Energia-ala

Autamme energia-alan toimijoita kehittämään liiketoimintaa, ratkaisemaan liiketoiminnan haasteista, kasvattamaan liikevaihtoa ja vähentämään kustannuksia.

Autamme energia-alan toimijoita kehittämään uusia strategioita, parantamaan toimintamalleja, luomaan tehokkaampia organisaatioita ja hallinnointitapoja.

Kansainvälistyminen ja tarve turvatulle, kohtuuhintaiselle energiansaannille kulkevat käsi kädessä. Taloudellinen kehitys on riippuvainen energia-, öljy, kaasu-, sähkö- ja kivihiilivarannoista. Näiden turvattu saatavuus on tärkeää niin kuluttajille, poliittisille johtajille kuin yritysten johdollekin.

 

Miksi PwC?

Suomessa toimiala-asiantuntijamme ovat olleet vahvasti mukana energy & utility (E&U) -markkinoiden muutoksessa toimimalla neuvonantajana rakenteellisissa järjestelyissä, tekemällä selvityksiä viranomaisille sekä osallistumalla alan yhtiöiden liiketoiminnan kehittämis-, strategia- ja riskienhallintaprojekteihin.

Tiivis eurooppalainen yhteistyö on antanut mahdollisuuden kehittää osaamista keskitetyn tutkimuksen ja merkittävien projektien kautta.

Maailmanlaajuisesti PwC:llä työskentelee E&U-toimialan parissa yli 3 000 asiantuntijaa.

 

Energia-alan trendit

Yritysjärjestelyt
 • Monopolihistoria ja parhaillaan käynnissä oleva tiettyjen toimintojen avaaminen kilpailulle asteittain
 • Toimijoiden lukumäärä on suuri; energialiiketoiminnoissa noin 200 kpl ja vesihuollossa yli 1000 kpl
 • Valtio ja kunnat ovat merkittäviä omistajia, ulkomainen omistus erittäin vähäistä
 • Konsolidoituminen (painopiste alueellisissa)
  • kuntatalouden kiristyminen ja omistajien valveutuminen edellyttävät markkinaehtoista tuottoa
  • suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle edellyttää toimenpiteitä, joilla osaaminen ja kokemus säilytetään organisaatioissa
  • investointi- ja toiminnallisten riskien hajauttaminen.
Toimintojen kehittäminen ja tehostaminen
 • Regulaation hallinta
  • kilpailun lisääminen edellyttää valvonnan eli regulaation jatkuvaa uudistamista, mikä edellyttää yrityksiltä aktiivista varautumista mahdollisuuksiin ja uhkiin
 • Mittavat investoinnit, hallitsemattomat riskit
  • ilmastonmuutos ja fossiilisten polttoainevarojen supistuminen edellyttävät siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin, ydinvoimaan ja ensivaiheessa vähemmän päästöjä aiheuttaviin polttoaineisiin (esim. kaasu)
  • nykyiset verkostot tulevat uusimisikään
  • tarve kehittää organisaatioita ja toimintatapoja toimimaan epävarmuuden ympäristössä (mm. merkittävien investointihankkeiden analysointi ja riskitarkastelu)
 • Energia kallistuu rajusti
  • energiaintensiivisen teollisuuden sijoittuminen ja vaikutukset kulutukseen
  • riskinä toimialan "politisoituminen"
  • vaatimus hyvästä hallintotavasta, yhteiskuntavastuullisuudesta sekä toiminnan läpinäkyvyydestä korostuu.

 

Contact us

Kimmo Vilske

Partner, Corporate Finance Leader

puh. +358 (0)20 787 7938

Seuraa ja osallistu