Yhdistykset ja säätiöt

Suomen PwC:llä toimii yhdistyksiin ja säätiöihin erikoistunut asiantuntijaryhmä, johon kuuluu tilintarkastajia, veroasiantuntijoita, yhteisölainsäädännön asiantuntijoita sekä taloushallinnon asiantuntijoita. Näin voimme tarjota asiakkaitamme ajantasalla olevan, koko lainsäädäntökentässä tapahtuneet muutokset huomioivan kokonaisnäkemyksen.

Julkaisemme NonProfit-info-uutiskirjettä ja järjestämme asiakkaillemme suosittuja webinaareja ja muita ajankohtaistilaisuuksia.

Lue lisää palveluistamme:

Tilintarkastus

Tuloverotus ja arvonlisäverotus

Oikeudelliset palvelut

Prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät palvelut

Johdon konsultointi

Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen

 

Tilintarkastus

Osaamisemme yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksessa on vahvaa.  Vaikka tilintarkastus noudattelee pitkälti samoja periaatteita kuin yritystenkin tilintarkastus, vaikuttaa ns. kolmannen sektorin toiminnan luonne ja rakenne tarkastuksen lähestymistapaan. Usein tarkastus on laajempaa ja konsultoivampaa kuin yrityksissä. Tarkastustiimimme tuntevat yhdistys- ja säätiölain sekä esimerkiksi ulkopuolisten rahoittajien esittämät  säännöt.  

Asiantunteva tarkastaja perehtyy yhdistyksen tai säätiön toiminta-ajatukseen ja toimintaan. Hän tunnistaa asiakastaan koskevat tilinpäätökseen liittyvät erityismääräykset ja esimerkiksi yleishyödyllisuuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset. Ulkopuolisten rahoittajien edellyttämät tilintarkastajan raportit on yleensä järkevää ja kustannustehokasta teettää lakisääteisellä tilintarkastajalla, joka on jo lakisääteisen tarkastuksen yhteydessä hankkinut yleiskuvan tarkastuskohteesta. 

 

Tuloverotus ja arvonlisäverotus

Selvitystyöt ja ennakkotietohakemukset
 • Yleishyödyllisyysstatuksen selvitys
 • Toiminnan arvonlisäverollisuuden selvittäminen
 • Vapaaehtoisen alv-velvollisuuden selvittäminen ja taloudelliset vaikutukset
 • Rekisteröityminen alv-velvolliseksi
 • Eri toimintojen veronalaisuuteen liittyvät selvitykset
  • Mikä on elinkeinotoimintaa?
  • Onko elinkeinotoiminta myös arvonlisäverollista vai alv:sta vapautettua toimintaa?
  • Miten eriytetään arvonlisäverollinen ja -veroton toiminta?
  • Kiinteistötulon veronalaisuus?
 • Kiinteistöjen arvonlisäverotus (kiinteistön myynti, vuokraustoiminta, kiinteistöhallintapalvelut, kiinteistön rakentaminen ja rakennuttaminen)
 • Yhtiöittäminen ja sen alv-käsittely sekä -vaikutukset
 • Yhtiöittämisen kannattavuus
 • Varainhankinnan verotus
 • Sijoitustoiminnan verotus
 • Apurahasäätiöiden verotus  
 • Veronhuojennukset
 • Erilaisten yhteistyösopimusten verotus
 • Ulkomailta tapahtuvien tavara- ja palveluostojen alv-käsittely
 • Ennakkoperintä
 • Arpajaisverotus
Avustaminen ja kartoitukset
 • Avustaminen verotarkastuksissa
 • Avustaminen verovalituksissa sekä vero- ja kausiveroilmoituksissa
 • Arvonlisäverokartoitukset ja ohjeistukset
 • Vähennysoikeuksien kartoitus, kun osa toiminnasta on verollista ja osa verotonta
Räätälöidyt koulutukset

-> Sivun alkuun

 

Oikeudelliset palvelut

Yhdistyksen/säätiön perustaminen
 • Perustamisasiakirjojen laatiminen
 • Luvan hakeminen säätiön ja luvanvaraisen yhdistyksen perustamiseen
 • Rekisteröinti-ilmoitukset PRH:lle
Toiminnan aikana
 • Hyvään hallintotapaan liittyvä neuvonta (Corporate Governance)
 • Neuvonta päätöksentekomenettelyissä, kokousten pitämisessä ja dokumentoinnissa
 • Työoikeudellinen neuvonta sekä luottamushenkilöiden asemaan liittyvät kysymykset, vapaaehtoistyö ja talkootyö
 • Kiinteistöoikeudelliset kysymykset
 • Sopimusoikeudellinen neuvonta, esimerkiksi yhteistoiminta- ja palvelusopimukset
 • Avustaminen lainsäädäntöön ja sääntöihin liittyvissä tulkintakysymyksissä
 • Avustaminen PRH-ilmoitusten laadinnassa
Muutostilanteessa
 • Neuvonta, asiakirjojen laatiminen ja päätöksentekomenettelyissä avustaminen sääntömuutoksissa
 • Avustaminen säätiöiden sulautumisessa tai yhdistysten yhdistämisessä
 • Yhdistysten toimintojen yhdistämiseen liittyvät kysymykset
 • Yhtiöittämiset
 • Avustaminen tarvittavien ilmoitusten tekemisessä
 • Työoikeudelliset menettelyt
 • Sopimusten muuttaminen ja päivittäminen
Toiminnan päättyessä
 • Yhdistyksen purkautumiseen sekä yhdistyksen ja säätiön lakkauttamiseen liittyvä neuvonta
 • Hallituksen velvollisuudet
 • Selvitystoimiin ja vastuiden selvittämiseen liittyvä neuvonta
 • Työoikeudelliset menettelyt, esimerkiksi yhteistoiminta
 • Muutosilmoitusten tekeminen PRH:lle

-> Sivun alkuun

 

Prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät palvelut

Peruskirjanpidon valvonta ja valtuutukset
 • Yhteisön taloudenhoidon, kirjanpidon ja maksuliikenteen riskienhallinta- ja valvontakeinojen määrittely.
Sähköisen laskutuksen käyttöönotto
 • Neuvontapalvelut taloushallinnon sähköistämiseen liittyen, sähköisten myyntilaskujen lähettäminen ja sähköisten ostolaskujen vastaanottaminen. Kumppanin valintaan liittyvä neuvonta, vaatimusmäärittely ja prosessimuutokset.
Kirjanpitolautakunnan yleisohje sähköisestä taloushallinnosta
 • Koulutustilaisuudet henkilöstölle. Yhteisön nykyisten käytäntöjen arviointi ja tarvittavien muutosten suunnittelu (mm. kirjanpitoaineiston arkistointi).
Liiketoiminnan analyysit (erityisesti jos yhtiöitettyä liiketoimintaa)
 • Yhteisön johtamisen tueksi tarvittavien liiketoimintaprosessien ja mittareiden tuottaminen (esim. kiertoajat, tehokkuusmittarit).
Taloushallinnon järjestäminen
 • Yhteisön taloushallinnon organisoinnin läpikäynti, nykytila-arvio ja suositukset.
Erityistarkastukset ja selvitystyöt
 

-> Sivun alkuun

 

Johdon konsultointi

Tavoite
 • Yhtenäinen prosessi, ohjeistus ja työkalut, jonka mukaan taloutta ohjataan kassavirtaa, tulosta ja tasetta ennustetaan ja seurataan luotettavasti ja säännöllisesti
 • Taloustoiminnon, kassavirran, tuloksen ja taseen ennustamisen ja seurannan
 • Nykytilanteen, sekä tavoitteiden (roolit, odotukset, toimintamalli), määrittäminen ja ymmärtäminen
 • Taloustoiminnon, kassavirran, tuloksen ja taseen ennustamisen ja seurannan
 • Tärkeimpien kehityskohteiden sekä näihin liittyvien ratkaisuehdotusten identifiointi
Miten voimme auttaa
 • Sijoitustoiminnan ja kassanhallinnan tavoitteiden, seurannan, toimintamallin sekä yhteyksien muihin prosesseihin ja toimintoihin määrittäminen ja ymmärtäminen
 • Sijoitustoiminnan ja kassanhallinnan nykytilanteen (roolit, odotukset, toimintamalli) tarkempi määrittely
 • Tärkeimpien kehityskohteiden sekä näihin liittyvien ratkaisuehdotusten identifiointi ja sijoitustoiminnan periaatteiden luonti
 • Varainhoitajien valinta ja kilpailutus.

-> Sivun alkuun

 

Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen

 • Strategian luomisessa ja päivittämisessä avustaminen
 • Toimintamallien, organisaation ja kulttuurin kehittäminen
 • Uusien rahoitusmallien suunnittelu
 • Udistushankkeiden toimeenpano.  

-> Sivun alkuun

 

Miksi PwC?

Asiakkainamme on paljon yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä, joita autamme monipuolisesti verotuksen, kirjanpidon ja oikeudellisten kysymysten saralla sekä digitalisaation haasteissa.

Järjestämme itse ja olemme mukana yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden koulutustilaisuuksissa, toimitamme omaa NonProfit-uutiskirjettä ja osallistumme toimialakohtaisten säännösten laatimiseen sekä erilaisiin asiantuntijaryhmiin.

Palvelemme sinua paikallisesti. Katso lähimmän toimipisteen yhteystiedot täältä.

 

Ota yhteyttä

Jaana Salmi

Jaana Salmi

Audit and Assurance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7326

Seuraa ja osallistu