Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Riskienhallinnan merkitys liiketoiminnan onnistumiselle on korostunut jatkuvasti, etenkin viime vuosina.  Tämän lisäksi yritysten toimintaympäristöt ovat monimutkaistuneet entisestään, erityisesti kansainvälisessä toiminnassa. Nykyisin yritysten odotetaan tuntevan omat liiketoiminnan riskinsä erittäin hyvin läpi koko organisaation ja perustavan päätökset vahvaan riskitietoisuuteen.  

Organisaatioiden tulisikin pyrkiä entistä enemmän kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jossa riskejä tarkastellaan yritystasolla siten, että yrityksen kaikki toiminnan kannalta merkittävimmät riskit tulevat huomioiduksi. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tulee olla kiinteä osa yrityksen johtamista ja päätöksentekoa ja sen tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon sekä olla varautunut nopeisiin muutoksiin.  Kokonaisvaltainen riskienhallinta tulee aina suunnitella kunkin organisaation toimintaan sopivaksi, eikä siksi voida laatia yhtä mallia, joka sopisi kaikille. 

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Voimme auttaa kehittämään organisaatiosi kokonaisvaltaista riskienhallintaa muun muassa seuraavin keinoin: 

  • Riskienhallinnan prosessien suunnittelu ja implementointi 
  • Riskien arviointi (voidaan tehdä myös kohdennetusti tiettyyn liiketoiminta-alueeseen tai esimerkiksi johdon toiminnan osalta)
  • Riskienhallinnan suunnittelu muutostilanteissa (voi liittyä esimerkiksi investointeihin, listautumiseen, järjestelmäprojekteihin, yrityskauppaan, organisaatiomuutokseen tai avainhenkilömuutoksiin) 
  • Riskiraportointi ja sen kehittäminen
  • Riskienhallinnan koulutukset

Toteutamme riskienhallinnan projektimme aina räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Näin pääsette aina itse vaikuttamaan projektin sisältöön ja sitä myötä myös suoraan lopputuloksiin. Hoidamme projektin prosessijohtamisen ja fasilitoinnin sekä sen, että projekti etenee sovitulla tavalla.  

Seuraa ja osallistu