme jo saavuttaneet.

 

Henkilöstö ja monimuotoisuus

 1. Panostamme jatkuvasti jokaisen PwC:läisen  osaamiseen varmistaaksemme, että osaaminen vastaa tulevaisuuden  vaatimuksia.
 2. Vahvistamme henkilöstömme johtamistaitoja.
 3. Olemme haluttu työnantaja asiantuntijoille, joiden erilaiset osaamiset ja taustat tuovat lisäarvoa toimintaamme.
 4. Edistämme henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämän tasapainoa sekä vahvistamme työn joustavuutta ja hallittavuutta.

Yritysvastuukatsauksemme 2021 sivuilta 27–33 voit lukea, mitä olemme jo saavuttaneet.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

 1. Tuemme vapaaehtoistyön avulla yhteiskunnan digitalisoitumista kohdentaen tukemme digitalisoitumisen ulkopuolelle jäämässä oleviin väestöryhmiin.
 2. Teemme aiempaa näkyvämmäksi PwC:n palveluiden ja muiden toimintojen vaikutuksia yhteiskuntaan.

Yritysvastuukatsauksemme 2021 sivuilta 34–40 voit lukea, mitä olemme jo saavuttaneet.

 

 

Ympäristövaikutusten hallinta

 1. Teemme työtä henkilöstön ympäristö- ja vastuullisuustietoisuuden lisäämiseksi.
 2. Pienennämme ympäristövaikutuksia.
 3. Lisäämme vastuullisuuden huomioon ottamista hankinnoissa.

Yritysvastuukatsauksemme 2021 sivuilta 41–43 voit lukea, mitä olemme jo saavuttaneet.

 

Net Zero PwC:llä

Me PwC:llä uskomme, että yritykset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yrityksemme olemassa olon tarkoitus on rakentaa luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaista merkittäviä ongelmia, mitkä koskevat yhtä lailla myös ilmastoa ja ympäristöä. Olemmekin sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevaan tieteellisesti validoituun suunnitelmaan, jonka avulla tulemme saavuttamaan toiminnassamme nollapäästöt.

Sitoudumme omalla toiminnallamme siihen, että voimme mahdollistaa ilmaston lämpenemisen hidastamisen alle 1,5 asteen tavoitteen.

Haluamme myös työskennellä sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka jakavat saman tahtotilan ilmastonsuojelua kohtaan. Siksi tavoitteenamme on, että vähintään 50 % tavarantoimittajistamme ja käyttämistämme palveluntarjoajistamme sitoutuu tieteellisesti validoituihin suunnitelmiin päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Toimiessamme 155 maassa ja palvelemalla asiakkaitamme yli 284 000 asiantuntijan voimin, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edistämässä ilmastoystävällisempää transformaatiota.

Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän liiketoimintaa samalla päästöjä vähentäen. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi yritysstrategian uusimista, operatiivisen toiminnan transformaatiota, uusia innovaatioita sekä tutkimus- ja kehitystyötä (R&D), uutta verostrategiaa tai vaikka toimitusketjujen ja logistiikan uudelleenjärjestelyitä.

Olemme tukemassa uudistusta, joka asettaa sidosryhmien tarpeet keskiöön yhdistäen tavoitteet ja toimenpiteet saavuttaaksemme tuloksia, jotka tukevat pitkän aikavälin kestävää kehitystä. Nollapäästöjen tavoittelu on keskeinen osa tätä prosessia. 

Sidosryhmien odotusten kasvaessa organisaatioiden on yhä enemmän raportoitava ympäristö- ja sosiaalivaikutuksistaan ja osoitettava edistymistä. Tämän seurauksena tarvitaan enemmän johdonmukaisia, vertailukelpoisia ESG-standardeja, jotta sijoittajat ja muut sidosryhmät voivat selvästi nähdä, miten yritykset luovat arvoa organisaatiolle ja yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä.


Asiantuntijaorganisaationa meillä on korostunut velvollisuus olla tiennäyttäjä myös vastuullisuudessa ja ympäristövaikutusten hallinnassa, jotta voimme olla luotettava asiantuntija asiakkaillemme.

Kati Tammilehto, COO, PwC Suomi

Ota yhteyttä

Tiina Puukkoniemi

Tiina Puukkoniemi

Partner, ESG Reporting & Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7594

Kati Tammilehto

Kati Tammilehto

COO, Partner, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8347

Kaisa Heikkinen

Kaisa Heikkinen

Brand & Communications Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7906

Seuraa ja osallistu