Teknologiastrategia ja -arkkitehtuuri

Olemme johtava palveluntarjoaja liiketoiminnan ja teknologian yhdistämiseen liittyvissä haasteissa. Asiantuntijamme tarjoavat käytännön ratkaisuja teknologiastrategian suunnitteluun, kehitykseen ja toteuttamiseen. Alan parhaiden käytäntöjen ja työkalujen avulla neuvomme asiakkaitamme tietohallinnon kehittämisessä niin strategian, ihmisten, prosessien kuin teknologian osalta.

Tuemme yrityksiä koko liiketoiminta- ja teknologiaympäristön hallinnassa – aina liiketoimintakyvykkyyksistä sovelluksiin ja infrastruktuuriin. Teknologian hyödyntäminen edistää kasvua, mahdollistaa kustannussäästöt ja luo investointimahdollisuuksia.

Asiantuntijaverkostomme palvelee mm.:

 • Teknologiastrategian kehittämisessä
 • Yritysarkkitehtuurin rakentamisessa ja ylläpidossa
 • Tietohallinnon kehittämisessä
 • Teknologiainnovaatioissa

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Teknologiastrategia

Liiketoimintalähtöinen teknologiastrategia ohjaa IT-resurssien hankintaa, allokointia ja hallintaa. Strategian laadinnassa tuomme esille ratkaisujen ja mahdollisuuksien hyödyt ja sovitamme ne muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. 

Ensisijaisena tavoitteena on luoda ja tuottaa yritykselle arvoa, jota voidaan kasvattaa hankkimalla kilpailuetua tuotantoprosesseja parantamalla, uusien liiketoiminta-alueiden kehittämisellä sekä kustannussäästöillä.

Ratkaisemme yhdessä asiakkaidemme kanssa mm. seuraavia haasteita:

 • Miten teknologia voi mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja?
 • Miten teknologioita ja yritysarkkitehtuuria tulisi kehittää liiketoimintamuutosten osana?
 • Kuinka uusien digitaalisten ratkaisuiden käyttöönotossa huomioidaan olemassa oleva teknologia, prosessit ja ohjelmistot
 • Palvelevatko teknologiaratkaisut yrityksesi tarpeita nyt ja myös tulevaisuudessa?
 • Kuinka toiminnanohjausta ja liiketoimintaratkaisuja tulisi kehittää?
 • Miten yrityksen strategiassa huomioidaan digitaaliset innovaatiot?
 • Kuinka tietohallintoa tulee kehittää tukemaan tehokkaasti liiketoiminta- ja IT-strategiaa?

Yritysarkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri on toimintaa ohjaava hallintamalli, joka mahdollistaa koko yrityksen tai organisaation liiketoiminnan hallinnan ja kehittämisen kokonaisuutena. Tämä kokonaisuus koostuu eri osioista ja niiden välisistä suhteista. Neuvomme kaikissa yritysarkkitehtuurin osa-alueissa:

 • Liiketoiminta
 • Tieto
 • Sovellukset
 • Teknologia

Kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on yhdistää strategia ja liiketoimintatavoitteet IT-ympäristön kehittämiseen. Tämä tehostaa resurssien käyttöä, parantaa kommunikaatiota organisaation sisällä, helpottaa päätöksentekoa ja nopeuttaa kehitystyötä. 

Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintastrategian mukaisen yritysarkkitehtuurin hyödyntämällä laajaa toimialatuntemusta sekä vahvaa projektinhallintaosaamista. Arvioimme yrityksen nykyiset valmiudet ja toimintaperiaatteet sekä tuemme heitä yritysarkkitehtuuritoimintojen rakentamisessa. Varmistamme myös, että arkkitehtuuri on sulautettu onnistuneesti yrityksen päivittäisiin liiketoimintaprosesseihin.

Ajan tasalla oleva yritysarkkitehtuuri parantaa myös yritysten valmiutta reagoida muutoksiin, kuten yritysjärjestelyt, uudet liiketoimintastrategiat sekä yrityskaupat. Hyvin rakennettu yritysarkkitehtuuri tukee ja menestyksekkäästi ohjaa yritystä ja liiketoimintoja läpi näiden muutosten. Me tuemme asiakasta kaikissa arkkitehtuuriprosessin elinkaaren vaiheissa.

Yritysarkkitehtuuri on konkreettinen työkalu, jolla pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalista transformaatiota. Jotta tätä laajaa kokonaisuutta voidaan hallita, autamme luomaan käytännöt, jolla yritysarkkitehtuuria johdetaan ja kehitetään.

Tietohallinnon kehitys

Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea liiketoimintaa teknologian käytön avulla. Digitalisaatio itsessään ei tuo arvoa yritykselle, vaan sen rooli tulee ymmärtää omassa liiketoiminnassa ja tavoitteissa. Hyvin organisoitu tietohallinto tukee johtamista, parantaa asiakaskokemusta, tehostaa toimintaa ja mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja.  

Konsulttimme auttavat suunnittelemaan, määrittelemään ja jalkauttamaan asiakkaalle sopivan operointimallin ottamalla huomioon seuraavat osa-alueet:

 1. IT ohjeistus ja periaatteet
 2. IT-organisaatio
 3. IT-prosessit ja -työkalut
 4. Hankintamalli
 5. Sidosryhmien hallinta
 6. Palvelukatalogi ja palvelutasot
 7. Roolit ja vastuut
 8. IT-hallintamalli

Uudet teknologiat ja ekosysteemit

Pysyäkseen kilpailukykyisenä yritysten tulee pystyä ennakoimaan uusien teknologiatrendien kehitystä ja ymmärtämään niiden mahdollisuudet ja uhat. Nykypäivän megatrendejä ovat mm. analytiikka, tekoäly, pilvipalvelut, tietoturva ja lohkoketjuteknologiat. Näiden trendien hyödyntäminen päätöksenteossa ja innovaatioprosessissa luo kilpailuetua, mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, resurssien paremman hyödyntämisen sekä liiketoimintaprosessien tehostamisen. 

PwC:n maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto tuottaa paljon omaa tutkimusta uusien teknologioiden osalta. Tämän lisäksi laajat sidosryhmäkontaktit ja digitalisaation kärkiprojekteissa työskentely takaavat sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua uusien teknologioiden osalta. Käytössämme ovat modernit johtamisen työkalut, joiden avulla autamme yrityksiä kehittämään teknologista valmiuttaan. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luomassa uusia digitaalisia strategioita vastaamaan markkinoiden kiihtyvään kilpailuun.

Ota yhteyttä

Samuli Lehto

Samuli Lehto

Partner, Technology strategy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7000

Seuraa ja osallistu