Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Yritysvastuupalvelut

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää tavoitteellista johtamista ja uusien mahdollisuuksien huomioimista jo liiketoimintastrategiaa laadittaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvastuun nivomista yrityksen strategia- ja tuotekehitysprosesseihin, johtamisjärjestelmiin sekä muihin olemassa oleviin toimintoihin.

Lue lisää vastuullisuuteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista

ESG-asioihin ja vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät palvelut

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa voidaan huomioida usealla eri tavalla ja sijoittaja valitsee sijoitusstrategiaansa ja omaisuuslajeihinsa parhaiten sopivat työkalut. ESG-asioiden huomioiminen auttaa riskienhallinnassa ja tukee tuotto-odotusten saavuttamisessa. 

PwC:n asiantuntijatiimi tukee finanssimarkkinoiden eri toimijoita kuten pankkeja, luotto- ja rahoituslaitoksia, pääoma- ja institutionaalisia sijoittajia sekä sukujen sijoitusyhtiöitä sijoitustuottojen varmistamisessa ja pitkäaikaisen arvon säilyttämisessä, ottaen huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Vastuullisen sijoittamisen jatkumiseksi viranomaisvaatimuksiin, kuten EU:n kestävän rahoituksen velvoitteisiin, valmistaudutaan hyvissä ajoin. 

Autamme muun muassa seuraavissa vastuullisen sijoittamisen palveluissa:

 • ESG-asioiden huomioiminen sijoitusprosessissa
 • Vastuullisuusohjelma, tavoitteiden ja mittareiden luominen ja seuranta
 • EU:n kestävän rahoitus sääntelyyn liittyvät palvelut, esimerkiksi gap-analyysit ja toimijan säännöstenmukaisuuden maturiteettiarvioinnit
 • Benchmark-analyysit, esimerkiksi toimialakohtainen ESG-vertailu yhtiöiden välillä
 • Yritysvastuun olennaisuusarvioinnit ja olennaisuuden kehittäminen 
 • Sidosryhmäanalyysit, -haastattelut ja -työpajat
 • ESG sijoittajaviestinnässä
 • ESG-asioihin liittyvä koulutus ja valmennus

Yritysvastuun strateginen konsultointi

Yritysvastuun muuttuva juridinen toimintaympäristö, sidosryhmäodotukset ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset riskit ja mahdollisuudet luovat uusia strategisia haasteita. Strateginen yritysvastuu voi parhaimmillaan antaa organisaatiolle huomattavaa kilpailuetua ja auttaa varautumaan toimintaympäristön muutoksiin etukäteen. 

Vastuullisuusnäkökohtien jalkauttaminen liiketoiminnan prosesseihin edellyttää eri liiketoimintafunktioiden vuoropuhelua. Tuemme organisaatiotasi vastuullisuuteen liittyvien taloudellisten ja strategisten näkökohtien tunnistamisessa ja hallinnoimisessa. Autamme myös niihin liittyvien toimintasuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa. 

Autamme muun muassa seuraavissa yritysvastuun strategisen konsultoinnin palveluissa:

 • Vastuullisuusnäkökohtien riskien ja mahdollisuuksien kartoitus
 • Strategiatyö ja vastuullisuuden jalkauttaminen
 • Strategian tavoitteet ja mittaaminen
 • Liikkeenjohdon konsultointi ja johdon työpajat
 • Muutoksen hallinta 
 • Ilmastoriskin valuaatio ja hallinnointi
 • Sijoittajien raportointiodotusten ja kasvihuonepäästöjen taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysvastuutietojen raportointi- ja varmennuspalvelut

Yritysvastuun raportointi voi ottaa organisaatiossa useita eri muotoja. Lainsäädännön ja eri viitekehysten kehittyessä on tärkeää selkeyttää, mitkä yritysvastuun raportoinnin osa-alueet palvelevat parhaiten liiketoiminnan tarpeita. Yritysvastuuraportointi on enemmän kuin vain raportointia.

Onnistunut vastuullisuusraportti luo lisäarvoa sidosryhmille ja tukee organisaation kestävää liiketoimintaa. Palvelemme suuria ja pieniä yrityksiä sekä edelläkävijöitä ja uusia tulijoita, alaa rajaamatta. Tuemme oikean raportointitavan löytämisessä ja kehittämisessä. Tuemme myös ilmasto- ja yritysvastuuraportoinnissa. Varmennuspalveluiden avulla luot yritysvastuuraportistasi ja vastuullisuustiedoistasi luotettavammat. Luotettavuudella voidaan muun muassa lisätä organisaation houkuttelevuutta vastuullisten sijoituspäätösten näkökulmasta.

Autamme muun muassa seuraavissa yritysvastuutietojen raportointi- ja varmennuspalveluissa: 

 • CO2-raportointi ja varmentaminen (päästölaskenta ja hiilijalanjälki)
 • Vastuullisuusindeksien raportoinnin tuki ja kehittäminen (mm. CDP, DJSI, FFD)
 • Yritysvastuutietojen varmennus
 • Vastuullisuusraportointi ja sisällön kehittäminen (mm. GRI)
 • Integroitu raportointi (muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi)
 • Vastuullisuusviestintä

Miksi PwC?

 • Asiakkaidemme mukaan vahvuutemme projekteissa ovat vahva asiantuntemus, helppo kommunikointi ja joustavuus aikatauluissa
 • 92 % asiakkaistamme suosittelisi PwC:tä yli 80 %:n todennäköisyydellä (NPS)
 • Oman toimintamme vastuullisuuden kehittäminen on meille tärkeää: kompensoimme esimerkiksi lentomatkustamisesta aiheutuneet päästöt. PwC-ketju on myös sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

 

Ota yhteyttä

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Sustainability & Climate Change Leader

puh. +358 (0)20 787 8189

Tiina Puukkoniemi

Tiina Puukkoniemi

Corporate Responsiblity Leader

puh. +358 (0)20 787 7594

Seuraa ja osallistu