Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut

Tilintarkastus lisää tilinpäätösinformaation luotettavuutta

Tilintarkastus on yritysten ja muiden yhteisöjen sekä säätiöiden tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon lakisääteistä tarkastusta.

Ammattimainen tilintarkastus antaa johdolle ja omistajille lisää varmuutta organisaation taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvän raportoinnin oikeellisuudesta. Tämä on merkityksellistä, koska organisaation sidosryhmien ja yhteiskunnan eri toimijoiden on voitava luottaa tilinpäätösinformaation asianmukaisuuteen.

Tilintarkastuksen voi suorittaa vain tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja. Tilintarkastajan ammattinimikkeet HT-tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja, JHT-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö ovat suojattuja. PRH:n ylläpitämä tilintarkastajarekisteri sisältää tiedot tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä.

Hyvä tilintarkastustapa ohjaa tilintarkastajaa kaikissa tilintarkastajan tehtävissä, niin lakisääteisessä tilintarkastuksessa kuin muissakin tehtävissä, kuten sopimukseen perustuvissa tehtävissä.  Tilintarkastuksen teknisen toteuttamisen lisäksi tilintarkastajalta edellytetään kirjanpito- ja tilinpäätösnormituksen relevantin muun lainsäädännön osaamista. Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhteisöjen tilintarkastuksessa otetaan lisäksi huomioon ne erityispiirteet, jotka koskevat listayhtiön toimintaa ja tilinpäätösinformaation laatimista.

Toimintatapamme pohjautuu asiakkaamme liiketoiminnan ymmärtämiseen ja liiketoimintaan liittyvien riskien huomioon ottamiseen. Meillä on kattavaa osaamista ja kokemusta niin suurten, keskisuurten ja pienten yritysten, kotimaisten ja kansainvälisten yritysten, listayhtiöiden, pankki- ja vakuutusyhtiöiden sekä muiden finanssisektorilla toimivien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden sekä julkisen sektorin tilintarkastuksesta.

 

Contact us

Pasi Karppinen

Partner, Assurance Leader

puh. +358 (0)20 787 7833

Seuraa ja osallistu