Veroprosessit

Toimimme neuvonantajina ja asiamiehinä sekä oikeuteen asti etenevissä että Verohallinnon kanssa vireillä olevissa jutuissa. Suurin osa Verohallinnon jutuista päättyy verovelvollista tyydyttävään lopputulokseen ennen oikeusprosessia.

Tuomioistuinten julkaisemat päätökset ovat näyttävin osa veroprosesseja. Vaikka KHO:n tai EUT:n julkaisemat päätökset ja tuomiot tuovat asian ensi kertaa laajaan tietoisuuteen, on asiaa edeltänyt aina vuosien vääntö ja taistelu. Riidanratkaisu on prosessin huipennus ja suurin osa verovelvollisen ja veronsaajan näkemyseroista ratkeaakin varhaisemmassa vaiheessa. Sen vuoksi puhumme veroprosesseista litigaatioiden ja riidanratkaisujen sijaan.

Tuomioistuimen ratkaistavaksi asiat tulevat karkeasti jaettuna kahta reittiä. Ensimmäinen tapa on ennakoitava ja kontrolloitu. Se tapahtuu Verohallinnon tai keskusverolautakunnan antaman ennakkoratkaisun kautta. Sitä ennen asiaa on arvioitu perinpohjin. Tulkintakysymys syntyy lakien tai tulkinnan muuttuessa, mutta useimmiten kysymykset syntyvät kuteinkin liiketoiminnan muutoksista. Toinen pääluokka on verotarkastuksista ja verohallinnon kuulemiskirjeistä tulevat prosessit – Suomessa ja ulkomailla. Silloin asetelema on kaksiasianosaissuhde yhtiö vastaan Verohallinto.

Lainsäädännön tunteminen, lain esityöt, kotimaan sekä kansainvälisiin verotus- ja oikeuskäytäntöihin perehtyminen ovat veroprosessitiimimme jokapäiväistä työtä. Asiantuntijatiimiemme vahvuuksia ovat oikeudellisen ja taloudellisen osaamisen yhdistäminen sekä kyky etsiä ja esittää olennaiset asiat. 

Katso miten voimme auttaa:

Miten varmistaa verokohtelu etukäteen

Verohallinto tarjoaa useita keinoja verokohtelun varmistamiseksi etukäteen. Niiden avulla yritys välttyy yllättäviltä verotuspäätöksiltä, resursseja kuluttavilta veroriidoilta ja kaksinkertaisen verotuksen tilanteilta. Tällaisia keinoja ovat kirjallinen ennakkoratkaisu, ennakollinen keskustelu, cross-border dialogue sekä luottamuksensuoja.

Lue lisää

Kansainväliset veroriidat

PwC:llä on kattava APA- ja MAP-asioihin perehtynyt maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Avullamme selvität tarvittavat asiat kaikista liiketoimeen osallisista valtioista. Avustamme yritystäsi menettelyprosessin jokaisessa vaiheessa, alkaen tilanteeseenne soveltuvan strategian valinnasta.                                                             

Lue lisää

 

Verotarkastus

Miten verotarkastukseen kannattaa valmistautua, miten toimia sen aikana ja mitä tapahtuu tarkastuksen jälkeen? Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus verotarkastuksesta prosessina ja avustamme teitä tarkastuksen jokaisessa vaiheessa.

 

Lue lisää

 

Muutoksenhaku

Verovalitusta laadittaessa vahva ymmärrys vallitsevasta verolainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä on meille itsestäänselvyys. Pelkkä vahva juridinen argumentaatio ei riitä, jos valituskirjelmän kirjoittaja ei ymmärrä sen taustalla olevia keskeisiä liiketoiminnallisia tosiseikkoja ja eikä osaa esittää näitä hallinto-oikeudelle selkeästi. Tällainen lopputulos saadaan aikaan vain asiakkaan ja PwC:n asiantuntijoiden saumattomalla yhteistyöllä.

Lue lisää

 

Ota yhteyttä

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Eija Kuivisto

Eija Kuivisto

Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7876

Rami Karimeri

Rami Karimeri

Partner, Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7841

Seuraa ja osallistu