Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Yritysten rahoitustoimintoja tukevat palvelut

Yritysten rahoitustoimintoja tukevat palvelut – riskienhallinnasta raportointiin

Rahoitusriskit edellyttävät jatkuvasti laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa hallintaa yritysten talous- ja rahoitusjohdossa. Perinteisetkin markkinariskit muuttuvat koko ajan hyödyke-, valuutta- ja korkoympäristössä, puhumattakaan markkinoiden sääntelystä ja raportoinnin kasvavista vaatimuksista.

Myös yritysten rahoitustoiminnon rooli ja vastuu on jatkanut kasvamistaan. Enää yrityksen rahoitustoiminto ei ole pelkästään erillinen osasto, vaan palvelee ja tukee yhä kokonaisvaltaisemmin yrityksen liiketoimintaprosesseja niiden kiinteänä osana. Rahoitusjohdon rooli on muuttunut rahoitustransaktioiden hallinnasta laajemmin talous- ja liiketoimintajohdon työpariksi.

Yrityksen rahoitustoimintojen tilintarkastus – miksi PwC?

Yrityksen rahoitustoiminnon toimintaympäristön ja roolin muuttuessa pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista tukea yhdistämällä riskien hallinnan ja raportoinnin saumattomasti.

Rahoituksen erityisasiantuntijatiimme keskittyy yritysten rahoitustoimintojen tarkastukseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus sekä rahoitusriskien operatiivisesta hallinnasta, että rahoitusinstrumenttien tarkastuksesta ja prosessien läpikäynnistä.

Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa, että tiimimme pystyy tarjoamaan lisäarvoa tuottavia käytännöllisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan varmistaa, että tilinpäätöksen rahoitusriskiraportointi on aina yhdenmukainen yrityksen riskienhallintapolitiikan ja –prosessin kanssa.

Rahoituksen riskinhallintaprosessit ja kontrollit

Tiimimme laaja-alainen kokemus sekä riskienhallinnasta että taloudellisesta raportoinnista mahdollistaa myös peilaamisen alan parhaisiin käytäntöihin prosessien ja kontrolliympäristön kehittämiseksi. 

Raportoinnin läpinäkyvyys ja sääntelyn noudattaminen ovat ehdoton edellytys sille, että kaikkien sidosryhmien edut voidaan turvata. Rahoitustransaktiot ovat usein yrityksissä sekä hyvin olennaisia että monimutkaisia. Erityisasiantuntijamme varmentavat riskienhallintaprosessia kokonaisvaltaisesti, peilaten kontrolleja ja raportointia hyväksyttyyn politiikkaan ja hallitusraportointiin. Tuemme myös yhtiön sisäistä tarkastusta arvioimalla rahoitustoimintojen sisäisiä kontrolleja sekä mm. kyberturvallisuutta ja petosten riskiä.

Rahoitusinstrumenttien kirjaaminen ja arvostaminen

Kansainväliset tilinpäätösstandardit, kuten IFRS 7 ja IFRS 9 ovat ydinosaamistamme.

Varmennamme rahoitustransaktioiden kirjaamisen sekä rahoitusinstumenteista tilinpäätöksessä esitettävän tiedon riittävyyden ja oikeellisuuden. Tiimillämme on myös syvällinen osaaminen ja työkalut monimutkaisten rahoitusinstrumenttien arvostamiseksi.

Globaali rahoitusasiantuntijoiden verkosto, johon kuuluu 600 asiantuntijaa 150 maassa

PwC rahoitustoimintojen kansainvälinen verkosto on aktiivinen globaali tiimi, jossa asiantuntijoilla on erittäin monipuolinen kokemustausta rahoitusriskien hallinnan eri tehtävistä. Kansainvälisille asiakkaillemme tarjoamme aina koko kattavan palveluverkoston tuen. Lisää tietoa kansainvälisestä verkostostamme löydät täältä

 

PwC:n globaali Treasury Benchmarking Survey 2019

Ihmisen ja koneen liitto nousee odotetusti tärkeäksi mahdollistajaksi tulevaisuuden rahoitustoiminnoissa. Mielenkiintoista on tieto siitä, missä määrin kansainväliset yritykset ovat jo onnistuneet hyödyntämään teknologiaa arjen kumppanina sekä missä prosesseissa ja millä työkaluilla rahoitusjohtajat näkevät merkittävimmät mahdollisuudet lähitulevaisuudessa.

Vastauksia antaa PwC:n globaali Treasury Benchmarking Survey, johon tänä vuonna osallistui 238 yhtiötä 37 maasta. Selvitykseen osallistuneet yhtiöt toimivat 21 toimialalla ja keskimäärin noin 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla.

Nina Alaharju, Assurance, Financial Services

Tangoon tarvitaan kaksi – treasuryn ja digitalisaation tanssiinkutsu

8.8.2019 | Blogi, Digitalisaatio

PwC:n selvityksen mukaan treasuryn eli organisaation rahoitus- ja sijoitustoimintojen rooli muuttuu kohti strategisempaa liiketoiminnan kumppanuutta. Rahoitustoiminto alkaa olla enemmänkin kokonaisvaltainen prosessi kuin erillinen organisaatio yhtiön sisällä.

Lue lisää Uutishuoneesta

 

Ota yhteyttä

Martin Grandell

Martin Grandell

Partner, Assurance

puh. +358 (0)20 787 7741

Nina Alaharju

Nina Alaharju

Assurance, Financial Services

puh. +358 (0)20 787 7776

Seuraa ja osallistu