Yrityksen uudelleenjärjestelypalvelut

Kokonaisratkaisut vaikeuksissa olevien yritysten arvonluontiin

Milloin ja miten voimme auttaa?

Tervehdyttämispalvelumme auttavat asiakkaitamme luomaan arvoa taloudellisesti haastavissa tilanteissa liiketoiminnan ja pääomarakenteen uudelleenjärjestelyjen kautta. Palveluistamme on apua yrityksille, joiden rahoitustilanne uhkaa kriisiytyä tai luottamus kannattavaan liiketoimintaan on kyseenalaistettu. Alan johtavat asiantuntijamme avustavat yritystä ja sen eri sidosryhmiä tilanteen vakauttamisessa, toimivien ratkaisuvaihtoehtojen kartoituksessa sekä tarvittavien toimenpiteiden ja lisäselvitysten toteutuksessa. 

Yleinen käytäntö on kuitenkin osoittanut, että mitä aiemmin olemme mukana, sitä paremmat mahdollisuudet onnistuneeseen käänteeseen.

Esimerkkejä tyypillisistä palveluistamme: 

 • Vapaaehtoiset liiketoiminnan ja pääomarakenteen uudelleenjärjestelyt
 • Lakisääteisten yrityssaneerausten taloudellinen neuvonanto (yhtiö, selvitysmies tai velkojat)
 • Vaihtoehtoanalyysit (liiketoiminnan jatkon edellytykset, alasajo, sekä sulkemiset) 
 • Operatiivisten tehostamistoimenpiteiden laadinta, suunnittelu ja toteutus   
 • Nopeutetut liiketoiminta- ja omistusjärjestelyt (yrityskaupat)

Luottamuksen palauttaminen yrityksen liiketoimintaan vaatii taloudellisten ongelmien taustalla olevien juurisyiden ymmärtämistä, kokonaisvaltaisen toimenpidesuunnitelman laatimista sekä eri sidosryhmien intressien ymmärtämistä ja ratkaisujen tekemistä. Asiantuntijamme voivat tukea uudelleenjärjestelyhanketta eri osapuolien pyynnöstä, minkä vuoksi neuvonantopalvelumme räätälöidään aina tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Michael Hardy

Partner, Transaction Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7442

Lähetä viesti

Marko Koski

Partner, Transaction Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 8745

Lähetä viesti


Referenssit

Taloudellinen neuvonanto Stockmannille

Toimimme Stockmannin lakisääteisestä uudelleenjärjestelystä vastaavan tahon johtavana taloudellisena neuvojana. Uudelleenjärjestelyiden lopputuloksena yhtiön liiketoimintaan saatiin elvytettyä ja 740 miljoonan euron arvosta erilaisia velkainstrumentteja uudelleenjärjesteltiin.

Lue koko tarina

Tervehdyttämisohjelma yhdelle Suomen suurimmista rakennusliikkeistä 2019-2020

Avustimme erään Suomen suurimman rakennusliikkeen johtoa, omistajia sekä rahoittajia yhteisen tilannekuvan luomisessa, sekä kannattavuus ja taseen ongelmakohtien taustalla olevien juurisyiden ymmärtämisessä. Tuimme yhtiön uutta toimitusjohtajaa tervehdyttämisohjelman laadinnassa sekä sidosryhmä seurannassa ja raportoinnissa. Yhtiö sai tervehdyttämisohjelman päätökseen H1/2020 aikana ja on myöhemmin parantanut yhtiön tase ja rahoitusrakennetta rahoitusjärjestelyiden kautta sekä systemaattisesti parantanut operatiivista kannattavuuskehitystä.  


Taloudellisten vaikeuksien tunnusmerkit

Yleisimmät syyt

 • Ulkoisen markkinadynamiikan ja kysynnän nopeat muutokset
 • Tiukentuva kilpailu ja uudet tuote- ja palvelukokonaisuudet
 • Kulurakenteen ja kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen
 • Kustannusylitykset, projektihallinnan pettäminen ja riittämätön raportointi
 • Yksittäiset suuret korkeat riskin projektit tai epäonnistuminen yritysostoissa

Yleisimmät seuraukset

 • Johdon ja hallituksen läpinäkyvyys strategiaan ja kilpailukyvyn keskeisiin tekijöihin heikkenee
 • Rahoituksen saatavuus on suuremmassa roolissa päätöksenteossa ja keskusteluissa
 • Välttämättömiä investointeja siirretään tai niitä rahoitetaan lyhytaikaisella rahoituksella 
 • Kasvavat rahoituskulut vaikuttavat olemassa olevan strategian toimivuuteen sekä tavoiteltuun optimaaliseen pääomarakenteeseen

Ulkopuolisia tunnusmerkkejä

 • Liiketoiminnan kasvu on merkittävästi hidastunut tai jopa kääntynyt negatiiviseksi
 • Operatiivinen kannattavuus on marginaalista ja kassavirran tuottokyky on heikko
 • Sidotun lisäpääoman kustannus ylittää historiallisesti saavutetun pääoman tuoton
 • Korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen on 4x tasolla tai sen yli
 • Laina- ja rahoitusinstrumenttien keskikorko alkaa lähennellä 4%:a vuodessa

Uudelleenjärjestelyiden viitekehikkomme

1. Tilannekuva ja vaihtoehtojen arviointi

 • Liiketoiminnan ja pääomarakenteen nykytilanteen ja juurisyiden ymmärtäminen
 • Strategisten ja pääomarakenne vaihtoehtojen arviointi ja vaikuttavuus
 • Operatiivisten tehostamistoimenpiteiden tunnistaminen, arviointi ja priorisointi

2. Rahoituskelpoinen liiketoimintasuunnitelma

 • Liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatiminen
 • Rahoitusrakenteen suunnittelu ja tarvittavat muutokset
 • Neuvottelut sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa 
 • Rahoituksen strukturointi ja uudelleenjärjestely

3. Toimenpideohjelman implementoinnin tuki ja seuranta

 • Projektiorganisaation perustaminen ja implementointi tuki
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen ja toimenpiteiden jalkauttaminen
 • Liiketoiminnan kehityksen ja toimenpideohjelman seuranta
 • Taloudellisten vaikutusten raportointi ja saavutetut säästöt

Miksi PwC?

Menestyminen uudelleenjärjestelytilanteissa vaatii laaja-alaista kyvykkyyttä ymmärtää erilaisia kokonaisuuksia aina strategiasta ja kilpailukyvystä taserakenteen ongelmakohtiin. Tästä syystä me yhdistämme eri toimialojen, strategian, markkinan ja taloudellisen analyysin asiantuntijoita yhtenäiseksi hanketiimiksi. Asiakasprojektien vastuullisina toimivat uudelleenjärjestelyihin erikoistuneet henkilöt, joilla on yli 10 vuoden kokemus yritysten kotimaisista ja ulkomaisista uudelleenjärjestelyistä, sekä hyvät olemassa olevat suhteet keskeisiin rahoittajiin. 

Laajan kotimaisen ja ulkomaisen asiantuntijaverkostomme kautta kykenemme tarvittaessa yhdistämään vero- ja lakiasioiden osaamisen osaksi kokonaisvaltaista arvonluontia, sekä toteuttamaan tarvittavat yritysjärjestelyt alusta loppuun sisäisillä resursseilla.


Lue lisää aiheesta

Seuraa ja osallistu