Kiinteistöjen arviointi ja johtaminen

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus erilaisista kiinteistöihin liittyvistä toimeksiannoista, kuten kiinteistöarvioiden tekemisestä. Isoissa ja arvokkaissa kiinteistöprojekteissa korostuu ammattimaisen kiinteistöjohtamisen sekä selkeän strategian merkitys.

Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan varautua erilaisiin riskeihin tai muutoksiin ja turvata omistamisen tuottojen jatkuvuus. Oli kyseessä kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen, peruskorjaus tai muu projekti, autamme organisaatiotasi kiinteistöstrategian laatimisessa ja sen toteuttamisessa.

 

Kiinteistöjen arviointipalvelumme kattavat rahoituksen, raportoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen. Arviot laaditaan kansainvälisiin arviointistandardeihin (IVS ja RICS) perustuen. Arviokirjamme täyttävät Keskuskauppakamarin valvoman kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän (AKA) vaatimukset.

Tyypillisiä arviointikohteita ovat toimitilat (liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastokohteet), erikoiskiinteistöt (mm. hotellit, ravintolat, opetuskiinteistöt ja hoivakiinteistöt), vaativat asuin- ja vapaa-ajan kohteet, rakentamattomat maa-alueet (mm. tontit, raakamaat sekä maa- ja metsätilat) sekä edellä mainituista kohteista muodostuvat portfoliot.


Palvelumme

 • Kiinteistöarvioraportit, AKA- ja RICS-arviot
 • Arvonmäärityslaskelmat päätöksenteon tueksi
 • Näkemys kohteen arvosta ja riskeistä (vuokralaisarviointi, potentiaalisten uusien vuokralaisten kartoittaminen ja analysointi, markkinavuokratasot)
 • Kassavirta- ja tuottoanalyysit
 • Suppeampia arvonäkemyksiä säännöllisesti toistuvaan arviointiin tai kauppaprosessin osaksi
 • Kohteen tai sen osien arvonmääritys
 • Lausunnot päätöksenteon tueksi
 • Salkku-, markkina- ja herkkyysanalyysit
 • Kohde- ja portfolioanalyysi strategian pohjaksi
 • Jatkuva arvonmääritys rahoittajille ja kiinteistösijoittajille.

 

 

Kiinteistöjohtamisen kehittämispalvelumme kattavat kiinteistöomaisuuden hoidon, kiinteistöjen hallinnan sekä toimitilajohtamisen, joissa huomioimme niin omistajien, yritysten kuin rahoituksen näkökulmat.  

Kiinteistöjohtamisen hyödyt kiinteistöjen käyttäjille tai vuokralaisille:

 • Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen  - tehokkaat ja hyvin suunnitellut tilat vahvistavat käyttäjien motivaatiota ja parantavat työsuoritusta
 • Kiinteistön käytön kustannustehokkuus, joustavuus, käyttämättömän tilan minimointi ja tehokkaat käyttöpalvelut.


​Kiinteistöjohtamisen hyödyt yritysjohdolle ja omistajille:

 • Pääoman tehokas käyttö ja vapauttaminen ydinliiketoiminnan kehittämiseen
 • Kiinteistöistä saatavan kassavirran maksimointi operatiivisen, taloudellisen ja verotuksellisen uudelleen strukturoinnin kautta
 • Tehokkaat kiinteistöjen ylläpito- ja hoitoprosessit
 • Läpinäkyvät ja integroidut kiinteistöjohtamisen tietojärjestelmät
 • Korkeatasoinen kiinteistöjohtamisen ammattitaito.

 

Ota yhteyttä

Jari Lehtinen

Jari Lehtinen

Corporate Finance and Valuations, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8338

Seuraa ja osallistu