Verotarkastus

Miten verotarkastukseen kannattaa valmistautua, miten toimia sen aikana ja mitä tapahtuu tarkastuksen jälkeen? Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus verotarkastuksesta prosessina ja olemme tukenasi tarkastuksen jokaisessa vaiheessa. Avustamme yrityksiä myös Tullin tarkastusten yhteydessä. 

Verotarkastus alkaa Verohallinnon yhteydenotosta

 • Valmistautuminen verotarkastukseen on hyvä aloittaa heti, sillä hyvä valmistautuminen ehkäisee epätäsmäl­listen tai vaillinaisten tietojen antamis­ta ja väärinkäsitysten syntymistä.
 • Neuvomme yritysesittelyn laatimisessa ja pohdimme yhdessä yrityksen kanssa, mitä asioita on syytä tuoda esille ja korostaa verotarkastajille.

Alkukeskustelu

 • ​Osallistumme aloituskeskusteluun yrityksen avustajana, jolloin syntyy hyvä käsitys tarkastettavista asiakokonaisuuksista.
 • Annamme valmennusta henkilöille, jotka keskustelevat verotarkastajien kanssa, kerromme verotarkastusprosessista, relevanteista verosäännöksistä sekä annamme käytännön ohjeita keskusteluja varten.

Suullinen ja kirjallinen selvitys

 • Osallistumme verotarkastajien yrityksen edustajille pitämiin haastattelutilaisuuksiin varmistaen ymmärryksen keskusteltavista asioista.
 • Tarjoamme Help Line -palvelun, jonka kautta yritys saa sovitulta henkilöltä vastaukset kiireisiin kysymyksiin välittömästi. 
 • Autamme verotarkastajien esittämien kysymysten tulkinnassa sekä vastausten kokoamisessa ja laatimisessa.

Loppukeskustelu

 • Osallistumme avustajana loppukeskusteluun ja esitämme tarvittaessa verotarkastajille kysymyksiä heidän tarkastushavainnoistaan ja/tai loppuprosessista.

Verotarkastuskertomus

 • Verotarkastuskertomukseen kootaan havainnot tarkastuksesta, niistä aiheutuvat verotustoimenpiteet ja muut toimenpiteet.
 • Autamme laatimaan vastineen ennen lopullista verotarkastuskertomusta

 • Tarkastuksen seurauksena Verohallin­non mahdollisesti tekemiin veronoikai­suihin ja maksuunpanopäätöksiin on mahdollista hakea muutosta.
 • Avustamme asiakkaitamme mahdollisimman tehokkaan muutoksenhakustrategian suunnittelussa. Vaikka tavoitteena on saada positiivinen ratkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on arvioitava,
  • mistä haetaan muutosta ja erityisesti
  • minkälaisia perusteita valituksen tueksi esitetään.
 • Analysoimme, mistä seikoista olemme Verohallinnon kanssa eri mieltä, arvioimme kantaamme puolustavan näytön riittävyyttä sekä tarvittaessa mahdollisuutta esittää lisäselvitystä tai näyttöä esimerkiksi suullisessa käsittelyssä.
 • Neuvomme ja avustamme maksuunpanon keskeytystä koskevissa asioissa.
 • Laadimme valituskirjelmiä ja vastineita oikaisulautakunnalle ja tuomioistuimille tuhansien tapausten kokemuksella.

​​Yritysten avustaminen Tullin tarkastuksissa

Tulli valvoo vientejä ja tuonteja tullauksen yhteydessä, mutta useimmiten Tulli suorittaa yritykselle tarkastuksen vasta tullauksen jälkeen. Tulli voi määrätä tullivelan sekä siitä mahdollisesti koituvan tullinkorotuksen kolmen vuoden kuluessa maahantuonnista tai viennistä.

Tarkastus koskee yrityksen tullitoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tullin tarkastukset koskevat muun muassa yrityksen ilmoittamia alkuperiä, etuuskohteluita, tullinimikkeitä sekä tullausarvoja sillä näillä on suora vaikutus maksettavan tullin määrään.

Lisäksi Tulli tarkkailee erityismenettelyjen (esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen jalostuksen tai tullivarastoinnin) säännösten noudattamista sekä kirjanpidon oikeellisuutta.

Avustamme yrityksiä Tullin tarkastusten aikana, laadimme tarvittavat oikaisuvaatimukset sekä edustamme yrityksiä tuomioistuimissa.

Ota yhteyttä

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7409

Lähetä viesti

Eija Kuivisto

Corporate Taxation, PwC Finland

+358 (0)20 787 7876

Lähetä viesti

Linda Karhinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7793

Lähetä viesti

Rami Karimeri

Partner, Corporate Taxation, PwC Finland

+358 (0)20 787 7841

Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu