CBAM - Hiilirajamekanismi

Mikä on CBAM?

CBAM eli hiilirajamekanismi edellyttää, että EU:ssa toimivat yritykset, jotka maahantuovat alumiinia, sementtiä, sähköä, lannoitteita, rautaa, terästä sekä vetyä, raportoivat ja kompensoivat hiilidioksidipäästöt, jotka sisältyvät näiden tuotteiden maahantuonteihin EU:n ulkopuolisista maista.

Tämän hetken tiedon mukaan, CBAM:in raportointivelvoitteet alkavat lokakuusta 2023, jolloin alkaa siirtymäaika. Päästöjen kompensointi, joka edellyttää nk. CBAM-sertifikaattien ostamista, alkaa myöhemmin (ajankohta on vielä auki).

CBAM aiheuttaa yrityksille kahdenlaisia kustannuksia:

  1. CBAM-sertifikaatit, joiden hinta perustuu EU:n päästökauppajärjestelmään (ETS).
  2. Päästöihin liittyvän datan kerääminen ja raportointi.

CBAM:n siirtymäkausi

Siirtymäkauden ajan maahantuojien tulee raportoida maahantuontien sekä suorat että välilliset päästöt jokaisen CBAM:n tuotekatteeseen kuuluvan tavaratyypin ja toimittajan osalta vuosineljänneksittäin. 

Raportointi ei vielä edellytä CBAM-sertifikaattien ostamista, eikä siirtymävaiheesta näin ollen vielä koidu sertifikaattien ostoon liittyviä kustannuksia. Raportointi on tästä huolimatta pakollista. Lisäksi on korostettava, että raportointivaihe mahdollistaa tulevien päästöihin liittyvien kustannusten ennakoinnin sopimuksissa, jälleenmyyntihinnoissa ja toimittajien valinnoissa.

CBAM aikajana

Miten voimme auttaa

CBAM:n tuotekatteeseen kuuluvien tuotteiden identifiointi

Analysoimme yrityksen historialliseen dataan perustuen, kuuluvatko yrityksen tuotteet CBAM:n tuotekatteeseen. Analyysi edellyttää, että maahantuojan tullinimikkeet on oikein määritetty. Palveluihimme kuuluu myös tuotteiden luokittelussa avustaminen sekä prosesseiden luominen, jotta yritys voi itse luokitella tuotteensa.

CBAM-raportointitietojen kerääminen

CBAM-raportointi edellyttää yrityksiltä päästötietojen keruuta toimittajilta ja tavaranvalmistajilta. Tästä johtuen, yritysten sopimusklausuulit edellyttävät mahdollisia muutoksia, jotta tavarantoimittajat ja -valmistajat edellytetään toimittamaan tarvittavat tiedot ostajalle. Avustamme sopimusklausuuleiden muutoksissa ja voimme myös tukea tietojen keruussa EU:n ulkopuolella olevien paikallistoimistojensa välityksellä. Kehittämämme Trade Data Hub -raportointityökalu automatisoi tiedonkeruun sekä ohjaa tavarantoimittajia ja -valmistajia tarvittavien tietojen toimittamisessa aikarajoitteiden puitteissa.

Trade Data Hub -CBAM-raportointityökalumme

Trade Data Hub -raportointityökalumme avulla yrityksesi voi pienentää CBAM-liitännäisiä kustannuksia automatisoimalla päästöihin liittyvän datan keräämisen ja CBAM-raportoinnin. Trade Data Hub -työkalu voidaan lisäpalveluna yhdistää yrityksen ERP:iin, jolloin voidaan seurata reaaliaikaisesti yrityksen maahantuonteja ja niiden toimitusketjuihin liittyviä kustannuksia.

Työkalun lisäosan avulla yrityksesi voi arvioida päästöihin liittyviä tulevia kustannuksia sekä identifioida ne virrat ja toimijat, joiden kustannukset on huomioitava toimitusketjuissa. Lisäksi Global Rate Finder -työkalumme avulla yrityksesi on mahdollista tarkkailla toimitusketjuihin liittyviä CBAM-kustannuksia tarkemmin, mikä tukee mahdollisissa toimitusketjujen muutoksissa.

CBAM:n täysimittainen käyttöönotto

Kun CBAM:n otetaan täysimääräisesti käyttöön, CBAM:n tuotekatteen odotetaan laajenevan.

Kun CBAM astuu täysimittaisesti voimaan, maahantuojien tulee kompensoida CBAM:n tuotekatteeseen kuuluvien maahantuontujen tavaroiden valmistamiseen liittyvät päästöt ostamalla ja luovuttamalla nk. CBAM-sertifikaatteja. 

Tulemme kehittämään Trade Data Hub -työkaluamme helpottamaan yrityksiä tarvittavien sertifikaattien määrän arvioinnissa, ostamisessa, päästöjen raportoinnissa ja sertifikaattien luovuttamisessa.

Miksi valita PwC CBAM-velvoitteiden partneriksi?

Vahvuutemme on yhteistyö eri tiimien välillä. Tulli- ja veroteknologiatiimimme tukevat sinua niin substanssin kuin CBAM-velvoitteiden automatisoinnissa. Lisäksi meiltä löytyy tarvittaessa lakipalveluita sopimusvelvoitteiden laatimiseen sekä logistiikka-asiantuntijoita toimitusketjujen muutosten miettimiseen. Lisäksi toimimme yhteistyössä ketjumme muiden maiden paikallistoimistojen kanssa, mikä mahdollistaa nopean ja vaivattoman tuen tietojen keruulle toimittajilta tarvittaessa.

Ota yhteyttä

Aku Korhonen

Aku Korhonen

Partner, Tax and Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7229

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Seuraa ja osallistu