Hyödynnä SAP S/4HANA:n tarjoamat mahdollisuudet

SAP S/4HANA -teknologia luo uusia mahdollisuuksia, mutta tie uudelle digitaaliselle alustalle voi olla haastava. Me autamme sinua pääsemään perille.

SAP S/4HANA on SAP-toiminnanohjausjärjestelmän uusin sukupolvi, jonka keskeisiä ominaisuuksia ovat virtaviivaistetut transaktiot, parempi käyttökokemus, yksinkertaisemmat datavirrat ja kehittyneemmät toiminnot.

S/4HANAan siirtyminen tuo tullessaan uusia ominaisuuksia, nykyaikaisen suunnittelun ja paremmat innovaatiokyvykkyydet.

Se myös lisää uusia tietoturvakerroksia, jotka vaikuttavat riskien ja kontrollien hallintaan, tietosuojaan, määräysten mukaisuuteen ja kyberturvallisuuteen. SAP S/4HANA luo liiketoiminnallesi uuden digitaalisen alustan. Uusi teknologia yhdistettynä strategiseen näkemykseen avaa uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaprosesseja. SAP S/4HANAa hyödyntämällä organisaatiot pystyvät tekemään strategisen loikan eteenpäin, mutta tie uuden järjestelmän käyttöönottoon ja optimointiin voi olla haastava. Me autamme sinua siirtymään SAP S/4HANAan saumattomasti ja minimoimaan siihen liittyvät riskit.

 

PwC:n SAP S/4HANA -palvelut

Tiekartta (roadmap) ja business case

S/4HANA-matka edellyttää pitkän aikavälin strategiaa ja investointeja. Autamme määrittelemään S/4HANAn tavoitearkkitehtuurin ja tulevan sovellusympäristön. Tuemme projektin suunnittelussa ja autamme tunnistamaan eri vaiheiden tavoitteet matkalla integroituun SAP S/4HANA -ratkaisuun.

Autamme arvioimaan tehokkuus- ja vaikuttavuushyödyt sekä rakentamaan kattavan business casen S/4HANA-toteutusprojektia varten.

Siirtyminen SAP S/4HANAan

Toimimme integraatiokumppanina hankkeen alusta loppuun ja autamme S/4HANAn käyttöönotossa matkan joka vaiheessa, riippumatta siitä lähdetäänkö tekemään uutta implementointia (greenfield) vai ollaanko suunnittelemassa vanhan järjestelmän migraatiota.

Asiantuntijamme liiketoiminnan, SAP-teknologian ja tekniikan alueilta tukevat kaikkia organisaatiosi toimintoja.

SAP-laadunvarmistuspalvelut

PwC:n kokeneet asiantuntijat auttavat sinua riskien hallinnassa kaikilla SAP hankkeen osa-alueilla: laadunvalvonnassa, prosessinmallinnuksessa, teknisessä suunnittelussa, konfiguroinnissa, käytön ja käyttöoikeuksien hallinnassa ja turvallisuudessa, tietosuoja ja kyberturvallisuus mukaan lukien.

Varmistamme, että SAP-järjestelmäsi mahdollistaa optimaaliset ja tehokkaat kontrollit.

Taloushallinnon ratkaisut

PwC:llä on laajaa osaamista taloushallintoon ja SAP-ratkaisuihin liittyen. SAP S/4HANA -transformaatiokumppanina tarjoamme johtavan osaamisen, jonka avulla asiakkaamme pystyvät tekemään oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä ja yksinkertaistamaan prosesseja.

IFRS 16

Älykäs ja turvallinen lähestymistapa SAP IFRS16:een tuottaa kokonaisratkaisun, jonka keskiössä ovat integroidut prosessit. SAP Contract and Lease Managementiin perustuvassa ratkaisussa vuokrasopimukset liittyvät saumattomasti vuokrakohteisiin, käyttöomaisuuteen ja pääkirjaan minimoiden manuaaliset työvaiheet. PwC:n ratkaisussa yhdistyy vahva IFRS-osaaminen, SAP:n parhaat käytännöt ja ketterä SAP-projektin läpivienti.

Konserniraportointi

Integroitu SAP Group reporting on kokonaisratkaisu konserniraportointiin, jossa yhdistyy PwC:n ainutlaatuinen osaaminen ja kokemus sekä tekniikasta että sisällöstä. PwC:n lähestymistapa keskittyy virtaviivaistettuihin konsernikirjanpidon prosesseihin aina lähtötilanteen arvioinnista jatkuvaan prosessien kehittämiseen.

Verotus

Osto- ja myyntiprosessit, matkakulujen prosessinhallinta, inventaarionhallinta, master datan hallinta (MDM) — nämä ja monet muut SAP-prosessit herättävät verotukseen liittyviä kysymyksiä useilla eri hallintoalueilla.

Tuemme matkaasi kohti älykästä yritystä seuraavilla osa-alueilla:

  • Master datan hallinta ja hallinnointi
  • Automatisoitu veron määrittäminen
  • Reaaliaikainen raportointi (ml. SAP Document Compliance)
  • Säännölliset määräystenmukaisuustarkastukset (ml. SAP Advanced Compliance, SAP Tax Compliance)
  • Kehittynyt analytiikka ja kontrollit (ml. SAP Digital Boardroom)

PwC:n SAP ALV-ratkaisu

Autamme ymmärtämään ja kääntämään ALV-määrittelyprosessin haasteet ja mahdollisuudet eduksi. Suunnitelemme yhdessä teidän kanssa siirtymän tavoitetilaan varmistaen lainsäädännölliset ja liiketoiminnalliset vaatimukset.

Lue lisää

Räätälöidyt SAP-koulutukset verotiimille

Autamme tehostamaan päivittäistä työtä SAP:in avulla ja kehittämään organisaation osaamista transformaatiohankkeita varten juuri teidän haasteisiin ja tavoitteisiin sovitettuna.

Lue lisää

Miten voimme auttaa?

Olemme SAP S/4HANA -kumppani, joka on erikoistunut liiketoiminta- ja teknologiakonsultointiin. Opastamme sinut läpi S/4HANA-matkan jokaisen vaiheen aina tiekartan suunnittelusta käyttöönottoprojektin läpiviemiseen.  Liiketoimintamalliasi tarkastelemalla autamme sinua määrittelemään organisaatiollesi parhaan S/4HANA-lähestymistavan, joka mahdollistaa tien häiriöttömään transformaatioon. Lisäksi olemme myös erikoistuneet valvonta- ja turvallisuuskehysten suunnitteluun. 

Maailman suurimpana verokonsultoinnin kumppanina voimme auttaa sinua ratkaisemaan verotukseen liittyviä kysymyksiä useilla prosessialueilla. Varmistamme, että taloushallinnon, myynnin ja hankinnan prosessien parissa työskentelevät tiimit saavat riittävästi tukea verokysymyksissä SAP:n käyttöönoton ja/tai migraation aikana sekä jokapäiväisissä liiketoimintaprosesseissaan. 

Ota meihin yhteyttä, niin järjestämme ensimmäisen yhteisen työpajan, jossa määrittelemme seuraavat SAP S/4HANA -kehitysaskeleet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Miten voimme auttaa?
Miksi PwC?

Miksi PwC? 

Monialainen asiantuntijaryhmämme auttaa sinua kehittämään ja ottamaan käyttöön organisaatiosi vaatimusten mukaisesti räätälöidyn kokonaisvaltaisen S/4HANA-strategian.

Maailmanlaajuinen S/4HANA-asiantuntijaverkostomme ja syvällinen asiantuntemuksemme SAP:iin, verotukseen, turvallisuuteen, sisäiseen hallintaan ja määräystenmukaisuuteen liittyvissä asioissa antavat meille mahdollisuuden auttaa organisaatiotasi maksimoimaan S/4HANA-alustasi hyödyt. Olemme viimeaikoina investoineet merkittävästi osaamiskeskusten verkostoon, joka mahdollistaa parhaat käytännöt, toimialaosaamisen ja  optimaalisen lähestymistavan SAP hankkeen läpiviemiseen. 

 

Playback of this video is not currently available

Heli Valtari

Partner, Technology and Digital, PwC Finland

+358 (0)20 787 7967

Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu