Arvonmääritys

Kaikkein innovatiivisimmat organisaatiot pyrkivät saamaan entistä enemmän irti jo olemassa olevista varoistaan ja kulloisistakin pääomamenoistaan uusien hankintojen, investointien ja monimutkaisten yritysjärjestelyiden rinnalla. Samaan aikaan valvontaelimet vaativat suurempaa läpinäkyvyyttä oikean arvoraportoinnin osalta, mikä korostaa arvonmäärityksen ja arvoanalyysien tärkeyttä.

Meillä on käytettävissämme arvonmäärityksen, taloudellisen raportoinnin (FAS tai IFRS), verotuksen, sopimusten laadinnan ja eri liiketoiminta-alojen parhaat asiantuntijat. Voimme tarjota asiakkaillemme integroidun arvonmäärityksen, kirjanpidon, verotuksen ja liiketoiminnan neuvontapalvelut.

Arvonmittaus

Kestävät arvoarviot tukevat vaatimustenmukaisuutta:

 • Ostohintojen määrittely
 • Verotusarvot, arvonalentumistestit
 • Optioarvo ja rahoitusinstrumentit
 • Kiinteistöjen, laitosten ja laitteistojen arvonmääritys
 • Liikeyritysten ja oman pääoman arvo, erimielisyyksien arvonmääritykset

 

Katso lisää

Yritysjärjestelyiden arvonmääritys

Liiketoimien arvoneuvonta ja analysointi sopimuksen arvon parantamiseksi.

 • Yrityksen arvo ennen sopimusta (ostaja/kohde)
 • Ennusteiden analysointi ja arvoajureiden tunnistaminen
 • Taloudelliset riskit ja häiriötekijät
 • Synergia-edut
 • Mallien tarkastelu
 • Liiketoimimallien neuvonta

 

Katso lisää

Arvoanalyysit

 • Päätöksenteon tuki ja katteen parantaminen edistyneiden arvoanalyysien avulla
 • Investointien arviointi ja liiketoimien tapauskohtainen kehittäminen
 • Projektien arvot
 • Osakesalkkujen analysointi ja pääomanhallinta
 • Pääoman hinta-analyysit, edistynyt talousmallinnus
 • Strategisten optioiden arvot ja reaalioptioiden arvostus
 • Markkina-, hinta- ja kateanalyysit
 • Kestävyysarvon vaikutukset

 

Katso lisää

Apua arvonmääritykseen – Valuation Corner Finland

Valuation Corner tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa toimialakohtaisista pääoman keskikustannuksista ja arvostuskertoimista.

Tutustu Suomen Valuation Corner -palveluun

 

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Mikä markkinariskipreemio?

Osakemarkkinariskipreemio on tärkeä tekijä kaikissa arvoa määrittävissä tai tuottoa mittaavissa malleissa. Osakemarkkinariskipreemio kuvaa osakkeilta vaadittavaa lisätuottoa verrattuna riskittömään tuottoon.

PwC on tehnyt kyselytutkimuksia markkinariskipreemiosta Suomen osakemarkkinoilla vuodesta 1999 lähtien. Uusimman kyselytutkimuksen perusteella markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla on pysynyt käytännössä ennallaan ja markkinariskipreemio-odotusten mediaani on hieman laskenut.

Lataa Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla -julkaisu

Lue lisää arvonmäärityksen ajankohtaisista aiheista

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact us

Matias Lindholm

Matias Lindholm

Partner, Corporate Finance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7885

Esko Saura

Esko Saura

Corporate Finance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7966

Seuraa ja osallistu