Operations Transformation (Operatiivisen toiminnan transformaatio)

Autamme yritystäsi uudistamaan arvoketjun keskeisiä toimintoja

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja muut liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät yrityksiltä uusia toimintamalleja, toiminnan virtaviivaistamista sekä uudenlaista arvoketjun hallintaa. Tarjoamme testatut ratkaisut ja menetelmät tehokkaaseen strategian jalkautukseen sekä kasvua edistävien ja tehokkuutta lisäävien kyvykkyyksien rakentamiseen.


“Olin erityisen vaikuttunut PwC:n asiantuntijoiden sitoutumisesta projektiin ja heidän tuomastaan lisäarvosta ja sisällöllisestä inputista, jollaista en osannut edes pyytää tai toivoa. Loistavaa työtä!”

                Ota yhteyttä

Efficient Operating Model (Toimintamalli)

Toimintamallin tehokkuudella on merkittävä vaikutus siihen, saavuttaako yrityksesi strategiset tavoitteet. Tehokas liiketoimintamalli auttaa sinua ja työntekijöitäsi menestymään sekä vastaamaan asiakkaiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. 

Markkinoiden ja toimintaympäristön muuttuessa yhä vaikeammiksi, mm. asiakkaiden käyttäytymisen muutosten, liiketoimintaympäristön häiriöiden, sääntelyn monimutkaisuuden ja hidastuneen talouskasvun vuoksi, on tärkeää, että yrityksesi toimintamalli (mm. organisaatio, prosessit ja järjestelmät) on tarkoituksenmukainen.

Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita läpikäymään toimintamallimuutoksia menestyksekkäästi aina muutoksen suunnittelusta sen käytännön toteutukseen. Usein roolimme on tukemassa hankepäällikköä sekä liiketoimintajohtoa muutoksen johtamisessa. Tämän lisäksi meillä on vahva tuki myös hankkeen alakokonaisuuksissa.

Tuemme asiakkaitamme laajalla valikoimalla palveluita. Esimerkiksi yrityskauppatilanteessa voimme tukea asiakkaitamme liiketoimintastrategian määrittelystä, yrityskaupan valuaatioihin Due Diligence -tehtäviin (esim. Commercial, Operations Legal, Tax, ESG, Cyber DD) sekä integraation johtamiseen ja synergiahyötyjen toteuttamiseen. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeen mukaan.


Connected Supply Chain (Toimitusketju ja logistiikka)

Autamme asiakkaitamme kehittämään asiakaslähtöisiä toimitusketjuja, jotka perustuvat laadukkaaseen ja tehokkaaseen toimintaan hyödyntäen digitaalisuuden ja analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Näkemyksemme on, että tulevaisuuden toimitusketjut perustuvat yhä enemmän lisääntyvään läpinäkyvyyteen, koko arvoketjun kattavien suunnitteluprosessien eri tasojen (strateginen, taktinen, operatiivinen) saumattomaan kytkemiseen, reaaliaikaisen tapahtumatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen, älykkäisiin ja pitkälle automatisoituihin logistisiin ratkaisuihin sekä dynaamiseen toimitusketjun segmentointiin. Laajat tutkimuksemme ovat osoittaneet, että sen lisäksi, että näihin kyvykkyyksiin panostaneet yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä, he ovat pystyneet myös luomaan uudentyyppistä kilpailuetua ja kasvattamaan liikevaihtoaan.  

Yhdistämme ratkaisuissamme asiakkaan oman toiminnan analyyttisen arvioinnin (inside-out) sekä ulkopuoliset inspiroivat esimerkit ja näkemykset (outside-in). Ratkaisumme sisältävät tehokkaat menetelmät toimitusketjun nykytilan arviointiin ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamiseen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa määritämme tavoitetilan ja kriittiset vaatimukset uusille kyvykkyyksille sekä laadimme toteutussuunnitelman tavoitetilan saavuttamiseksi. Tuemme myös muutoksen läpiviennissä ja yhdessä asiakkaan tiimien kanssa viemme suunnitellut asiat käytäntöön siten, että tavoitellut liiketoimintahyödyt saavutetaan.

Lue lisää

“PwC haastoi meidän ajatteluamme ja avasi kokonaan uusia mahdollisuuksia toimitusketjumme kehittämiseen. Lopputuloksena meillä on selkeä, yhdessä luotu tavoitetila ja askelmerkit sen saavuttamiseksi.”

                Ota yhteyttä


“PwC:n konsultit olivat saumaton osa globaalia hankintatiimiämme ja he auttoivat meitä saamaan Supply Operations Transformation-hankkeen täyteen vauhtiin koronarajoituksista huolimatta.”

Intelligent Procurement (Hankinta ja ostaminen)

Hankintatoimella on keskeinen rooli riskien ja kustannusten hallinnassa, mikä vaatii hankintatoimelta jatkuvaa kehittymistä muun muassa toimittajaverkoston hallinnassa, strategisessa hankinnassa, ostolaskujen käsittelyssä sekä arvon luomisessa ammattimaisen hankinnan keinoin.

Autamme asiakkaitamme kehittämään hankinnan organisoitumista, prosesseja sekä hyödyntämään uusia teknologioita liiketoimintojen tehostamiseksi. Tehokkaat Source-to-Pay-prosessit (S2P), kustannussäästöt sekä optimoidut veroratkaisut ovat esimerkkejä kehityshankkeiden tuloksista.

PwC:n hankinta-asiantuntijoiden tuella olet valmis tuleviin digitaalisiin haasteisiin ja pystyt tarjoamaan liiketoimintaratkaisuja riskienhallintaan ja arvonluontiin.


Competitive Manufacturing (Valmistus ja tuotanto)

Autamme valmistus- ja tuotantoyksiköitä saavuttamaan IoT:n, digitaalisuuden ja data-analytiikan tuomat hyödyt. Älykäs tehdas mahdollistaa lukuisia erilaisia käyttötarkoituksia ja yhteisinä hyötyinä voidaan pitää mm. parempaa tehokkuutta, kontrollia ja läpinäkyvyyttä, turvallisuutta sekä laatua.

Tehtaiden digitaalisen transformaation, strategian, suunnittelun, teknologiavalintojen, arkkitehtuurin määrittämisen, teknisen toteutuksen ja muutosten läpiviennin lisäksi autamme asiakkaitamme myös esimerkiksi tehtaiden sijaintien optimoinnissa ja tuotannonsiirroissa.

 

“PwC:n asiantuntijat olivat täysin sulautuneena meidän projektitiimiimme tuotannon prosessimallin kehittämisessä.”


Ota yhteyttä

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Advisory and Markets Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7504

Pekka Pesonen

Pekka Pesonen

Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7297

Jukka Purola

Jukka Purola

Partner, Consulting Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7763

Markus Kärki

Markus Kärki

Operations Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 7877952

Sami Karttunen

Sami Karttunen

Operations Consulting, Manufacturing services lead, PwC Finland

puh. +358 50 337 3932

Seuraa ja osallistu