Kansainvälistyminen

Haetteko kasvua uusilta markkinoilta - tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua kansainvälistymisen eri vaiheisiin

Autamme teitä liiketoimintaanne parhaiten tukevan kansainvälistymisstrategian valinnassa sekä käytännöntason toimenpiteissä. Meillä on monipuolinen kokemus kansainvälistymisestä sekä eri toimialoihin kohdistuvista erityiskysymyksistä. Asiakkaanamme saatte käyttöönne koko maailmanlaajuisen verkostomme.

Global growth malli

Pohditteko esimerkiksi seuraavaa:

Kohdemarkkinan valinta

Mistä tunnistaa juuri teidän toiminnalle sopivat kohdemarkkina-alueet? 

Autamme teitä valinnassa työstämällä eri laajuisia markkina-analyysejä, joissa kartoitamme mm. potentiaalista asiakaskuntaa, kilpailukenttää ja tekijöitä jotka vaikuttavat kustannusrakenteeseen ja hinnoitteluun. Halutessanne lisäämme analyysiin mahdollisten ostokohteiden identifioinnin. Laaja asiakasverkostomme mahdollistaa myös kumppanuuksien tunnistamisen ja rakentamisen suurempien yritysten kanssa.

 

Lue lisää, jos olette pohtimassa laajentamista:

Kiinaan  Ruotsiin 

Ota yhteyttä

Mika Härkönen

Finance consulting, PwC Finland

+358 (0)20 7877719

Lähetä viesti

Työntekijöiden työskentely etänä ulkomailta käsin

Sijaitsevatko kohdemarkkinanne ja avainhenkilönne maantieteellisesti samalla alueella? Globalisaatio ja nykyaikaiset työvälineet mahdollistavat työskentelyn mistä päin maailmaa tahansa. Samalla työmatkustaminen ja varsinkin etätyöskentely voi luoda yllättäviä velvoitteita sekä työnantajalle että työntekijälle esimerkiksi palkkoihin liittyvien ilmoitusvelvollisuuksien, sosiaaliturvaan liittyvien velvoitteiden ja verotuksen näkökulmasta työoikeuteen liittyvistä kysymyksistä puhumattakaan.

Näiden tilanteiden ennakoimiseksi ja mahdollisten sudenkuoppien välttämiseksi etätyöskentelyyn tulee suhtautua harkiten ja paikalliset velvoitteet on syytä aina varmistaa etukäteen. 

Kartoitamme henkilöstöönne mahdollisesti liittyvät riskitekijät, joilla voi olla vaikutusta toimintatavan valintamahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7743

Lähetä viesti

Toimipaikan tai yhtiön perustaminen toiseen valtioon

Missä vaiheessa toimintanne laajeneminen tällä hetkellä on? Onko toimipaikan perustaminen kohdemarkkina-alueelle tarpeen ensisijaisesti liiketoiminnan harjoittamisen näkökulmasta vai onko tarve toimipaikan perustamiselle pikemminkin lakisääteisten velvoitteiden huolehtimisesta kumpuavaa?

Laadimme selvityksen kohdemarkkinan potentiaalista, sen kilpailutilanteesta sekä yhteenvedon yritysverotuksesta ja mahdollisista liiketoimintaanne koskevista lainsäädännöllisistä erityispiirteistä. Esitämme eri vaihtoehtoiset tavat sijoittautua kyseiseen maahan ja autamme löytämään juuri teille sopivan yritys-/toimintamuodon.

Ota yhteyttä

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7743

Lähetä viesti

Ulkomaisen yhtiön osto

Kansainvälinen kasvu tapahtuu yhtä lailla yritysoston avulla. Palvelumme kattavat koko ostohankkeen elinkaaren. Kansainvälisen verkostomme avulla selvitämme mahdollisia ostokohteita asiakkaillemme. Analysoimme potentiaalisten kohteiden sopivuutta ja toimimme neuvonantajina ostotilanteissa. Palvelumme kautta sinulle muodostuu kattava läpinäkyvyys ostokohteen arvosta, liiketoiminnasta sekä siihen kohdistuvista riskeistä.  

Varsinaisen ostotapahtuman jälkeen autamme sinua halutun liiketoimintamallin implementoinnissa sekä siihen liittyvässä muutosten hallinnassa. Voimme myös arvioida ja kehittää ostetun yhtiön valvonta- ja raportointimenettelyitä, jolloin saavutetaan haluttu kontrolliympäristö.

Ota yhteyttä

Pasi Mäenpää

Partner, Corporate Finance, PwC Finland

+358 (0)20 787 7918

Lähetä viesti

Rahoituksen suunnittelu ja kerääminen

Kansainvälinen kasvu vaatii rahoitusta. Usein alkuvaiheen rahoitus haetaan omistajilta tai julkiselta taholta, kuten Business Finlandilta. Merkittävä kansainvälinen kasvuloikka vaatii usein myös sijoittajien mukaan ottamista niin rahoituksen turvaamiseksi kuin kontaktiverkoston hyödyntämiseksi. Avustamme jatkuvasti erikokoisia kasvuyrityksiä sijoituskierrosten suunnittelussa, neuvotteluissa ja toteutuksessa. Saat halutessasi myös tarvittavat työkalut tehokkaaseen työskentelyyn rahoituskierroksen materiaalien ja dokumentaation jakamiseksi. 

Kartoitamme yhdessä nykytilanteen ja autamme selvittämään mahdolliset rahoituskelpoisuuden esteet sekä laittamaan ne kuntoon ennen neuvotteluihin ryhtymistä. Osana tarjoamaamme palvelukokonaisuutta saat aina myös verotukselliset näkökulmat huomioon ottavaa palvelua. 

Ota yhteyttä

Antti Palkén

Partner, Debt and Capital Advisory, PwC Finland

+358 (0)20 787 7281

Lähetä viesti

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7743

Lähetä viesti

Uuden toimintaympäristön haltuunotto

Laajennettaessa liiketoimintaa uuteen toimintaympäristöön, on tärkeää tuntea tarkkaan paikallisen lainsäädännön ja ymmärtää, mitä vaatimuksia se asettaa omalle toiminnalle. Asiantuntijamme voivat neuvoa sinua keiden paikallisten viranomaisten kanssa sinun tulee kommunikoida ja millä tavalla. Autamme myös tunnistamaan, mitä rekisteröinti- ja raportointivaatimuksia maassa on ja mitä veroja tulee maksettavaksi. Uuteen ympäristöön laajennettaessa on hyvä aina laatia riskienhallintasuunnitelma, jonka laatimisessa avustamme sinua mielellämme.

Ota yhteyttä

Maarit Pokkinen

Partner, Indirect Tax Services Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 7864

Lähetä viesti

Jussi Sovasto

Internal Audit Leader, Partner, PwC Finland

+358 (0)20 7877104

Lähetä viesti

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7743

Lähetä viesti

Verkkokaupan laajentaminen ulkomaille

Verkon kautta tapahtuva myynti on kasvanut merkittävästi viime aikoina ja perinteiset tavat myydä tuotteita ja palveluja on saanut usein rinnalleen uusia tai korvaavia tapoja - myynti ja myynnin kanavastrategia on olennainen osa onnistunutta myynnin kasvua. Erityisesti kansainvälinen nopea kasvu edellyttää toimivaa kanavastrategiaa sekä tehokasta toiminnan ohjausta. 

Verkkokaupan perustamiseksi löytyy joukko valmiita ratkaisuja tai verkkokauppana voi käyttää olemassa olevia alustoja. Tärkeää on luoda toimiva kasvun mahdollistava kanavastrategia, joka voi perustua monen kanavan hyödyntämiseen tai keskittyä vain yhteen kanavaan.

Avustamme asiakkaitamme luomaan myyntikanavastrategian tai päivittämään sitä. Samalla tuomme näkökulmia myynnin kasvattamiseksi, hinnoittelun tueksi sekä monenlaisten kansainvälisen verkkokaupan myynnin raportointivaatimusten täyttämiseksi. 

Ota yhteyttä

Maarit Pokkinen

Partner, Indirect Tax Services Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 7864

Lähetä viesti

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7743

Lähetä viesti


 

Ota yhteyttä

Matti Pennanen

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7743

Pak Djan To

Pak Djan To

Corporate Tax, PwC Finland

puh. +358 40 9690691

Seuraa ja osallistu