Verokohtelun varmistaminen etukäteen

Verohallinto tarjoaa useita keinoja verokohtelun varmistamiseksi etukäteen. Niiden avulla yritys välttyy yllättäviltä verotuspäätöksiltä, resursseja kuluttavilta veroriidoilta ja kaksinkertaisen verotuksen tilanteilta. Tällaisia keinoja ovat kirjallinen ennakkoratkaisu, ennakollinen keskustelu, cross-border dialogue sekä luottamuksensuoja. Asiantuntijoillmme on mittava kokemus ennakkoratkaisujen hakemisesta ja tietoa jo annetuista ratkaisuista.

Kirjallinen ennakkoratkaisu

Yritys voi hakea Verohallinnolta sitovaa ennakkoratkaisua selvittääkseen, kuinka tiettyä liiketoimea tullaan verottamaan. Ennakkoratkaisua voivat hakea osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet ja kommandiittiyhtiöt sekä yhdistykset ja säätiöt. Verohallinto on sidottu antamaansa ratkaisuun. 

Ennakkoratkaisun hakemisen olennaisena edellytyksenä on, että kyseessä on verotuksellisesti tulkinnanvarainen kysymys. Ennakkoratkaisu haetaan tyypillisesti jo ennen kuin liiketoimi on toteutettu, jolloin yrityksellä on mahdollisuus jättää liiketoimea toteutumatta, jos ennakkoratkaisun lopputulos ei ole toivotun mukainen. Ennakkoratkaisua voidaan hakea myös jo toteutettuun liiketoimeen. Tällöin ennakkoratkaisun hakemisen etuna on, että yritys saa ennakolta tietää, kuinka liiketoimea tullaan verottamaan. Näin vältytään yllättäviltä verotuspäätöksiltä ja niiden tuomilta haasteilta liiketoiminnan kannattavuuden ja tarvittavan käyttöpääoman ennustamisessa. 

Verohallinto ei anna ennakkoratkaisua automaattisesti. Sen saaminen edellyttää ratkaisun huolellista perustelua sekä suunnitellun liiketoimen yksityiskohtaista kuvausta.

Ennakollinen keskustelu

Yritys voi pyytää Verohallinnolta mahdollisuutta päästä ennakolliseen keskusteluun tietyn liiketoimen verotuksellisesta kohtelusta. Verohallinto tarjoaa mahdollisuutta ennakolliseen keskusteluun myös muillekin yrityksille, kuin niille, jotka ovat Konserniverokeskuksen asiakkaita. Jos esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, saa asiakas kirjallisen ohjauksen, joka on Verohallintoa sitova.

Ennakollisen keskustelun olennaisena tavoitteena on säästää kaikkien osapuolien resursseja ja ohjata yrityksiä toimimaan alusta saakka oikein. Tarkoituksena on, että ennakolliset keskustelut vähentäisivät tarvetta pitkiin muutoksenhakuprosesseihin ja verotuksen muuttamiseen jälkikäteen, joka on usein kaikkien osapuolten kannalta kallis ja aikaa vievä prosessi.  Toisinaan selvitämme asiakkaiden jo tapahtuneita liiketoimia, joilla on vaikutusta verotukselliseen kohteluun tulevaisuudessa.

Ennakollisessa keskustelussa veroviranomaiset käyvät yrityksen edustajien kanssa läpi yrityksen toiminnan olennaiset osat. Ennakollisiin keskusteluihin on tarpeen valmistautua huolellisesti. Asiantuntijoillamme on vankkaa kokemusta ennakollisiin keskusteluihin osallistumisesta. Tämä on etuna erityisesti tilanteessa, jossa yrityksellä ei ole omaa verotukseen erikoistunutta henkilöä, ja tähän myös Verohallinto on suhtautunut myönteisesti. Olethan yhteydessä niin arviodaan yhdessä, onko ennakollinen keskustelu teille sopivin menettelytapa.

Kansainvälinen ennakollinen keskustelu Cross-border dialogue (CBD)

Kahdenkertaista verotusta on helpompi estää ennakolta kuin poistaa jälkikäteen. Myös Verohallinto ajaa nyt OECD:n tasolla Cross-border dialogue (CBD) – nimistä hanketta. CBD:ssä osapuolina ovat kahden tai useamman valtion verohallinnot. Tämä mahdollistaa sen, että tapahtuman tai liiketoimen verokohtelu on sama sekä Suomessa että liiketoimen toisessa valtiossa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että vaikka verohallinnot ottavat kantaa verovelvollisen verotukseen, kyseessä ei kuitenkaan ole veroviranomaisten välinen sitova sopimus verotuksen toteuttamiseksi, vaan keskustelun päätöksen sitovuus riippuu jokaisen maan kansallisesta lainsäädännöstä. PwC:n maailmanlaajuinen verkosto takaa sen, että teillä on asiantuntevat avustajat niissä maissa, joiden välillä CBD keskustelu käydään

Nyt ehdotetun mallin mukaan CBD:n voisi käynnistyä sekä verovelvollisen että jonkun maan verohallinnon aloitteesta. Kuten muutkin varmennuskeinot, CBD:n tavoitteena on vähentää niin yrityksen kuin viranomaisenkin aikaa ja resursseja kuluttavia, vuosia kestäviä veroriitoja. Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, onko CBD oikea varmennuskeino teidän tapauksessanne.

Luottamuksensuoja

Luottamuksensuojaa koskevat kysymykset nousevat esille tyypillisesti silloin, kun verotus on toimitettu eri tavalla kuin yritys on odottanut. Yritys on voinut olettaa Verohallinnon ohjeiden, oikeuskäytännön tai henkilökohtaisesti saamansa ohjeistuksensa perusteella, että verotus olisi tullut toimittaa tietyllä tapaa ja yllättyy, kun toimitetun verotuksen lopputulos onkin erilainen. Tällaisissa tilanteissa voi tulla tarpeen hakea muutosta veroviranomaisen päätökseen, jotta verotus muutetaan verovelvollisen perusteltuja odotuksia vastaavaksi. Jos luottamuksensuojan saamisen edellytykset täyttyvät, on asia ratkaistava siltä osin verovelvollisen eduksi.

Yritys voi saada luottamuksensuojaa, jos kyseessä on

  • verotuksellisesti tulkinnanvarainen tai epäselvä asia
  • verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä
  • verovelvollisen toiminta on perustunut viranomaisen omaksumaan käytäntöön tai tämän antamiin ohjeisiin

Luottamuksensuojan saamisen edellytykset ovat hyvin tiukat, koska kaikkien edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti. Lisäksi edellytykset sisältävät paljon tulkinnanvaraisuuksia, minkä vuoksi luottamuksensuojan saaminen edellyttää huolellisia perusteluja ja oikeuskäytännön kattavaa tuntemusta. Asiantuntijamme avustavat sen tutkimisessa, onko yrityksesi tietyn tapahtuman tai liiketoimen verokohtelun osalta syntynyt luottamuksensuoja.

Ole yhteydessä, niin autamme sinua arvioimaan liiketoimesi verotuksellisen kohtelun sekä sen edellytykset sopivalle menettelytavalle.

Ota yhteyttä

Linda Karhinen

Linda Karhinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7793

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Eija Kuivisto

Eija Kuivisto

Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7876

Rami Karimeri

Rami Karimeri

Partner, Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7841

Seuraa ja osallistu