Hyödynnä SAP S/4HANA:n tarjoamat mahdollisuudet

SAP S/4HANA -teknologia luo uusia mahdollisuuksia, mutta tie uudelle digitaaliselle alustalle voi olla haastava. Me autamme sinua pääsemään perille.

SAP S/4HANA on SAP-toiminnanohjausjärjestelmän uusin sukupolvi, jonka keskeisiä ominaisuuksia ovat virtaviivaistetut transaktiot, parempi käyttökokemus, yksinkertaisemmat datavirrat ja kehittyneemmät toiminnot.

S/4HANAan siirtyminen tuo tullessaan uusia ominaisuuksia, nykyaikaisen suunnittelun ja paremmat innovaatiokyvykkyydet.

Se myös lisää uusia tietoturvakerroksia, jotka vaikuttavat riskien ja kontrollien hallintaan, tietosuojaan, määräysten mukaisuuteen ja kyberturvallisuuteen. SAP S/4HANA luo liiketoiminnallesi uuden digitaalisen alustan. Uusi teknologia yhdistettynä strategiseen näkemykseen avaa uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaprosesseja. SAP S/4HANAa hyödyntämällä organisaatiot pystyvät tekemään strategisen loikan eteenpäin, mutta tie uuden järjestelmän käyttöönottoon ja optimointiin voi olla haastava. Me autamme sinua siirtymään SAP S/4HANAan saumattomasti ja minimoimaan siihen liittyvät riskit.

 

PwC:n SAP S/4HANA -palvelut

Tiekartta (roadmap) ja business case

S/4HANA-matka edellyttää pitkän aikavälin strategiaa ja investointeja. Autamme määrittelemään S/4HANAn tavoitearkkitehtuurin ja tulevan sovellusympäristön. Tuemme projektin suunnittelussa ja autamme tunnistamaan eri vaiheiden tavoitteet matkalla integroituun SAP S/4HANA -ratkaisuun.

Autamme arvioimaan tehokkuus- ja vaikuttavuushyödyt sekä rakentamaan kattavan business casen S/4HANA-toteutusprojektia varten.

Siirtyminen SAP S/4HANAan

Toimimme integraatiokumppanina hankkeen alusta loppuun ja autamme S/4HANAn käyttöönotossa matkan joka vaiheessa, riippumatta siitä lähdetäänkö tekemään uutta implementointia (greenfield) vai ollaanko suunnittelemassa vanhan järjestelmän migraatiota.

Asiantuntijamme liiketoiminnan, SAP-teknologian ja tekniikan alueilta tukevat kaikkia organisaatiosi toimintoja.

SAP-laadunvarmistuspalvelut

PwC:n kokeneet asiantuntijat auttavat sinua riskien hallinnassa kaikilla SAP hankkeen osa-alueilla: laadunvalvonnassa, prosessinmallinnuksessa, teknisessä suunnittelussa, konfiguroinnissa, käytön ja käyttöoikeuksien hallinnassa ja turvallisuudessa, tietosuoja ja kyberturvallisuus mukaan lukien.

Varmistamme, että SAP-järjestelmäsi mahdollistaa optimaaliset ja tehokkaat kontrollit.

Taloushallinnon ratkaisut

PwC:llä on laajaa osaamista taloushallintoon ja SAP-ratkaisuihin liittyen. SAP S/4HANA -transformaatiokumppanina tarjoamme johtavan osaamisen, jonka avulla asiakkaamme pystyvät tekemään oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä ja yksinkertaistamaan prosesseja.

IFRS 16

Älykäs ja turvallinen lähestymistapa SAP IFRS16:een tuottaa kokonaisratkaisun, jonka keskiössä ovat integroidut prosessit. SAP Contract and Lease Managementiin perustuvassa ratkaisussa vuokrasopimukset liittyvät saumattomasti vuokrakohteisiin, käyttöomaisuuteen ja pääkirjaan minimoiden manuaaliset työvaiheet. PwC:n ratkaisussa yhdistyy vahva IFRS-osaaminen, SAP:n parhaat käytännöt ja ketterä SAP-projektin läpivienti.

Konserniraportointi

Integroitu SAP Group reporting on kokonaisratkaisu konserniraportointiin, jossa yhdistyy PwC:n ainutlaatuinen osaaminen ja kokemus sekä tekniikasta että sisällöstä. PwC:n lähestymistapa keskittyy virtaviivaistettuihin konsernikirjanpidon prosesseihin aina lähtötilanteen arvioinnista jatkuvaan prosessien kehittämiseen.

Verotus

Osto- ja myyntiprosessit, matkakulujen prosessinhallinta, inventaarionhallinta, master datan hallinta (MDM) — nämä ja monet muut SAP-prosessit herättävät verotukseen liittyviä kysymyksiä useilla eri hallintoalueilla.

Tuemme matkaasi kohti älykästä yritystä seuraavilla osa-alueilla:

  • Master datan hallinta ja hallinnointi
  • Automatisoitu veron määrittäminen
  • Reaaliaikainen raportointi (ml. SAP Document Compliance)
  • Säännölliset määräystenmukaisuustarkastukset (ml. SAP Advanced Compliance, SAP Tax Compliance)
  • Kehittynyt analytiikka ja kontrollit (ml. SAP Digital Boardroom)

PwC:n SAP ALV-ratkaisu

Autamme ymmärtämään ja kääntämään ALV-määrittelyprosessin haasteet ja mahdollisuudet eduksi. Suunnitelemme yhdessä teidän kanssa siirtymän tavoitetilaan varmistaen lainsäädännölliset ja liiketoiminnalliset vaatimukset.

Lue lisää

Räätälöidyt SAP-koulutukset verotiimille

Autamme tehostamaan päivittäistä työtä SAP:in avulla ja kehittämään organisaation osaamista transformaatiohankkeita varten juuri teidän haasteisiin ja tavoitteisiin sovitettuna.

Lue lisää

Miten voimme auttaa?

Olemme SAP S/4HANA -kumppani, joka on erikoistunut liiketoiminta- ja teknologiakonsultointiin. Opastamme sinut läpi S/4HANA-matkan jokaisen vaiheen aina tiekartan suunnittelusta käyttöönottoprojektin läpiviemiseen.  Liiketoimintamalliasi tarkastelemalla autamme sinua määrittelemään organisaatiollesi parhaan S/4HANA-lähestymistavan, joka mahdollistaa tien häiriöttömään transformaatioon. Lisäksi olemme myös erikoistuneet valvonta- ja turvallisuuskehysten suunnitteluun. 

Maailman suurimpana verokonsultoinnin kumppanina voimme auttaa sinua ratkaisemaan verotukseen liittyviä kysymyksiä useilla prosessialueilla. Varmistamme, että taloushallinnon, myynnin ja hankinnan prosessien parissa työskentelevät tiimit saavat riittävästi tukea verokysymyksissä SAP:n käyttöönoton ja/tai migraation aikana sekä jokapäiväisissä liiketoimintaprosesseissaan. 

Ota meihin yhteyttä, niin järjestämme ensimmäisen yhteisen työpajan, jossa määrittelemme seuraavat SAP S/4HANA -kehitysaskeleet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Miten voimme auttaa?
Miksi PwC?

Miksi PwC? 

Monialainen asiantuntijaryhmämme auttaa sinua kehittämään ja ottamaan käyttöön organisaatiosi vaatimusten mukaisesti räätälöidyn kokonaisvaltaisen S/4HANA-strategian.

Maailmanlaajuinen S/4HANA-asiantuntijaverkostomme ja syvällinen asiantuntemuksemme SAP:iin, verotukseen, turvallisuuteen, sisäiseen hallintaan ja määräystenmukaisuuteen liittyvissä asioissa antavat meille mahdollisuuden auttaa organisaatiotasi maksimoimaan S/4HANA-alustasi hyödyt. Olemme viimeaikoina investoineet merkittävästi osaamiskeskusten verkostoon, joka mahdollistaa parhaat käytännöt, toimialaosaamisen ja  optimaalisen lähestymistavan SAP hankkeen läpiviemiseen. 

 

Playback of this video is not currently available

SAP S/4 Move: Now What? Leveraging the benefits of your

Torsten Hübsch presenting a keynote at SAP Festival about how you can maximise your return on investment from your move to S/4HANA.

Heli Valtari

Partner, Technology and Digital, PwC Finland

+358 (0)20 787 7967

Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu