Riskienhallinta

Menesty muutoksessa

Organisaatioiden liiketoiminta ja toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. Yritykset kohtaavat uusia riskejä, mutta myös uusia mahdollisuuksia. PwC:n riskienhallintapalveluiden asiantuntijat ovat tämän muutoksen edelläkävijöitä, valmiina kehittämään yrityksesi tapaa toimia ja hyödyntää uusia tilaisuuksia.”Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen vaatii aktiivista otetta myös riskienhallintaan. Hallituksen ja toimivan johdon on kyettävä havaitsemaan, arvioimaan ja hallitsemaan toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen liittyviä riskejä. Meidän velvollisuutemme riskienhallinnan ammattilaisina on auttaa asiakkaitamme tässä tehtävässä.”
– Timo Takalo, Risk Assurance Services Leader
Timo Takalo, Risk Assurance Services Leader

Vankka toimialaosaaminen eduksesi

Finanssitoimiala muuttuu. Me autamme hallitsemaan sääntelyn riskit.

Finanssitoimiala muuttuu: tarvitaan ketterämpiä ja älyllisempiä palveluratkaisuja ja prosessien läpinäkyvyyttä. Autamme yritystäsi toimimaan ja reagoimaan muuttuvassa sääntelymiljöössä oikein. Autamme myös hallitsemaan riskit, tehostamaan toimintaa sekä parantamaan asiakaskokemusta prosesseja virtaviivaistamalla ja dataa hyödyntämällä.
 

Tarjoamme laaja-alaisia palveluita teknologiayrityksille.

Teknologia-alalla nopeus, toimitusvarmuus ja tietoturvallisuus ovat valttia. Monelta teknologiayritykseltä uupuu osaaminen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, auditointeja sekä erilaisia riskianalyyseja, joita tarvitaan toiminnan varmistamiseksi. Tarjoamme laaja-alaisia palveluita teknologiayrityksille esimerkiksi toimitusketjun varmistamiseen, ohjelmistojen auditointiin tai tietoturvallisuuteen.

Autamme teollisuusyrityksiä yrityskaupoissa ja transformaatiohankkeiden läpiviennissä.

Teollisuusyritykset kasvavat yhä useammin yrityskaupoilla tai transformaatiohankkeiden kautta, ja monet sääntelymuutokset ovat ennalta-arvaamattomia. Autamme yritystäsi prosessi- ja järjestelmämuutosten läpiviemisessä ja varmentamisessa muutostilanteissa, regulaatiomuutosten haasteiden muuttamisessa mahdollisuuksiksi sekä operatiivisen toiminnan tai toimitusketjun tehostamisessa. 

Autamme terveydenhuoltoalan yrityksiä teknologiainvestoinneissa.

Terveydenhuoltoalan investoinnit lisääntyvät ja teknologia avaa oven uusille toimintatavoille. Asiakkaat vaativat henkilökohtaisempaa palvelua ja samalla kasvaa huoli terveydenhuollon järjestelmien turvallisuudesta. Autamme terveydenhuoltoalan yrityksiä maksimoimaan teknologiainvestoinnit sekä sisäisten prosessien tehokkuuden, pysymään ajan tasalla laki- ja sääntelymuutoksista ja varmentamaan eri järjestelmät ja niiden riskit. 

Autamme vähittäiskaupan toimijoita asiakasdatan hyödyntämisessä.

Vähittäiskauppa on murroksessa. Kuluttajat ovat valveutuneempia, ja teknologia muuttaa ostokäyttäytymistä, bisnesmalleja sekä tuo paineita kustannustehokkuuteen ja monikanavaisuuteen. Asiakasdatan ja myymäläteknologian hyödyntäminen, jakeluprosessien optimointi sekä nopeus vaativat tehokkaita, turvallisia järjestelmiä ja prosesseja sekä laaja-alaisen tiedon hyödyntämistä. 

Tunnista riskit varainhoitoalalla avullamme.

Varainhoitoalalla regulaatiomääräykset ovat kasvaneet taakaksi asti. Viimeaikaisten tietovuotojen takia yhä useammat ovat varpaillaan. Autamme  ymmärtämään lakimuutoksia, luomaan ja implementoimaan sisäisiä kontrolleja kuten maksuvalmiuden valvontaprosesseja sekä lahjonta- ja korruptioepäilyjen tutkinnassa. Toteutamme laaja-alaisia tarkastuksia tiedon ja toimintatapojen varmistamiseksi paikalliset säädökset huomioon ottaen.

Katso miten olemme onnistuneet

Toteutimme asiakkaalle maailmanlaajuisen ERP-hankkeen varmennuksen, joka käsitti yli viidenkymmenen eri maan ERP-järjestelmän käyttöönoton. Varmennus kohdennettiin datamigraation oikeellisuuteen sekä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja kontrolleihin. Osana varmennustoimeksiantoa arvioimme myös hankkeen riskienhallintaa sekä projektinhallintamallia.

Asiakkaamme IT- ja taloushallinnan palveluiden laadun varmistamiseksi toteutimme ISAE3402-raportin. Tarkistimme valvontaympäristön IT:n ja taloushallinnan palvelukeskuksissa ja suosittelimme toimenpiteet ympäristön kehittämiseksi. Prosessit virtaviivaistettiin ja virheet vähenivät, johtaen tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Raportin myötä asiakas voi osallistua suuriin tarjouskilpailuihin.

Asiakkaamme oli huolissaan tuotantolaitostensa kyberturvallisuudesta ja toimintavarmuudesta. Loimme asiakkaalle kyberturva-audit-mallin ja veimme mallin tuotantoon yhdessä laitoksessa. Laitoksen turvallisuus ja toimintavarmuus paranivat huomattavasti ja asiakas sai käyttöönsä toimintavat ja mallit, joiden avulla pystyi viemään kyberturvallisuutta eteenpäin muissakin laitoksissa.

Contact us

Timo Takalo
Risk Assurance Services Leader
puh. +358 (0)20 787 7489
Lähetä viesti

Enel Sintonen
Internal Audit
puh. +358 (0)20 787 7225
Lähetä viesti

Sirpa Juutinen
Sustainability & Climate Change
puh. +358 (0)20 787 7815
Lähetä viesti

Ake Turunen
Forensic Services Leader
puh. +358 (0)20 787 7978
Lähetä viesti

Risto Huovinen
Data Analytics
puh. +358(0)20 787 7883
Lähetä viesti

Petri Näätänen
IT Assurance
puh. +358 (0)20 787 7295
Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen
Business Audit
puh. +358 (0)20 787 7771
Lähetä viesti

Jani Arnell
Digital Security Leader
puh. +358 (0)20 787 8844
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu