Tulli ja kansainvälinen tavarakauppa

PwC:n tullipalvelut kattavat Suomeen tavaraa maahantuovien ja Suomesta EU:n ulkopuolelle tavaraa vievien yritysten kaikki tullikysymykset. Kansainvälisen tulliverkostomme välityksellä avustamme yrityksiä myös maailmanlaajuisesti. Yritys- ja tapauskohtaisesti räätälöitävät palvelumme sisältävät niin yksittäiset toimeksiannot kuin yritysten kokonaisvaltaisen tullitoiminnan ja globaalin kaupankäynnin tukemisen.

Tiimimme koostuu sekä tullilainsäädännön että verotuksen kokeneista asiantuntijoista. Avustamme yrityksiä tulliasiasoissa sekä edustamme yrityksiä tullitarkastuksissa ja tuomioistuimissa. Hyödynnämme työssämme teknologiaa ja kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme käyttöön tullitoimintaa helpottavia sekä tullikustannusten säästöjä tukevia työkaluja.

Miten voimme auttaa

Tullikonsultointi

Tavaroiden tariffointi

Avustamme määrittämään tavaroiden tullinimikkeet. Toimeksiantomme kattavat sekä yksittäisten tuotteiden luokittelun että laajemmin kaikki yhtiön tuotteet, raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin. Laajemmissa luokittelutoimeksiannoissa hyödynnämme tullinimikeanalyysityökaluamme, jonka avulla voimme tunnistaa mahdollisia virheellisiä nimikkeitä. Avustamme myös sisäisten prosessien luomisessa tullinimikkeiden määrittämiselle sekä sitovien tariffitietojen hakemisessa tulliviranomaisilta. 

Lataa esite

Tavaroiden alkuperä

Avustamme tavaroiden yleisen ja etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämisessä sekä siihen liittyvän dokumentaation laatimisessa. Tuemme yrityksiä EU:n kauppasopimusten ja muiden vastaavien etuuksien hyödyntämisessä sekä tullikustannusten optimoinnissa. Luomme yrityksille myös sisäisiä prosesseja alkuperään liittyvien tullikustannusten optimoinnille ja alkuperän oikeanlaiselle todistamiselle sekä dokumentoinnille. 

Tavaroiden tullausarvo

Avustamme tullausarvoon liittyvissä asioissa, kuten tullausarvon määrittämisessä sekä esimerkiksi siirtohintaoikaisujen, rojaltien ja lisenssimaksujen vaikutusten arvioimisessa.

 

Tullimaksujen optimointi

Tiimimme tukee yrityksiä tullimaksujen määrittämisessä ja niiden optimoinnissa. Tulliverot ovat merkittävä lopullinen kustannus, joka pitää osata huomioida tavaran hinnassa. Kustannuksia on kuitenkin mahdollista leikata ja riskejä hallita varmistumalla toiminnan oikeellisuudesta etukäteen sekä hyödyntämällä esimerkiksi kauppasopimuksia, kiintiöitä tai tullimenettelyitä tavaran toimitus- ja valmistusketjussa. Kauppasopimusten osalta autamme yrityksiä arvioimaan kauppasopimuksista saatavan hyödyn mm. Global Rate Finder Toolin avulla, mikä mahdollistaa myös toimitusketjujen optimoinnin tullimaksujen perusteella. Avustamme myös yrityksiä hakemaan tarvittavat tullimenettelyluvat sekä näiden implementoinnissa ja raportointivelvoitteissa. Lisäksi autamme yrityksiä hakemaan tullinpalautuksia (tullinpalautus on mahdollinen kolmen vuoden takaa).

 

Avustaminen Tullin tarkastuksissa ja tuomioistuimissa

Tavaran maahantuontiin ja vientiin liittyvien velvoitteiden laiminlyönnit voivat johtaa merkittäviin sanktioihin, kuten esimerkiksi maksamattomien verojen takaisinperintään takautuvasti kolmen vuoden ajalta, rahallisiin sanktioihin, tullilupien menettämiseen, yrityksen maineen menettämiseen, toimitusketjun hidastumiseen sekä mahdollisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Avustamme yrityksiä tullitarkastuksissa, oikaisuhakemuksissa ja hallinto-oikeusprosessissa.

 

Yrityksen tullitoiminnoissa tukeminen

Avustamme yrityksiä niiden eri tullitoiminnoissa: 

  • Juridinen neuvonta: Konsultoimme tullilalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.
  • Tullianalyysityökalu: Tullianalyysimme avulla yritys saa kokonaiskuvan tuontimääristä ja vienneistä sekä maksetuista tulleista. Tullianalyysin avulla tunnistamme riskit,  aiheettomat tullimaksut sekä annamme suosituksia prosessien parantamiselle. Lataa esite.
  • Yritysten tullitoiminnan health check (tullitoiminnan sisäiset tarkastukset): Suoritamme yrityksen sisäisen tarkastuksen yhteydessä tarkastuksen yrityksen tullitoiminnasta ja -toiminnoista. 
  • Avustaminen AEO-hakumenettelyssä: Avustamme yrityksiä AEO-luvan hakemisessa heti prosessin alkuvaiheesta lähtien. Tuemme yrityksiä suorittamaan tarvittavat sisäiset tarkastukset sekä implementoimaan vaaditut parannukset prosesseihin. Avustamme myös AEO-luvan seurantaan liittyvissä tarkastuksissa. 
  • Koulutukset ja workshopit yrityksille: Koulutamme yrityksiä tulliveroon ja -lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Koulutukset valmistellaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti ja koulutuspaketti sisältää koulutusmateriaalin.
  • Yrityksen tullitoiminnon ulkoistaminen PwC:lle tuntityönä (hotline, säännöllinen avustaminen): Yrityksen tullitoiminto on mahdollista ulkoistaa PwC:lle. Lisäksi tiimimme kanssa on mahdollista sopia säännöllisestä tukitoiminnosta tuntityönä.
  • SAP GTS -implementointi: PwC avustaa SAP GTS -implementoinnissa ja voi toimia keskitettynä asiointipisteenä vianetsinnöille sekä säännösten seurannalle (uusiin säännöksiin liittyvä tiedottaminen).
  • Prosessien luominen ja dokumentointi: Avustamme yrityksiä luomaan toimivat ja säännöstenmukaiset tulliprosessit, joiden avulla yritykset voivat myös optimoida tullimaksujaan. Avustamme yrityksiä myös tarvittavan tullidokumentaation laadinnassa sekä dokumentointiin liittyvien prosessien luomisessa.
  • Hiilitullimekanismi (CBAM): Autamme yrityksiä hiilitullimekanismin implementoinnissa niin järjestelmien kuin lainsäädännön vaatimusten sekä uusien kustannusten arvioimisen osalta. Lue lisää.
 

Trade Compliance – vientivalvonta, sanktiot ja kauppasaarrot 

Kansainväliseen kaupankäyntiin erikoistuneet asiantuntijamme tukevat yritysten Trade Compliance -toimintoja kartoittamalla riskejä, tulkitsemalla lainsäädäntöä ja mahdollistamalla paikallisten tietojen saatavuuden globaalin verkoston kautta. Tuemme yrityksiä luomaan prosesseja toimitusketjujen sujuvuuden, oikeellisuuden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. Avustamme asiakkaitamme määrittämään, ovatko heidän tuotteet kieltojen, lupien tai muiden sanktioiden alaisia. Avustamme kaksikäyttölupien luokittelussa (ECCN) sekä mahdollisesti tarvittavien lupien hakemisessa ja muiden tavaroihin kohdistuvien sanktioiden määrittämisessä. 

Ota yhteyttä

Aku Korhonen

Aku Korhonen

Partner, Tax and Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7229

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Seuraa ja osallistu