Finanssi- ja vakuutusalan riskienhallintapalvelut

Tarjoamme monipuolisia finanssi- ja vakuutusalan riskienhallintapalveluja mm. vakuutusyhtiöille, eläkelaitoksille, pankeille, pörssiyhtiöille ja työnantajille. Käytössämme on kokeneiden suomalaisten asiantuntijoidemme lisäksi koko laaja PwC:n kansainvälinen aktuaariverkosto, jonka kanssa teemme säännöllistä yhteistyötä eri asiakasprojekteissa. Voimme avustaa yritystänne muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Finanssi- ja vakuutusalan regulaatio

Regulaatio on tällä hetkellä yksi vakuutus- ja finanssialan merkittävimmistä riskeistä. Uudet regulaatiot nostavat huomattavasti yritysten kustannuksia ja pakottavat fokuksen pois liiketoiminnan muusta kehityksestä. PwC:llä meillä on kokemusta asiakkaittamme auttamisesta uusien regulaatioiden (esim. Solvenssi II, IFRS 9 ja 17, CRR/CRD, ICAAP/ILAAP ja IORP II) jalkautuksen eri vaiheissa. 

Voimme tukea tai johtaa sisäisiä projekteja sekä pitää erilaisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi opastamme yrityksiä valitsemaan ratkaisuja, joista he saavat suurimmat liiketoiminnalliset hyödyt. Vähennämme tuntuvasti asiakkaittemme työtä avustamalla regulaatioiden implementointia asiakkaidemme järjestelmiin, tehostamalla seurantaa sekä löytämällä nopeasti regulaatioiden väliset synergiat liiketoiminnalle. Kansainvälisen aktuaariverkoston avulla saamme käyttöömme jo valmiiksi testatut ja hyväksi havaitut ratkaisut, joita voimme hyödyntää työssämme asiakkaidemme kanssa.

Finanssi- ja vakuutusalan riskienhallinta

Meneillään olevat muutokset yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja teknologisessa kehityksessä korostavat riskienhallinnan tärkeyttä. Pitkän tähtäimen suunnittelu ja asianmukaisten liiketoimintamallien rakentaminen ovat entistä merkittävämmässä osassa vakuutus- ja finanssilaitoisten päätöksenteossa. ESG:n tuomat vaatimukset vakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa ja riskien arvioinnissa korostuvat tulevaisuudessa. 

Voimme avustaa yrityksiä esimerkiksi riskienhallintakehikon kehittämisessä, riskienhallintasuunnitelman tai sijoitussuunnitelman päivittämisessä, riskien tunnistamisessa ja niiden analysoinnissa sekä riskistrategian ja prosessien kehittämisessä siten, että ne sopivat juuri teidän tarpeisiinne. Suoritamme myös validointeja, joiden avulla yritykset voivat varmistua siitä, että heidän käyttämänsä mallit huomioivat sääntelyn ja liiketoiminnan edellyttämät vaatimukset.

Aktuaaripalvelut

Kokeneet aktuaarimme tarjoavat myös perinteisiä aktuaaripalveluja liittyen esimerkiksi vakavaraisuus- ja pääomalaskentaan, vastuuvelan ja kustannusten määrittämiseen sekä kassavirtojen mallinnukseen. Jos suunnitteilla on yritysjärjestely, niin voimme avustaa kohteena olevan vakuutusyhtiön tai vakuutuskannan arvonmäärityksessä.

Asiantuntijamme pystyvät standardoitujen menetelmien ja itsekehitettyjen järjestelmien avulla käsittelemään tehokkaasti isojakin määriä dataa. Näitä menetelmiä hyödyntäen voimme varmistaa, että esimerkiksi vakuutusmaksut ja vakuutustekniset vastuuvelkalaskelmat ovat tehty oikein. Laskelmiemme tulokset ja analyysit esitämme aina siten, että ne sekä tukevat että haastavat asiakkaan omaa näkemystä.

Monet yritykset ovat luvanneet etuuspohjaisia eläkkeitä työntekijöilleen ja raportoivat niitä taseessaan. Voimme laskea eläkevelvoitteita eri vaatimusten (IFRS, US GAAP ja FAS) mukaisesti. Voimme tukea asiakkaidemme toimintoja antamalla ehdotuksia ja arvioita käytetyistä laskentamalleista tai -oletuksista sekä avustaa yrityksen konsernilaskentaa kokoamalla IAS 19-liitetiedot eri järjestelyistä yrityksen konsernitilinpäätökseen.

Tarkastuspalvelut ja riippumattomat arviot

Riskienhallinnan ja aktuaaritoiminnon asiantuntijoillamme on merkittävä rooli monen asiakkaamme tilintarkastuksessa. Viime vuosina olemme keskittyneet entistä enemmän myös finanssi- ja vakuutuslaitoksille tarjottaviin sisäisen tarkastuksen palveluihin.

Vakuutusalan nopeat muutokset johtavat vääjäämättä uusiin tuotteistuksiin ja uusien järjestelmien sekä liiketoimintamallien implementointiin. Toisaalta tarvetta voi olla myös varmistua siitä, onko nykyinen liiketoimintamalli tai vakuutusratkaisu edelleen tehokkain ja toimivin tapa muuttuvassa toimintaympäristössä. Meillä PwC:llä on runsaasti kokemusta laatia riippumattomia "second opinion"-tyyppisiä vertailuanalyysejä, joiden lähtökohtana on regulaatioihin ja parhaisiin toimintatapoihin perustuvat vaatimukset. Tämä antaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen arvion liiketoimintansa laadusta.

Ota yhteyttä

Marko Lehto

Marko Lehto

Partner, Financial Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8216

Seuraa ja osallistu