Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Tullineuvonta

Tullit voivat muodostua yritykselle merkittäväksi lopulliseksi kustannukseksi. Virheet tullimenettelyissä johtavat jälkikantotulleihin sekä usein merkittäviin rahallisiin sanktioihin. Tullit ovat olennainen osa yhtiöiden logistiikkaa ja niiden globaalia toimitusketjua, muodostaen keskeisen osan kansainvälisesti toimivien yritysten Trade Compliancea. Tullimaksun lisäksi tullit voivat aiheuttavaa merkittävän hidasteen tavaran toimituksissa. Pahimmillaan huonosti hoidettu tullimenettely seisauttaa tavarat rajalle kuukausiksi tai estää niiden pääsyn markkinoille kokonaan.

Kustannuksia on kuitenkin mahdollista leikata ja riskejä hallita tehokkaan tullisuunnittelun avulla. Tullisuunnittelulla varmistatte myös esimerkiksi tuotteiden oikean luokittelun, hyödynnätte mahdolliset kauppasopimukset ja erityismenettelyt sekä varmistatte toimitusketjun sujuvuuden.

PwC:n tullipalvelut kattavat Suomeen tavaraa maahantuovien ja Suomesta EU:n ulkopuolelle tavaraa vievien yritysten kaikki tullikysymykset. Yritys- ja tapauskohtaisesti räätälöitävät palvelumme sisältävät niin yksittäiset toimeksiannot kuin yritysten kokonaisvaltaisen tullitoiminnan ja globaalin kaupankäynnin tukemisen.

Miten voimme auttaa?
 
 • Tullinimikkeiden analysointi ja sitovien tariffitietojen hakeminen
 • Kauppasopimusten ja tullimenettelyiden hyödyntäminen
 • Tavaroiden luokittelu
 • Tavaroiden tullausarvon määrittäminen (esimerkiksi siirtohinnoittelun, rojaltien, laitteen ominaisuuksien ja lisenssimaksujen vaikutukset tullausarvoon)
 • Koulutukset
 • AEO-todistuksen hakumenettely
 • Palautusten hakeminen Tullilta
 • Export Control ja Trade Compliance

Palveluitamme

Tullianalyysi

Tiedätkö, paljonko yrityksesi maksaa tullia?  

PwC:n tullianalyysin avulla saat kokonaisukuvan tuonnin ja viennin määristä ja maksetuista tulleista. Valtuuttaminanne saamme tiedot suoraan Tullista. Tiedot analysoituamme yrityksesi pystyy muun muassa:

 • Tarkastelemaan tullaustapahtumia rahamääräisesti ja operatiivisesti
 • Identifioimaan riskit ja välttämään aiheettomat tullit tulevaisuudessa
 • Saavuttamaan huomattavia säästöjä tulliasiantuntijoidemme toimenpidesuositusten avulla

Lataa esite

Katso lisää

Nimikkeistökartoitus

Huolellisen luokittelun tarpeellisuutta ei pidä aliarvioida. Tullinimikkeellä on vaikutusta tavaralle määrättävien tullien ja muiden maahantuonnin yhteydessä kannettavien verojen, kuten arvonlisäveron, suuruuteen. Nimikkeet vaikuttavat myös alkuperään perustuvaan etuuskohteluun sekä tuonti- ja vientirajoituksiin. Virheellinen luokittelu paitsi aiheuttaa turhia lisäkustannuksia, myös altistaa sanktioille ja lisää jälkikantotullin riskiä. 

Lataa esite

 

Katso lisää

Yritysten avustaminen Tullin tarkastuksissa

Tulli valvoo vientejä ja tuonteja tullauksen yhteydessä, mutta useimmiten Tulli suorittaa yritykselle tarkastuksen vasta tullauksen jälkeen. Tulli voi määrätä tullivelan sekä siitä mahdollisesti koituvan tullinkorotuksen kolmen vuoden kuluessa maahantuonnista tai viennistä.

Tarkastus koskee yrityksen tullitoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tullin tarkastukset koskevat muun muassa yrityksen ilmoittamia alkuperiä, etuuskohteluita, tullinimikkeitä sekä tullausarvoja sillä näillä on suora vaikutus maksettavan tullin määrään. Lisäksi Tulli tarkkailee erityismenettelyjen (esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen jalostuksen tai tullivarastoinnin) säännösten noudattamista sekä kirjanpidon oikeellisuutta. PwC:n tullitiimi avustaa yrityksiä tarkastuksissa, laatii tarvittavat oikaisuvaatimukset ja edustaa yrityksiä tuomioistuimissa.

Katso lisää

Lue lisää tulliin liittyvistä ajankohtaisista aiheista

Ota yhteyttä

Laura Guérin

World Trade - Customs & Excise, PwC Finland

+357 (0)20 787 7359

Lähetä viesti

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7409

Lähetä viesti

Valter Sundman

World Trade - Customs & Excise, PwC Finland

+358 (0)20 787 7745

Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu