Treasury ja finanssisektorin tilintarkastus

Pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä sijoitus- ja varainhoitoyhtiöiden tilintarkastus

Autamme finanssialan toimijoita kuten pankkeja, vakuutusyhtiöitä sekä sijoitus- ja varainhoitoyhtiöitä noudattamaan taloudellisen raportoinnin velvollisuuksia maissa, joissa niillä on liiketoimintaa.

Avustamme laskentakäytäntöjen ja tilinpäätöstä koskevan sääntelyn noudattamisessa sekä liiketoiminnan uudistamisen ja laajentamisen asettamissa kriittisissä haasteissa. 

Tilintarkastuksen asiantuntijoillamme on vankka kokemus finanssisektorin yhtiöiden ja rahastojen kanssa työskentelemisestä. Tunnemme finanssitoimialan liiketoimintaan vaikuttavat riskit, trendit ja sääntelyn. Sovellamme tilintarkastukseen ja asiakasviestintään kirjanpidon ja tilintarkastuksen uusimpia työkaluja ja teknologisia innovaatioita.

Miksi PwC?

Olemme finanssitoimialan tilintarkastustoimeksiantojen määrällä mitattuna markkinajohtaja maailmanlaajuisesti. Panostamme finanssitoimialan tilintarkastuspalveluidemme metodologian, teknologian ja työkalujen jatkuvaan kehittämiseen. Tilintarkastustiimillämme on mittava kokemus johtavien finanssisektorin yhtiöiden ja rahastojen kanssa työskentelemisestä sekä pääsy viimeisimpiin käytäntöihin ja tietoon mm. sääntelyn sekä tulevien trendien osalta.

Corporate treasury

Autamme asiakkaitamme rahoitus- ja sijoitustoimintojen tarkastuksessa, rahoitus- ja sijoitusriskien hallinnassa sekä varainhallinnan asianmukaisessa suunnittelussa ja johtamisessa.

Palveluihimme kuuluvat mm.
 • rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä riskienhallinnan organisointi, toteutus ja raportoinnin varmennus
 • rahoitus- ja sijoituspolitiikan asianmukaisuuden varmennus
 • rahoitus- ja sijoitustoiminnan prosessien ja kontrollien sekä niiden toimivuuden varmennus
 • rahoitus- ja sijoitustoiminnon riskikartoitukset ja riskienhallinta
 • rahoitus- ja sijoitustoimintoihin liittyvä neuvonta mm. säännösten ja standardien osalta sekä
 • yrityksen rahoitustoimintojen tehokkuuden ja raportoitavan tiedon laadun parantaminen.
Lisäksi autamme yritystäsi
 • suojauslaskennassa (IFRS 9)
 • rahoitus- ja sijoitusinstrumenteissa sekä niiden asianmukaisessa käsittelyssä ja raportoinnissa
 • rahoitusinstrumenttien arvostuksissa
 • rahoitus- ja sijoitustoimintojen johtamisessa sekä niihin liittyvissä prosesseissa ja kontrolleissa ja niiden arvioinnissa sekä
 • rahoitusriskien hallinnassa.

Contact us

Martin Grandell

Martin Grandell

Partner, Assurance

puh. +358 (0)20 787 7741

Nina Alaharju

Nina Alaharju

Treasury Assurance

puh. +358 (0)20 787 7776

Seuraa ja osallistu