Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut

 

Tilintarkastuksella on keskeinen tehtävä tilinpäätösinformaation oikeellisuuden varmistamisessa.

Tilintarkastus on yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon lakisääteistä tarkastusta.

Ammattimainen tilintarkastus tuo johdolle ja omistajille varmuuden organisaation taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvän raportoinnin oikeellisuudesta. Tämä on merkityksellistä, koska yhteisöjen sidosryhmien ja yhteiskunnan eri toimijoiden on voitava luottaa tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen.

Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaiset HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan ammattinimikkeet ovat suojattuja, joten niitä saa käyttää vain kyseisen hyväksynnän omaava ja patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin merkitty henkilö.

Tilintarkastus tulee tehdä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tämä vaatimus tulee täyttyä tilintarkastuksen jokaisen osa-alueen kohdalla, joita ovat suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa hyvä tilintarkastustapa edellyttää kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista. Lisäksi tilintarkastajalta edellytetään mm. kirjanpito- sekä yhteisölainsäädännön sekä verotuksen syvällistä tuntemusta. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden tilintarkastuksessa korostuu erityisesti arvopaperimarkkinalainsäädännön ja corporate governance -sääntelyn tuntemus.

Toimintatapamme pohjautuu asiakkaamme liiketoiminnan ymmärtämiseen sekä liiketoimintaan liittyvien riskien huomioon ottamiseen. Meillä on kattavaa osaamista ja kokemusta suurien kansainvälisten pörssiyhtiöiden, pienten ja keskisuurten yritysten, pankki- ja vakuutusyhtiöidenyhdistysten ja säätiöiden sekä julkisen sektorin tilintarkastuksesta.

 

Contact us

Pasi Karppinen

Partner, Assurance Leader

puh. +358 (0)20 787 7833

Seuraa ja osallistu