Tapamme toimia

Vastuullinen tapa toimia

Arvot, eettiset periaatteet ja vastuullinen tapa toimia muodostavat meillä Suomessa Code of Conduct -kokonaisuuden.

Vastuullinen tapa toimia sisältää periaatteen siitä, että organisaatiomme toteuttaa arvojen ja eettisten periaatteiden lisäksi yrityskansalaisuutta yhteiskunnan osana. Vähennämme liiketoiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia riskejä sekä hyödynnämme niiden mahdollisuuksia.

Avoimuusraportissa annamme tietoa yhtiöstämme ja kuvaamme pääasiallisia keinoja, joilla varmistamme laadun suorittamissamme tilintarkastuksissa ja muissa varmennustoimeksiannoissa. 

Yhtiömme henkilökunnalla ja ulkopuolisilla tahoilla on mahdollisuus kertoa havaitsemansa tai epäilemänsä poikkeamat yhtiötämme koskevista ammatillisista standardeista ja lainsäädännöstä PwC-ketjun Ethics Helpline -kanavan kautta.

Eettiset periaatteet

Liiketoiminnassamme toimimme alan standardien, lakien ja säännösten mukaan sekä PwC:n omien käytäntöjen mukaisesti. Yleiset standardit, lait, säännökset ja käytännöt eivät mielestämme kata täysin esimerkiksi vastuullista tapaa toimia. Tästä syystä meillä on käytössä myös Code of Conduct -kokonaisuus. Se perustuu arvoihimme ja näyttää, miten ne toimivat käytännössä. Code of Conduct on apuna alueellisessa päätöksenteossa ja konkreettisessa asiakastyössä.

Lue lisää Code of Conductista.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

PwC-ketju on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia sekä omassa toiminnassaan että toimiessaan sidosryhmiensä kanssa. Vaikka ihmisoikeudet ovatkin vahvasti läsnä sekä arvoissamme että toimintaperiaatteissamme ja -tavoissamme – kuten Code of Conductissa – haluamme korostaa sitoutumistamme ihmisoikeuksiin erillisellä Human Rights Statementillä.

Lisätietoa Human Rights Statementista saat osoitteesta www.pwc.com/human-rights-statement.

Contact us

Kauko Storbacka

Kauko Storbacka

Partner, CEO, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7368

Tytti Bergman

Tytti Bergman

Human Capital Leader, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 8218

Seuraa ja osallistu