Media-, viihde- ja viestintäala

Autamme median, viihteen, viestinnän ja tietoliikenteen toimialojen yrityksiä kohtaamaan digitalisaation tuomat haasteet ja uudet mahdollisuudet.

 

Autamme median, viihteen, viestinnän ja tietoliikenteen toimialojen yrityksiä mm. arvoketjujen hallinnassa, luotettavien asiakaskokemusten ja riskien hallinnassa, uusien tulovirtojen luomisessa, verotuksessa ja tilintarkastuksessa. Työskentelemme asiakkaiden kanssa monilla keskeisillä toimialoilla, kuten televisio, elokuva, musiikki, internet, pelaaminen, mainonta, julkaisu, radio.

Liiketoimintamallit

Media-, viihde- ja viestintäalan yritysten on oltava joustavia ja innovatiivisia kasvun saamiseksi uusien liiketoimintamallien avulla. Esimerkiksi musiikkitoimialalla suoratoistosta on tullut hallitseva tulolähde ja levy-yhtiöt keräävät tuloja tekijänoikeuksilla.

Arvoketjut

Digitaalisuuden ja teknologian kehittyminen sekä kuluttajien uudet käyttäytymismallit muovaavat toimialan ansaintamalleja. Tämän vuoksi yritykset rakentavat suoria ja kestäviä suhteita kuluttajiin keskittymällä käyttäjän kokemukseen ja palveluun.

Teknologinen muutos

Teknologisen muutoksen ansiosta yritykset voivat kehittää tuotetarjontaa, tuotemerkkejä ja liiketoimintamalleja käyttökokemuksen ympärille. Tämä näkyy mm. nopean kasvun segmenteissä, kuten virtuaalitodellisuudessa ja e-urheilussa sekä monissa muissa segmenteissä, joissa tieto muuttuu valuutaksi.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategioissa on otettava huomioon lukuisia paikallisia tekijöitä. Kuluttajien henkilökohtaiset suodatusmekanismit muodostavat ison haasteen yritysten sisällön löydettävyydelle.

Yritysjärjestelyt

Media- ja viestintäalan voimakas virtaus jatkuu. Varsinkin osaamisperusteiset yritysjärjestelyt uusien tulovirtojen luomiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi ovat lisääntyneet. Lähivuosina lisääntyvät strategiset sopimukset, jotka keskittyvät tietoon, analytiikkaan, teknologiainnovaatioihin, tapahtumiin ja kokemuksiin.

Sääntely

Yritykset toimivat yhä enemmän globaalissa mittakaavassa, joten on tärkeää ymmärtää muutokset myös paikallisella tasolla. Vaikka sääntelyn vaikutuksia on usein vaikea ennustaa, media- ja viihdetoimialalla ne näkyvät selvästi. 

 

Global entertainment and media outlook 2018–2022

Global entertainment and media outlook tarjoaa tietoa viihde- ja mediatoimialan muutoksista ja ennusteista. Katsaus kattaa 53 maantieteellistä aluetta ja 17 toimialaa. Katsauksen tiedot auttavat liiketoiminnan strategisten päätösten tekemisessä.

 

Tutustu katsaukseen
Global entertainment and media outlook

Contact us

Tuomas Törmänen

Partner, Strategy Consulting

puh. +358 (0)20 787 8736

Seuraa ja osallistu