Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Apua arvonmääritykseen

Valuation corner tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa toimialakohtaisista pääoman keskikustannuksista ja arvostuskertoimista.

Esitettyjä pääoman keskikustannus- sekä arvonmäärityslukuja ei tule suoraan käyttää sijoitus- tai muiden päätösten tekemiseen.

Miten käytettyihin pääoman keskikustannuksiin päädyttiin?

Tällä sivustolla esitetyt pääoman keskikustannukset on arvioitu toimialoittain. Pääoman keskikustannus vaihtelee kuitenkin eri yritysten välillä, eikä esitettyjä lukuja voi soveltaa jokaiselle toimialan yritykselle. Esitettyjä pääoman keskikustannus- sekä arvonmäärityslukuja ei tule käyttää sijoitus- tai muiden päätösten tekemiseen.

Pääoman keskikustannusta käytetään esimerkiksi diskonttokorkona yrityksen arvoa määritettäessä. Arvonmääritystä laadittaessa on tiettyjä seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon diskonttauskorkoa arvioitaessa. Esimerkiksi yrityksen arvonmäärityksessä käytettyjen olettamuksien, erityisesti mahdollisissa ennusteissa käytetyn valuutan, tulisi vastata pääoman keskikustannuslaskelman olettamuksia. Lisäksi tietyt yrityksen toimintaan liittyvät riskit on jo saatettu ottaa huomioon pääoman keskikustannuslaskelmia tehtäessä. Näitä samoja riskejä ei tule ottaa huomioon tulevaisuuden rahavirtojen arvioinnissa, jotta ne eivät vaikuta arvonmäärityksen tuloksiin väärentävästi.

Lue lisää tiedonkeruumenetelmistä

 

Arvonmääritystä käsitteleviä blogikirjoituksiamme

Ota yhteyttä

Matias Lindholm

Matias Lindholm

Partner, Corporate Finance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7885

Atte Salonen

Atte Salonen

Corporate Finance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8129

Seuraa ja osallistu