Liiketoiminta ja IT transformaatio

Nykypäivänä liiketoiminnan muutosta voidaan harvoin viedä onnistuneesti läpi ilman digitaalista transformaatiota. Yrityksellä tulee olla selkeä visio liiketoiminnan suunnasta ja sitä tukeva transformaatiostrategia. Tarjoamme palveluita strategia- ja prosessikehityksestä lähtien sekä suunnittelemme tieto- ja järjestelmäratkaisut liiketoimintamuutoksen tueksi.

Olemme kumppaneina transformaatiohankkeissa ja neuvomme investointipäätöksissä mm. suunnittelun, toteutuksen ja teknologisten ratkaisuiden osalta. Yhdistämällä teknologia ja liiketoiminnallista asiantuntemusta, pystymme luomaan asiakkaalle sopivan ratkaisumallin strategian onnistuneeseen läpivientiin. 

Meillä on laaja toimiala-, liiketoiminta- ja teknologiaosaajien verkosto. Autamme asiakasta projektin suunnittelussa, toteutuksessa, onnistuneessa läpiviennissä ja muutoshallinnassa. Tarjoamme palveluita kaikilla liiketoiminta ja IT transformaation osa-alueilla kuten:

 • Digitaalinen transformaatio
 • Pilvitransformaatio
 • Hanke- ja projektijohtaminen
 • Järjestelmien kilpailutus  
 • Toimittajien kilpailutus

Muutoksen tulee perustua aina liiketoimintaan ja sillä tulee olla ylimmän johdon tuki. Avustamme asiakkaitamme koko muutosmatkalla vision ja strategian luomisesta hankkeiden läpivientiin sekä teknologiavalintoihin ja implementointeihin.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Digitaalinen transformaatio

Digitalisaatio mahdollistaa nopean kasvun ja paremman tuottavuuden. Sen avulla pystytään vastaamaan kiristyneeseen kilpailuun ja kasvaneisiin kuluttajavaatimuksiin. Digitaalisessa transformaatiossa liiketoimintamuutokset toteutetaan teknologian avulla ja toimintatapoja muuttamalla. Menestyäkseen yrityksen tulee tehdä digitaaliset investoinnit järkevästi ja se vaatii selkeän suunnitelman, tavoitteen, strategian ja jalkauttamisen. Neuvomme ja ohjaamme asiakasta kaikilla transformaation osa-alueilla.

Hyödynnämme johtavia menetelmiä kuten ketteriä malleja. Näiden avulla edistämme yrityksen digitaalista transformaatiota, joka nojaa jatkuvaan kehitykseen ja organisaation kasvuun. Autamme parantamaan keskeisiä liiketoimintaprosesseja ja annamme suosituksia ketterän kehityksen tueksi.

Onnistunut transformaatio on ennen kaikkea strateginen muutos yrityksen liiketoimintamalleissa ja toimintatavoissa. Selkeiden liiketoimintatavoitteiden pohjalta rakennetaan kestävä digitaalinen strategia, jonka perusteella määritellään suunnitelma ja mittarit.

Pilvitransformaatio

Onnistuneessa pilvitransformaatiossa teknologia on valittu tukemaan liiketoiminnan tarpeita. Pilviteknologioiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen tarjoaa mm. on-demand ohjelmistot, datan ja infrastruktuuripalvelut, älykkäät kehitysympäristöt ja koneoppimisen. Autamme asiakkaitamme löytämään juuri heidän tarpeilleen sopivan mallin pilvitransformaatiolle.

Saavuttaaksemme parhaan mahdollisen tuloksen, pilvitransformaatioratkaisu rakennetaan yhteistyössä liiketoiminnan ja tietohallinnon kanssa. Autamme yhteisten tavoitteiden määrittämisessä ja hyötyjen seurannassa kaikissa transformaation vaiheissa. Tyypillisiä toimeksiantojamme ovat mm:

 • Strategia ja transformaatio
 • Pilvipohjaiset innovaatiot
 • Palveluympäristön modernisointi ja migraatiot
 • Toimintamalli ja tehtävienkuvaus
 • Pilviyhteensopivuus ja tietoturva
 • Pilvipalveluiden hallinta

IT-hankkeiden ja projektien hallinta

Olemme luotettu yhteistyökumppani haastavien IT-hankkeiden ja projektien läpiviennissä. Jokainen projekti ja sen luonne on erilainen, eikä ole olemassa vain yhtä oikeaa projektinhallintamallia. Me kartoitamme tarpeesi ja autamme löytämään oikeat metodologiat ja resurssit projektin onnistuneeseen läpivientiin. Onnistuneella kyvykkyyksien määrittelyllä pystymme saavuttamaan: 

 • Selkeät tavoitteet
 • Sitoutuneet sidosryhmät
 • Johtamista tukevan päätöksenteon
 • Kohdennetun hyötyjen seurannan ja hallinnan
 • Riskien ja mahdollisuuksien hallinnan
 • Tarkan rahoitus ja kustannusseurannan
 • Toimitukseen tähtäävän suunnitelman
 • Aktiivisen laadunhallinnan
 • Ketterän muutosjohtamisen
 • Integroituneet toimittajat
 • Suorituskykyisen tiimin

Teknologia- ja ratkaisuvalinnat

Tarjoamme ohjelmistosuosituksia ja käyttöönottomenetelmiä, jotka tukevat asiakkaan päätöksentekoa ohjelmistopakettien kartoituksessa ja hankinnassa. Teemme yhteistyötä monien johtavien ohjelmistotoimittajien kanssa (Microsoft, Oracle, SAP) ja meillä on laaja osaaminen toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden tietoteknisten ratkaisuiden hankinnassa ja käyttöönotossa.

Modernissa liiketoiminnassa kannattaa:

 • Hyödyntää ketterää arkkitehtuuria – nopea mukautuminen
 • Hyödyntää pilvipalveluita – kustannussäästöt ja parempi suorituskyky
 • Seurata uusia teknologiatrendejä - kilpailuetu
 • Tiedostaa tekoälyn ja liiketoimintatiedon hallinnan (business intelligence) hyödyt – uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Olla liitettynä laajempaan ekosysteemiin - suurtuotannon edut ja tehokkuus palveluintegraatioiden avulla
 • Ymmärtää teknologian vaikutukset koko liiketoiminnan sisällä

Neuvomme asiakkaitamme löytämään oikeat teknologiat ja ohjelmistot vastaamaan heidän organisaationsa strategiaa. Yhdessä asiakkaan kanssa kuvaamme nykyiset liiketoimintaprosessit, määrittelemme tavoitteet ja muodostamme projektisuunnitelman. Pystymme auttamaan ohjelmistohankinnan kaikissa vaiheissa. Tarjoamme apua niin suunnitteluun, läpivientiin, käyttöönottoon kuin muutosjohtamiseen.

Toimittajavalinta ja -hallinta

Harvalta yritykseltä löytyy kaikkea tarvittavaa IT-osaamista talon sisältä. Tämän vuoksi tarvitaan ulkoisia toimittajia ja kumppaneita tukemaan liiketoimintaa. Kilpailutuksen onnistumisella on suuri vaikutus koko organisaation toiminnalle. On tärkeä löytää kumppani, joka ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja pystyy toimittamaan palvelun tai tuotteen ajallaan ja budjetissa. Tarjoamme kokonaisvaltaisia toimittajien valintaan ja hallintaan erikoistuneita palveluita:

 • Palvelutason määrittäminen
 • Tarjousprosessin läpivienti
 • Toimittajavalinta
 • Toimittajahallinta ja -seuranta
 • Toimitussopimusten laadinta ja neuvonta.

Ota yhteyttä

Samuli Lehto

Samuli Lehto

Partner, Technology strategy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7000

Heli Valtari

Heli Valtari

Partner, Technology and Digital, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7967

Seuraa ja osallistu