Muutosjohtaminen, kulttuurimuutokset ja johtamisen kehittäminen

Muutosjohtaminen

Onnistunut muutosjohtaminen on keskeinen edellytys liiketoimintamuutosten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikään muutos ei onnistu ilman, että ihmiset saadaan mukaan muutokseen. Tarvitaan uusia toimintatapoja sekä ajattelumalleja.

Me autamme asiakkaitamme luomaan onnistuneita muutoksia, joiden liiketoimintatavoitteet saavutetaan. Luomme yhdessä muutosjohtamisen suunnitelman, joka huomio eri sidosryhmien tarpeet ja osallistaa heitä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosta.

 

Onnistuneen muutosjohtamisen osa-alueet

  • Ymmärrys muutoksesta – Kuvaamme tavoitetilan ja nykytilan eron eli tarvittavan muutoksen sidosryhmittäin. Varmistamme kaikille selkeän kuvan siitä mitä muutos tarkoittaa kullekin sidosryhmälle.
  • Muutosjohtamisen kyvykkyydet – Tunnistamme asiakkaiden muutosjohtamisen kyvykkyydet, joita hyödynnetään ja joita kehitetään yhdessä
  • Muutosjohtajuus – Varmistamme johdon sitoutumisen muutokseen ja tuemme heitä muutoksen johtamisessa.
  • Sidosryhmien hallinta – Ymmärrämme sidosryhmien tarpeita ja mahdollisia huolia niin, että voimme vastata niihin hyvissä ajoin
  • Muutosjohtamisen viestintä – Tuemme sidosryhmien muutosmatkaa aktiivisella viestinnällä, joka varmistaa oikean tiedon saannin oikeaan aikaan
  • Koulutus ja uusien toimintatapojen tuki – Suunnittelemme ja toteutamme kunkin sidosryhmän tarpeeseen soveltuvan koulutuksen, joka luo valmiuden toimia uusilla tavoin. Varmistamme, että tarvittava tuki on saatavilla, kunnes uudet toimintatavat ovat vakiintuneet.
  • Muutoksen mittaaminen – Mittaamme aktiivisesti muutosta: valmiutta muutokseen, keskeisten toimintatapojen muutosta sekä tuloksia. Suunnittelemme tarvittavia toimenpiteitä mittausten perusteella ja todennamme muutoksen onnistumisen.

Meillä on kattava muutosjohtamisen lähestymistapa sekä työkalut kaikkiin muutoksen vaiheisiin, joita osaamme soveltaa erilaisiin tilanteisiin. Teemme toimivan ja tuloksellisen asiakaskohtaisen suunnitelman eri kokoisille muutoksille, erilaisille asiakkaille ja eri tilanteisiin. Voimme vastata muutosjohtamisesta kokonaisuutena tai auttaa sovituilla osa-alueilla. Autamme myös asiakkaitamme rakentamaan omaa muutosjohtamisen kyvykkyyttä.

 

Kulttuurinmuutos ja johtamisen kehittäminen

Organisaatiokulttuuri ja johtaminen

Organisaatiokulttuurista keskustellessamme aiheet liittyvät aina seuraaviin asioihin: ajatuksiin, uskomuksiin, käytöksiin ja tunteisiin, joita ihmiset toteuttavat ja kokevat organisaatioissa. Nämä neljä teemaa liittyvät aina toisiinsa ja yhden muuttaminen vaikuttaa toiseen. Organisaatiot ovatkin heränneet ajatukseen kulttuurin aktiivisesta johtamisesta omien osaajien sitouttamiseksi ja parhaiden kykyjen houkuttelemiseksi.

Ajatus kulttuurin johtamisesta on tärkeä, sillä organisaatiokulttuuri on aina olemassa, johdettiin sitä tai ei. Jos kulttuuria ei johdeta aktiivisesti, saattaa organisaation tapoihin, uskomuksiin tai kahvihuoneessa kerrottuihin tarinoihin hiipiä epämiellyttäviä asioita, jotka heikentävät organisaation mainetta tai alentavat työntekijöiden sitoutumista. Silloin heikosti johdettu kulttuuri hidastaa organisaation suorituskykyä. Mikäli kulttuuria ei huomioida suurissa muutoshankkeissa, muutoksen tielle asetetaan turhia jarruja.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Millainen sitten on hyvä kulttuuri? Valitettavan usein kulttuuria yritetään kopioida suoraan joltain toiselta organisaatiolta, mutta jokainen kulttuuri on kuitenkin uniikki eikä nykyistä kulttuuria voi vain romuttaa. On lähdettävä liikkeelle organisaation nykyisen kulttuurin piirteistä ja ominaisuuksista: Mikä antaa vauhtia ja ylpeyttä hyvänä päivänä? Mikä hidastaa ja turhauttaa huonoina?

Piirteiden ja ominaisuuksien selvittämisen jälkeen voidaan pohtia niitä konkreettisia käytöksiä, joita halutaan vahvistaa. Minkälaista käytöstä johtajilta halutaan nähdä? Millaisen käytöksen halutaan lisääntyvän tiimeissä? Käytöksen muuttamiseksi on tärkeää käyttää hyväksi kaikki organisaation energia ja muutosvoima, joka on tarjolla. Energia löytyy ihmisistä, jotka haluavat auttaa muutoksen aikaansaamisessa. 

Organisaatioiden suuret transformaatiot onnistuvat, mikäli kaksi asiaa toteutuvat: muutosjohtaminen on tehokasta ja muutoksessa keskitytään asioiden johtamisen lisäksi myös kulttuurin ja oikeiden käytöksien muutokseen.

Kulttuurimatka yrityksessä ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tarjoamme mielellämme tukea sinulle ja yrityksellesi tällä mielenkiintoisella matkalla, jolle olet lähdössä!

 

Ota yhteyttä

Jani Sydänmaanlakka

Jani Sydänmaanlakka

Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0) 20 787 8785

Jussi Leinonen

Jussi Leinonen

Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7946

Seuraa ja osallistu