Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Riskienhallinnan merkitys liiketoiminnalle korostuu, kun toimintaympäristö monimutkaistuu ja kansainvälistyy. Liiketoimintariskien kokonaisvaltainen ymmärtäminen auttaa organisaatiota luomaan vankan pohjan päätöksenteolle. 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa organisaation toiminnan kannalta merkittävimpien riskien huomioimisen ja se on parhaimmillaan kiinteä osa organisaation menestyksekästä johtamista ja päätöksentekoa. Toimiva päätöksenteko perustuu nopeaan mukautumiskykyyn sekä parhaan saatavilla olevan tiedon hyödyntämiseen. Kokonaisvaltainen riskienhallinta tulee aina räätälöidä organisaation erityispiirteet huomioon ottaen.

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Voimme auttaa kehittämään organisaationne kokonaisvaltaista riskienhallintaa muun muassa seuraavin keinoin: 

  • Riskienhallinnan prosessien suunnittelu ja implementointi 
  • Riskien arviointi (voidaan tehdä myös kohdennetusti tiettyyn liiketoiminta-alueeseen tai esimerkiksi johdon toiminnan osalta)
  • Riskienhallinnan suunnittelu muutostilanteissa (kohdistuen esimerkiksi investointeihin, listautumisaktiviteetteihin, järjestelmäprojekteihin, yrityskauppatilanteisiin, organisaatiomuutoksiin tai avainhenkilömuutoksiin) 
  • Riskiraportointi ja sen kehittäminen
  • Riskienhallinnan koulutukset.

Kaikki projektimme toteutetaan aina teidän tarpeenne huomioiden. Otamme vastuullemme projektien prosessijohtamisen ja fasilitoinnin sekä sen, että projekti etenee sovitulla tavalla.

Seuraa ja osallistu