5G muovaa kaikkien toimialojen liiketoiminnan uusiksi

5G on alusta uudelle teknologialle

5G on langattomien verkkojen uusi sukupolvi. Siinä missä 4G tarjosi vallankumouksen kuluttajille nopeilla langattomilla yhteyksillä, tarjoaa 5G yrityksille kokonaan uuden ulottuvuuden langattoman teknologian hyödyntämiselle. 

5G uudistaa erityisesti yritysten mahdollisuuksia ja 5G-sukupolvi tulee nostamaan tiedonsiirtonopeuksia merkittävästi vähentäen samalla viiveen lähes olemattomaksi ja vahvistaen verkon toimintavarmuutta. Kun edellisten sukupolvien teknologiat tarjosivat vain nopeutta internetin käytölle pelaamiseen ja viihteeseen, tarjoaa 5G kokonaisvaltaista digitaalisuuden transformaatiota eri teollisuuden sektoreille. 

Olemme olleet globaalisti mukana 5G-kehityksessä vahvasti jo vuodesta 2017 lähtien. Autamme suunnittelemaan kestäviä, luotettavia ja tietoturvallisia 5G-infrastruktuureja.


Arviomme mukaan 5G-teknologia kasvattaa maailman bruttokansantuotetta yli 10 triljoonaa euroa vuoteen 2035 mennessä.

7 syytä aloittaa 5G:n hyödyntäminen nyt

Nyt on hyvä hetki alkaa tarkastella miten 5G-teknologia voi kehittää oman organisaation toimintaa seuraavalle tasolle. Mitä nopeammin suunnitelmat ja investoinnit tehdään, sitä nopeammin pääset nauttimaan 5G:n tuomista liiketoimintahyödyistä synnyttäen siten kilpailuetua. 5G:n tuomia hyötyjä ovat muun muassa:

  1. Nopeampi tiedonsiirtonopeus. 5G:n avulla tiedonsiirtonopeus kymmen- tai jopa satakertaistuu verrattuna 4G-teknologiaan.
  2. Lähes olematon viive. Tiedonsiirron viive on parhaimmillaan 5G:n avulla alle yhden millisekunnin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi laitteiden etäohjauksen lähes reaaliajassa etäisyyksistä riippumatta.
  3. Suurempi laitetiheys. 5G-verkkoon voidaan kytkeä yhden tukiaseman alueella esimerkiksi useita tuhansia IOT -sensoreita ennakoivaa huoltoa varten.
  4. Toimintavarmempi yhteys. Tietoliikenteen katkoksista johtuvia tuotannon keskeytyksiä voidaan oleellisesti vähentää 5G-verkon avulla.
  5. Pienempi energiankulutus. Vastuullisen toiminnan kannalta 5G:n avulla saadaan energiankulutusta pienennettyä jopa noin 50% nykyisestä. Samalla esimerkiksi IOT-laitteiden paristojen ja akkujen vaihtoväli saadaan pidennettyä jopa kymmeneen vuoteen.
  6. Edistyneempi käyttövaltuushallinta. Esimerkiksi etäyhteyksillä toimivien IOT -laitteiden käyttövaltuushallinta voidaan tehdä keskitetysti, yksilöivästi ja aiempaa helpommin GDPR-vaatimusten mukaisesti.
  7. Kevyempi infrastruktuuri ja vähemmän kaapelointia. 5G mahdollistaa entistä paremman langattomien yhteyksien hyödyntämisen ja siten kustannustehokkaamman infrastruktuurin.

Näitä uusia hyötyjä voidaan soveltaa käytännössä lähes kaikkien organisaatioiden tehokkuuden ja laadun parantamiseen. Keskeistä on alkaa suunnitella mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen, jotta varmistat paikkasi toimialasi kärjessä.


Esimerkkejä 5G:stä eri toimialoilla

Valmistava teollisuus

5G mullistaa teollisuuden yritysten kilpailukyvyn täysin, sillä viiveetön verkko mahdollistaa aivan uudenlaisen ihmisen ja teknologian välisen yhteistyön. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa itseohjautuvia tehtaita sekä merkittävästi nopeampia tuotannon läpimenoaikoja kaikissa tehtaissa. Esimerkiksi autoteollisuudessa on jo nyt onnistuttu lyhentämään autojen ohjelmistojen latausta useista tunneista kymmeniin minuutteihin 5G:n avulla.

5G:tä koskee kuitenkin omat sääntelynsä. Niiden oikeanlaisesta noudattamisesta on hyvä varmistua niin oman toiminnan kuin toimittajienkin osalta, jotta liiketoiminnan turvallisuus voidaan taata. Kun eri toimijoiden kokonaisuudesta saadaan rakennettua turvallinen, näkyy se parantuneena tuotannon laatuna, vähentyneinä virheiden määränä sekä kehittyneempänä riskienhallintana.

Energiayhtiöt

5G on uuden vihreämmän energian mahdollistaja. Sen avulla energiankulutusta voidaan vähentää jopa noin 50% 4G:hen verrattuna. Hyöty on merkittävä niin kuluttajille kuin energiayhtiöille. Samalla 5G mahdollistaa myös uudenlaisen reaaliaikaisen kulutuksen ja laitteiden seurannan. Tulevaisuudessa siitä tulee myös perusedellytys entistä tehokkaammalle sähköautojen lataukselle.

Energiateollisuus on kriittinen koko yhteiskunnalle. Samalla etäohjautuvuus ja automatisointi lisääntyvät, joten luottamuksen käytettävää teknologiaa ja mittareita kohtaan tulee olla 100-prosenttinen. Autamme energia-alan toimijoita varmistumaan 5G-ratkaisujen luotettavuudesta ja sitä koskevan säätelyn noudattamisessa.

Teleoperaattorit

5G-teknologian myötä teleoperaattoreista tulee jatkossa yhä voimakkaammin ratkaisutoimittajia perinteiseen liittymätoimittajan rooliin verrattuna. Autamme teleoperaattoreita takaamaan palvelun laadun loppukäyttäjille ja varmistamme, että regulaattorien asettamat vaatimukset täytetään.

Älykäs kaupunki

5G mahdollistaa uusia innovaatioita – eikä pelkästään yrityksille, vaan myös meitä ympäröivään arkiseen maailmaan. Älykäs kaupunki (Smart City) voi hyödyntää 5G:tä esimerkiksi turvallisemmassa ja itseohjautuvammassa liikenteessä, uudenlaisissa pysäköintijärjestelyissä, tehostetuissa julkisissa palveluissa sekä edistyneemmässä etäopetuksessa. Näin kaikesta toiminnasta tulee energiatehokkaampaa.

Kun 5G-ratkaisut yleistyvät kaupungeissa ja infrastruktuurissa, niiden toimivuudesta tulee keskeinen tekijä yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Autamme turvaamaan, että jokainen osapuoli voi varmasti luottaa toteuttaviin 5G-hankkeisiin.

5G-tiekartan laatiminen investointipäätösten ja odotusten hallinnan tueksi

5G-valmius etenee maailmalla kovaa tahtia, ja Suomi on edelläkävijämaa niin teknologian käyttöönottajana kuin tutkimus- ja kehitystyössä. Meillä julkisen sektorin tuki on vahvaa niin tutkimukselle, kehitykselle kuin innovaatiotoiminnalle, mikä edistää merkittävästi 5G:n kasvua.

Uutta 5G-teknologiaa tulee päivittäin lisää markkinoille, mikä mahdollistaa alan uusien innovaatioiden kehittymisen. Suurten investointipäätösten tueksi kannattaa kuitenkin varmistaa, mitkä alan säätelyt vaikuttavat omaan toimintaan ja mitä niiden noudattamisessa tulee huomioida. On myös olennaista olla hereillä alan viimeisimmästä kehityksestä, jotta onnistuu välttämään sellaiset virheet, joihin teknologian aikaiset omaksujat törmäävät.

Me tunnemme 5G:n kehityskaaren ja alan parhaat toimijat. Autamme laatimaan tiekartan koko 5G:n elinkaarelle investointien kannattavuudesta teknologian kehitykseen. Selkeä tiekartta auttaa organisaatiotasi asettamaan realistisia odotuksia 5G:lle, jolloin asioista viestiminen myös muille sidosryhmille selkeytyy.


EU 5G Toolbox

EU:n 5G Toolbox asettaa yhteneväiset toimintavaatimukset sille, miten 5G:n tulee toimia teknisesti ja rakenteellisesti, jotta teknologiaan voidaan luottaa. Suomessa nämä vaatimukset ovat viety ensimmäisenä maailmassa lainsäädäntöön asti.

Teemme parhaillaan projekteja, joissa Toolboxin vaatimukset implementoidaan 5G-palveluntarjoajan palveluihin. Näin ymmärryksemme Toolboxin soveltamisesta eri käyttöalueille globaalisti kasvaa entisestään. Tällä hetkellä erityinen tarve Toolboxin vaatimusten huomioimiseen omassa toiminnassaan on teleoperattoreilla, 5G-laitevalmistajilla ja pilvipalvelutoimittajilla.


Teollisuuden alan kansainväliseen 5G-foorumiin kuuluvat globaalit toimijat ovat ilmoittaneet kasvattavansa 5G-investointejaan 50% vuoteen 2023 mennessä.

Etsitkö töitä 5G:n parissa? Haemme jatkuvasti joukkoomme uusia 5G-asiantuntijoita

Hallitsetko 5G-tietoturvan, tunnetko alaa koskevat sääntelyt tai palatko kenties halusta kehittää uutta 5G-liiketoimintaa? Haemme jatkuvasti uusia 5G-osaajia osaksi kasvavaa tiimiämme.

Olemme edelläkävijöitä 5G-liiketoiminnan mahdollistamisessa eri sektoreilla ja kilpailijoihimme verrattuna meidän asiakkaamme pääsevät avullamme nopeammin markkinoille 5G-ratkaisujensa kanssa. Tiimissämme pääset siis työskentelemään alan kehityksen etulinjassa.

Me PwC:llä välitämme aidosti työntekijöistämme ja tuemme heitä kestävän uran rakentamisessa. Teemme työtä, jolla on oikeasti merkitystä ja arvojemme mukaisella toiminnalla varmistamme, että meillä töissä kaikki viihtyvät.

Jos kiinnostuit niin soita Timo Takalolle numeroon +358 (0)20 787 7489 ja kysy lisää tai täytä alta linkistä löytyvä avoin hakemus ja katsotaan millaisia haasteita meillä on tarjota 5G:hen liittyen tällä hetkellä.

Avoin hakemus

5G ajankohtaista maailmalla

Seuraamme aktiivisesti mitä 5G-kentässä tapahtuu ja keräämme tänne kaikki ajankohtaiset kirjoitukset, joihin suosittelemme kaikkia tutustumaan.


Miksi PwC?

Toimimme 5G-liiketoiminnan mahdollistajana eri sektoreilla. Tehtävänämme on lisätä luottamusta, jatkuvuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea 5G:tä mahdollistamaan kasvua. Olemme tukenasi läpi koko 5G:n elinkaaren ja avustamme kansallisten säätelyiden sekä standardien noudattamisessa. Autamme 5G-palveluntarjoajia, teleoperaattoreita sekä loppukäyttäjiä poistamaan esteitä 5G-teknologian ja sen hyödyntämisen tieltä.

Osaamme arvioida puolestasi, onko käyttämäsi 5G-verkon tietoturvan ja laadun taso riittävä. Jos sinun on kyettävä osoittamaan asiakkaillesi, että 5G-tuotteissasi, 5G-verkossasi tai tarjoamissasi palveluissa tietoturva hoidetaan luotettavasti, voimme antaa siitä asiakkaillesi lausunnon, johon luotetaan ja jolla on mahdollista erottautua kovassa kilpailussa.

Olemme kansainvälisenä toimijana investoineet jo usean vuoden ajan 5G-verkkojen riskienhallintaan. Olemme panostaneet sekä tekniseen 5G-osaamisen että 5G-liitännäisen lainsäädännön vaatimusten hallintaan. Kehittämämme viitekehyksen avulla tiedät mitä sinun pitää huomioida liiketoiminnan turvaamisen ja regulaation näkökulmista 5G-verkoissa, olitpa sitten komponenttien, ohjelmistojen tai verkkojen toimittaja, teleoperaattori tai 5G-verkon loppukäyttäjä.

Toimimme alan parhaiden toimijoiden kanssa ja osaamme suositella kyvykkyyksiltään teille sopivia yhteistyökumppaneita.

Olemme myös aktiivisia 5G-alan kehittäjiä ja asiantuntijoitamme on mukana eri järjestöissä, jotka ajavat 5G-teknologian kehitystä isossa kuvassa. Olemme olleet myös luomassa yhteistyössä eri yliopistojen kanssa ensimmäisenä maailmassa aidon 5G-tuotantoympäristön, joka annettiin hakkereille testattavaksi. Tehtyjen löydöksien avulla pystyimme parantamaan asiantuntijoidemme osaamista entisestään.

Edelläkävijä 5G-liiketoiminnan mahdollistajana eri sektoreilla

Kaikki tarvittavat erikoisalojen asiantuntijat

Todistetusti toimiva viitekehys 5G:n hyödyntämiseen

Kansainvälisesti merkittävät 5G investoinnit

Ota yhteyttä

Timo Takalo

Timo Takalo

Partner, Cybersecurity & Privacy Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7489

Juha Remes

Juha Remes

5G development and enterprise risk management services, PwC Finland

puh. 020 7877854

Silke Holtmanns

Silke Holtmanns

Telecommunication security expert, PwC Finland

puh. 020 787 7930

Ari Suominen

Ari Suominen

Cybersecurity and Privacy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8127

Seuraa ja osallistu