Käyttöoikeusriskit

Käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi

Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon järjestelmien käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa.

Organisaatiot kohtaavat jatkuvasti kehittyvän ja monimutkaistuvan lainsäädännön ja vaatimustenmukaisten toiminnan osalta merkittäviä haasteita liiketoiminnassaan. Kuinka hallinnoidaan yrityksen kontrolli- ja toimintaympäristöä tehokkaammin, mahdollistetaan kasvua suoraviivaistamalla prosesseja ja samalla tuotetaan liiketoiminnalle lisäarvoa pienemmillä kustannuksilla? 

Käyttöoikeuksien optimaalinen hallinnointi

Käyttövaltuuksien puutteellinen hallinta osana yrityksen kontrolliympäristöä aiheuttaa tehottomuutta sekä riskejä liiketoiminnalle ja asettaa organisaatiot alttiiksi virheille ja väärinkäytöksille. Toisaalta organisaatioiden tehostaessa ja kehittäessä toimintaansa yrityksen työntekijöiden työnkuvat laajenevat ja resurssit mahdollisesti kaventuvat. Käyttövaltuuksien rajaaminen herättää työntekijöissä myös helposti negatiivisia mielikuvia ja ennakkoasenteita.

SAP-käyttöoikeusriskien hallinnan haasteet

SAP-käyttöoikeudet ja niistä aiheutuvat riskit ovat perinteisesti haastava osa-alue yrityksille. IT:llä on usein tekninen ymmärrys käyttöoikeuksista ja liiketoimintaorganisaatiolla niihin liittyvistä prosesseista, mutta yhteistä kieltä näiden kahden välille ei välttämättä löydy. Molemmat osapuolet tietävät, että riskienhallintaa on kehitettävä, sillä käyttöoikeuksien kontrolloinnin laiminlyönti avaa mahdollisuuden sekä virheisiin että väärinkäytöksiin.

Jos esimerkiksi kriittisiä IT-oikeuksia ei osata käyttää asianmukaisesti, liiketoiminnan jatkuvuus voi vaarantua. Vaaralliset työyhdistelmät, kuten toimittajan perustietojen muutosoikeus ja maksatus yhdellä ihmisellä voivat johtaa väärinkäytöksiin. Aina ei kuitenkaan ole selvää, miten käyttöoikeuksia ja niihin liittyvää riskienhallintaa pitäisi uudistaa, ja tilanne voi jatkua vuosia ilman merkittäviä parannuksia.

 

Ratkaisumme

Insights Access Risks on SAP-käyttöoikeuksista aiheutuvien riskien hallintaan luotu pilvipohjainen palvelu. Se on helppo ja nopea ottaa käyttöön: erillisiä asennuksia ei tarvita, sillä tarvittava data pystytään poimimaan suoraan asiakkaan SAP-järjestelmästä vakiomenetelmiä käyttäen.

Palvelu antaa asiakkaalle kattavan tilannekatsauksen käyttöoikeuksista vertaamalla asiakkaan SAP-käyttöoikeusdataa ennalta määriteltyyn sääntökirjastoon. 

Tällöin toimenpiteet osataan kohdistaa oikeisiin kehityskohteisiin ja korjaavien toimien vaikutusta pystytään arvioimaan tehokkaammin. Insights Access Risks -palvelun ominaisuuksiin sisältyy visuaalinen dashboard, riskianalyysi ja tekninen raportointi.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa SAP-asiantuntemusta. Asiantuntijoillamme on kokemusta muun muassa käyttäjähallinnan kokonaisuuksien suunnittelusta, käyttäjähallintaan liittyvistä riskeistä, prosesseista ja kontrolleista sekä kontrollien ja käyttöoikeuksien teknisestä toteutuksesta.

Tutustu ratkaisuumme

 

Ota yhteyttä

Petri Näätänen

Petri Näätänen

Partner, Risk Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7295

Sanna Oinonen

Sanna Oinonen

Risk Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8894

Seuraa ja osallistu