Skip to content Skip to footer

Ladataan hakutuloksia

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

Autamme yritystäsi uudistamaan arvoketjun keskeisiä toimintoja

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja muut liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät yrityksiltä toiminnan virtaviivaistamista sekä uudenlaista toimitusketjun hallintaa.

Autamme yritystäsi uudistamaan arvoketjun keskeisiä toimintoja tuotekehityksessä, toiminnan suunnittelussa, hankinnassa, valmistuksessa, logistiikassa, palveluissa ja myynnissä sekä tukitoiminnoissa.

Tarjoamme testattuja kustannustenhallintamenetelmiä, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin ja edistävät yrityksen kasvua. Autamme yritystäsi tehostamaan operatiivisia prosesseja kun haluat vähentää kustannuksia, sopeutua liikevaihdon muutokseen tai parantaa palvelutasoa koko arvoketjussa.

Operatiivisten toimintojen kehittäminen

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Autamme yritystäsi viemään innovatiivisia tuotteita ja palveluita markkinoille samalla parantaen koko kehitysprosessin nopeutta ja laatua. Palveluitamme ovat:

 • Innovaatiostrategia sekä tuote-/palvelustrategia
 • Innovaatiotoimintamallin kehittäminen
 • Tuotekehitys, palvelukehittäminen ja kaupallistaminen
 • Tuotteen/palvelun portfolioanalyysi
 • Tuotteen/palvelun elinkaaren hallinta

Hankinnat ja ostaminen

Autamme sinua luomaan hankintaratkaisun, joka perustuu kilpailukykyisiin hintoihin ja palveluprofiiliin. Huolehdimme myös tehtyjen investointien ja hankintojen muuttamisesta strategiseksi ja kaupalliseksi resurssiksi. Hankintatoiminnan kehittämisen palveluitamme ovat:

 • Hankinnan analytiikka 
 • Kategoriajohtaminen ja strategioiden luominen suorissa ja epäsuorissa hankintakategorioissa
 • Strateginen hankinta
 • Design for Value (DfX) ja kustannusanalyysit (should cost modelling) hankinnoissa
 • Toimittajasuhteiden hallinta, toimittajien suorituskyvyn johtaminen sekä innovointi
 • Digitaalinen hankinta ja hankinnasta-maksuun ratkaisut
 • Sopimusten elinkaaren hallinta ja kustannusvuotojen välttäminen
 • Hankinnan operatiivisen toimintamallin kehittäminen (organisaatio, prosessit, johtaminen)

Valmistus ja tuotanto

Autamme yritystäsi saavuttamaan kilpailuedun optimoimalla globaali arvoketju ja tuotanto arvoketjun sisällä. Palveluitamme ovat:

 • Globaali valmistusstrategia ja hiilijalanjälkisuunnittelu
 • Tuotannonohjausjärjestelmä
 • Tuotantotoimintojen parantaminen
 • Digitaalinen valmistus

Toimitusketju

Autamme sinua kehittämään markkinoille räätälöityjä toimitusketjuja, jotka perustuvat laadukkaaseen toimintaan (asiakaspalvelu, kustannukset, voimavarojen tehokas käyttö,  joustavuus, kestävä kehitys). Palveluitamme ovat:

 • Toimitusketjun strategia ja monitasoinen johtaminen
 • Integroidut liiketoimintaratkaisut
 • Toimitusketjun jalanjälki ja logistiikan optimointi
 • Kuljetuksen ja jakelun hallinta
 • Inventaarion ja käyttöpääoman optimointi
 • Myynnin jälkeinen logistiikka
 • Toimitusketjun riskienhallinta
 • Digitaalinen toimitusketju ja analytiikka

Yritystoiminnan parantaminen

Autamme yritystäsi kehittämään taitoja, joita tarvitaan operatiivisen huippuosaamisen saavuttamiseksi koko arvoketjussa. Lisäksi autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan laajapohjaisia ohjelmia yritystoimintasi kestävien ratkaisujen edistämiseksi. Palveluitamme ovat:

 • Globaalin toimintamallin suunnittelu
 • Operatiivisen suorituksen parantaminen
 • Yritystoiminnan kokonaisvaltainen prosessikehittäminen
 • Liiketoiminnan operatiivisen osaamisen kehittäminen ja Lean/Six Sigma-ohjelmat
 • Henkilöstöresurssien johtaminen

Digitaaliset toiminnot

Autamme sinua ja yritystäsi rakentamaan kokonaisuuden, jossa tuotteet, resurssit, ihmiset ja prosessit palvelevat samaa tarkoitusta eli tehokkuutta, joustavuutta ja kasvua. Palveluitamme ovat:

 • Liiketoiminta ja sen operatiivisen mallin innovointi
 • Digistrategia
 • Digitaalisen alustan suunnittelu ja analytiikka
 • Ratkaisusuunnittelu ja soveltaminen

Ota yhteyttä

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Consulting Leader

puh. +358 (0)20 787 7504

Pekka Pesonen

Pekka Pesonen

Consulting

puh. +358 (0)20 787 7297

Jukka Purola

Jukka Purola

Consulting

puh. +358 (0)20 787 7763

Seuraa ja osallistu