Yritysvastuupalvelut

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää entistä tavoitteellisempaa johtamista sekä uusien mahdollisuuksien ennakoimista ja hyödyntämistä jo liiketoimintastrategiaa laadittaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvastuun nivomista yrityksen strategia- ja tuotekehitysprosesseihin, johtamisjärjestelmiin sekä muihin olemassa oleviin toimintoihin.

Yritysvastuustrategia

 • Vastuullisuuteen liittyvät arvonmääritykset
 • Yritysvastuun asioiden ja liiketoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja hallinta arvoketjussa (Total Impact Measurement and Management)
 • Ilmastostrategia
 • Vastuullisuusstrategia
 • Vastuullisuusohjelma, tavoitteet ja mittarit
 • Yritysvastuun olennaisuusarvioinnit

Yritysvastuustrategian jalkauttaminen ja yritysvastuun johtaminen

 • Vastuullisuuskoulutus ja -valmennus
 • Resurssiviisaus ja kiertotalous (energia, vesi, materiaalien käyttö)
 • Toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen ja auditoinnit
 • Liiketoiminnan hallintokäytännöt ja etiikka

Yritysvastuun raportointi ja viestintä

 • Yritysvastuutietojen varmennus
 • Vastuullisuusraportointi ja sisällön kehittäminen (mm. GRI)
 • Integroitu raportointi
 • Vastuullisuusviestintä
 • Vastuullisuusindeksien raportoinnin tuki ja kehittäminen (mm. CDP, DJSI, FFD)
 • ESG-asiat sijoittajaviestinnässä

Toimintaympäristön muutokset

 • Heikkojen signaalien ja trendien tunnistaminen ja analysointi
 • Sidosryhmäanalyysit, -haastattelut ja -työpajat
 • Benchmarkit
 • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja analysointi
 • ESG-asiat sijoitusprosessissa

Ilmastoriskien kartoitus ja riskiarviointi

 • Päästöjen tunnistaminen arvoketjussa (esim. scope 3 value chain)
 • CO2-raportointi ja varmentaminen (päästölaskenta ja hiilijalanjälki)

Vastuullisuus osana muita palveluita

Sustiskahvit-podcast

Sustiskahvit-podcast – Vuoropuhelua vastuullisesta bisneksestä

Yritysvastuuasiantuntijamme Sirpa Juutinen ja Jussi Nokkala keskustelevat studiossa vieraidensa kanssa vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. 

Tutustu jaksoihin

 

Contact us

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Sustainability & Climate Change Leader

puh. +358 (0)20 787 8189

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu