Teknologia, telekommunikaatio ja media

Tukea teknologia-, telekommunikaatio- ja media-alan yrityksille digitalisaation tuomissa haasteissa ja uusissa mahdollisuuksissa.

Global Entertainment and Media Outlook 2020–2024

PwC:n Global Entertainment and Media Outlook tarjoaa tietoa sisältää vertailevaa historiallista dataa viiden vuoden ajalta sekä viiden vuoden ennusteet neljälletoista viihde- ja media-alan segmentille 53 alueella.

Lue lisää

 

Global entertainment and media outlook

Autamme teknologia-, telekommunikaatio- ja mediatoimialan yrityksiä mm. arvoketjujen hallinnassa, luotettavien asiakaskokemusten mahdollistamisessa, riskien hallinnassa, uusien tulovirtojen luomisessa, verokysymyksissä ja tilintarkastuksessa.

Liiketoimintamallit

Teknologia-, telekommunikaatio- ja mediatoimialan yritysten on oltava joustavia ja innovatiivisia kasvun saamiseksi uusien liiketoimintamallien avulla. Alan yritysten on suunniteltava tarjontaansa ja liiketoimintamallejansa yhä enemmän kuluttajien henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Arvoketjut

Digitaalisuuden ja teknologian kehittyminen sekä kuluttajien uudet käyttäytymismallit muovaavat ansaintamalleja. Tämän vuoksi yritykset rakentavat suoria ja kestäviä suhteita kuluttajiin keskittymällä käyttäjän kokemukseen ja palveluun.

Teknologinen muutos

Teknologisen muutoksen ansiosta yritykset voivat kehittää tuotetarjontaa, tuotemerkkejä ja liiketoimintamalleja käyttökokemuksen ympärille. Tämä näkyy mm. nopean kasvun segmenteissä, kuten virtuaalitodellisuudessa ja e-urheilussa sekä monissa muissa segmenteissä, joissa tieto muuttuu valuutaksi.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategioissa on otettava huomioon lukuisia paikallisia tekijöitä. Kuluttajien henkilökohtaiset suodatusmekanismit muodostavat ison haasteen yritysten sisällön löydettävyydelle.

Yritysjärjestelyt

Media- ja telekommunikaatioalan voimakas virtaus jatkuu. Varsinkin osaamisperusteiset yritysjärjestelyt uusien tulovirtojen luomiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi ovat lisääntyneet. Lähivuosina lisääntyvät strategiset sopimukset, jotka keskittyvät tietoon, analytiikkaan, teknologiainnovaatioihin, tapahtumiin ja kokemuksiin.

Sääntely

Yritykset toimivat yhä enemmän globaalissa mittakaavassa, joten on tärkeää ymmärtää muutokset myös paikallisella tasolla. Vaikka sääntelyn vaikutuksia on usein vaikea ennustaa, teknologia-, telekommunikaatio- ja media-alalla ne näkyvät selvästi. Henkilökohtaisten yhteyksien lisääntyessä kuluttajat ovat huolissaan datan turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Luottamuksen ollessa etusijalla yrityksillä on kasvavia paineita mukautua uusiin yksityisyysvaatimuksiin.

 

Ota yhteyttä

Tuomas Törmänen

Tuomas Törmänen

Partner, Strategy Consulting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8736

Seuraa ja osallistu