Startup

Startup-yhtiöihin erikoistuneet asiantuntijamme ovat tukenasi niin yrityksen alkuvaiheen kuin sen kasvattamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Liiketoiminnan aloittaminen

Tuemme sinua yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, yhtiön perustamisessa, rahoitusmallin valinnassa, verokysymyksissä ja erilaisten sopimusten laatimisessa. Autamme liiketoiminnan aloittamiseen liittyvissä tilanteissa myös silloin, kun uusi yritys syntyy yhtiöittämisen tai yrityskaupan myötä tai kun yritystoimintaa aloitellaan ulkomailla.

Tilintarkastus

Suunnittelemme tilintarkastuksen aina yhdessä sinun kanssasi ja otamme huomioon yrityksesi toimialan ja sen erityispiirteet. Tuotamme laadukasta raportointia tekemistämme havainnoista johdon ja hallituksen päätöksenteon tueksi.

Huomioimme tilintarkastuksen suunnittelussa liiketoiminnallesi ominaiset riskit, joiden perusteella määritämme tarkastuksen painopisteet. Näin kohdistamme tilintarkastuksen tehokkaasti alueisiin, joissa mahdolliset riskit ovat suurimmat.

Olemme tukenasi ympäri vuoden, muulloinkin kuin lakisääteistä vuositilintarkastusta tehtäessä, kirjanpitoon, hallintoon ja tilinpäätöksen laadintaan liittyvissä kysymyksissä. Tarkastuksen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä huomioimme aina myös mahdolliset verotukseen liittyvät asiat.

Kansainvälisen kokemuksemme ansiosta voimme tukea sinua myös kansainvälisen lainsäädännön ja kirjanpitokäytännön tulkitsemisessa.

Veroneuvonta ja lakipalvelut

Liiketoiminnan alkaessa neuvomme ja sparraamme liiketoimintasopimusten laadinnassa, jotta yrityksen rakenne ja sopimukset joustavat yrityksen kasvaessa. Omistajien keskinäiset suhteet ja avainhenkilöiden sitouttaminen oikealla tavalla on hyvä huomioida jo yrityksen alkuvaiheessa. Suunnittelemme ja laadimme yrityksellesi sopivat sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät. Lisäksi autamme sinua ja yhtiötäsi tunnistamaan oikeudelliset ja verotukselliset mahdollisuudet sekä minimoimaan toimintaan liittyvät riskit.

Tiesitkö että

 • arvonlisäverotuksessa verovelvollisuuden raja nostetaan 10 000 €/vuosi, mutta myydessäsi toiseen EU:n jäsenvaltioon digitaalisia palveluita yksityishenkilölle alarajoja ei ole, vaan verovelvollisuus syntyy välittömästi.
 • yrittäjä on itse vastuussa omasta eläke- ja tapaturmavakuuttamisestaan. Yrittäjällä nämä vakuutusmaksut ja niiden perusteella kertyvät etuudet määräytyvät usein palkan sijaan YEL-työtulon perusteella omistusosuuden suuruudesta riippuen. Työtulon määrittämisen kanssa tuleekin olla tarkkana.
 • sivuliikkeet ovat yleensä niiden rekisteröintivaltiossa ja rekisteröintiprosessi saattaa kestää kuukausia.
 • optio-oikeuksien antaminen työntekijöille aiheuttaa työnantajille useimmiten ennakonpidätysvelvollisuuden.
 • osakeyhtiön omistajanvaihdokset vaikuttavat aiempien tappioiden käyttöoikeuteen.
 • verotilin kausi-ilmoitusten laiminlyönnit johtavat yli 20 % vuotuisiin korkoihin. Monessa maassa seuraukset ovat vielä suuremmat.
 • maahantuonnin tullit ovat yksi suurimmista kuluksi jäävistä veroista. Maahantuontitulleihin voi vaikuttaa monella tavalla.

Rahoitus- ja yritysjärjestelyt

Kansainvälistä rahoitusta kerättäessä energia kannattaa kohdistaa sopivimpiin tahoihin ja lähestyä rahoittajia oikealla ja heitä kiinnostavimmalla tarinalla. Yrityksen arvo sekä sitä tukevat perustelut kannattaa tuntea perinpohjaisesti.

Me autamme sinua
 • löytämään yrityksellesi parhaan mahdollisen rahoitusmuodon.
 • luomaan suhteita sopivimpiin sijoittajiin ja rahoittajiin.
 • kertomaan tarinasi mahdollisimman houkuttelevasti.
 • tunnistamaan potentiaalisimmat sijoittajat ja rahoittajat.
 • pysymään ajan tasalla muuttuvista investointitrendeistä.
Harkitsetko listautumista?

Me autamme sinua valmistautumaan mahdolliseen julkiseen listautumiseen (IPO). Osana valmistautumista listautumiseen autamme yhtiötä kartoittamaan erot nykyisten toimintamallien ja listayhtiön vaatimukset täyttävien toimintamallien välillä sekä tuemme yhtiötä kehittämään toimintaansa vastaamaan listayhtiöille asetettuja vaatimuksia.

Yrityshankinta tai -myynti mielessä?

Laajan verkostomme kautta tunnemme merkittävimmät kansainväliset sijoittajat ja rahoittajat. Transaktioiden määrällä mitattuna olemme yritysjärjestelyiden globaali ykkönen. Kansainvälisen verkostomme avulla löydät myös tehokkaasti potentiaalisia ostokohteita.

Konsultointi

Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintamalliaan ja  kasvu- tai liiketoimintasuunnitelmaansa. Autamme potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisessa ja tavoittamisessa uusilla markkina-alueilla. Analysoimme ja annamme palautetta kasvustrategialle ja liiketoimintamallille sekä arvioimme yrityksen potentiaalisuutta enkeli- ja venture capital -sijoittajan näkökulmasta. Laaja asiakasverkostomme mahdollistaa kumppanuuksien tunnistamisen ja rakentamisen suurempien yritysten kanssa. 

Toimimme yritysten kanssa sekä suoraan että osana laajempia rahoitus- ja verkostohankkeita. Kasvuyrityskentän keskeisten julkisten organisaatioiden kanssa mietimme yrityspalveluiden ja rahoitusinstrumenttien kehittämistä.

Ota yhteyttä

Maija Ant-Wuorinen

Maija Ant-Wuorinen

Assurance, Startup and growth companies, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8485

Matti Pennanen

Matti Pennanen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7743

Seuraa ja osallistu