Process Intelligence

Älykästä analytiikkaa liiketoimintasi tarpeisiin

Haluatko tietää, mihin toimenpiteisiin panostaminen on kannattavinta liiketoimintasi kehittämiseksi? Kuinka hyvin organisaatiosi toimii parhaisiin käytänteisiin verrattuna? Tiedätkö, missä suurimmat todelliset ongelmat sijaitsevat ja mistä ne oikeasti johtuvat?

Älykkään prosessianalytiikan palvelumme auttaa sinua vastaamaan näihin kysymyksiin. Palvelu perustuu process mining -menetelmään. Process mining ottaa järjestelmissäsi jo olemassa olevan datan hyötykäyttöön ja piirtää sen avulla läpivalaisukuvan yrityksesi toimintatavoista.

Lopputuloksena saat eteesi täydellisen läpinäkyvyyden yrityksesi liiketoiminnasta. Näin syntyvä tarkka tilannekuva tarjoaa sinulle kiistattomat faktat aitojen ongelmakohtien havaitsemiseksi, juurisyiden tunnistamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittämiseksi.

Hyödyt liiketoiminnallesi

Voit hyödyntää älykästä prosessianalytiikkaa riippumatta yrityksesi toimialasta ja käyttämistäsi tietojärjestelmistä. Palvelumme avulla pääset kiinni moniin konkreettisiin hyötyihin nopeasti, kattavasti ja luotettavasti.

Piirrämme process mining -menetelmän algoritmeillä sinulle järjestelmiesi sisältämästä datasta käsinkosketeltavan kuvan yrityksesi todellisesta toiminnasta. Kuvan avulla voit tarkastella todellisia tapahtumaketjuja haluamallasi tarkkuustasolla lintuperspektiivistä aina yksittäisen tapauksen tarkkuustasolle sukeltaen. Kuvan avulla näet selkeästi kaikki eri poikkeamat ja pääset kiinni syiden tarkempaan selvittämiseen.

 

Osana palvelua tuotamme sinulle aina tarpeisiisi sopivan mittariston toimintasi tehokkuudesta. Mittariston avulla näet eri vaihtoehtojen vaikutuksen sinulle tärkeisiin tunnuslukuihin. Tehokkuusanalyyseissa tarkastelemme aina kokonaista prosessiketjua tosiasialliseen tietoon perustuen, mikä vähentää riskiäsi osaoptimoinnille tai pullonkaulojen siirtymiselle yhtäältä toisaalle.

 

Älykkään prosessianalytiikan avulla pystyt vertaamaan todellista toimintaasi suhteessa suunniteltuun toimintaan, laadittuihin ohjeisiin ja lainsäädännön vaatimuksiin. Voit ketterästi verrata eri yksikköjesi ja tiimiesi toimintaa toisiinsa ja löytää parhaat käytännöt toimintasi yhdenmukaistamisen lähtökohdaksi.

 

Voit hyödyntää älykkään prosessianalytiikan tuottamaa faktatietoa monissa kohdin osana yrityksesi muutoshankkeita. Nykyprosessien kuvaaminen process miningin avulla lisää sekä nopeutta että kattavuutta muutosmatkasi lähtötilanteen selvittämisessä. Uusien toimintatapojen ja tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä voit puolestaan reaaliajassa seurata muutoksen jalkautumista arkipäivän tekemiseksi sekä saada faktapohjaa tarvittavien parannustoimenpiteiden tunnistamiseksi ja käynnistämiseksi. Kaikki tämä näkyy selvinä kustannus- ja aikasäästöinä muutoshankkeesi toteutuksessa.

 

Arvoa alusta alkaen

Liikkeellelähtö prosessianalytiikkaan on nopeaa ja pääset heti kiinni siitä saataviin hyötyihin.

Kanssamme pääset tutustumaan älykkään prosessianalytiikan sinulle tarjoamiin mahdollisuuksiin kolmen alla kuvatun askeleen avulla:

Autamme sinua myös älykkään prosessianalytiikan liiketoimintahyötylaskelmien laatimisessa ja viestinnässä yrityksesi sisällä.

 

1. Ideointityöpaja

Järjestämme kanssanne kahden tunnin mittaisen työpajan. Työpajassa käymme läpi perusajatuksen älykkään prosessianalytiikan taustalla käytännönläheisesti konkreettisten esimerkkien ja demojen avulla. Autamme sinua tunnistamaan yrityksesi kannalta tärkeimmät alueet, joissa älykkäällä prosessianalytiikalla voitaisiin tuottaa välitöntä arvoa liiketoiminnallesi.

Työpajan lopputuloksena sinulle jää selvä kuva menetelmästä, sen mahdollisuuksista sekä etenemispolusta kokeiluvaiheeseen.

2. Kokeilu käytännössä

Kokeiluvaiheessa toteutamme yhdessä kanssasi analyysin, joka kohdentuu valittuun toimintasi osa-alueeseen. Kokeiluvaihe vaatii tyypillisesti 4–6 viikkoa, riippuen tarkasteltavan kohteen laajuudesta, tietojärjestelmissäsi olevasta tietoaineistosta ja sen saatavuudesta. Tästä vaiheessa pystymme tunnistamaan jo merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Kokeiluvaiheen tuloksena saat välitöntä lisäarvoa liiketoiminnallesi tarkasteluun valitun osa-alueen läpivalaisusta sekä listan ehdotuksista toiminnan parantamiseksi. Kokeilun kautta opit myös, mitä älykäs prosessianalytiikka edellyttää käytännössä ja kykenet arvioimaan menetelmän soveltuvuutta tarpeisiisi laajemmin.

3. Päätös etenemisestä

Päättäessäsi edetä kokeiluvaiheen jälkeen laajempaan älykkään prosessianalytiikan hyödyntämiseen, tarjoamme sinulle sopivimman tavan analytiikan skaalaamiseen. Palvelumallimme ulottuvat yksittäisten analyysien laatimisesta jatkuvaan palvelupohjaiseen analytiikan toimitusmalliin.

Tyypillisiä sovellusalueita

Mikäli jokin alla listatuista aiheista on sinulle ajankohtainen, suosittelemme älykkään prosessianalytiikan hyödyntämistä keskeisenä kehittämisen työkaluna:

  • Asiakaskokemuksen parantaminen
  • Verkkokaupan käyttäjäkokemuksen parantaminen
  • Hankintatoimen kehittäminen (P2P-prosessit)
  • Myynnin kehittäminen (O2C-prosessit)
  • Toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) käyttöönottoprojektit
  • Taloushallinnon kehittäminen (erityisesti laskunkäsittely)
  • IT-tukipalveluiden kehittäminen
  • Ohjelmistorobotiikan (RPA) käyttöönotto ja skaalaus
  • Automaatioasteen kasvattaminen

 

Playback of this video is not currently available

PwC Process Intelligence - Data-Driven Process Analysis

Miksi PwC?

Liiketoimintalähtöisyys

Lähtökohtamme älykkään prosessianalytiikan hyödyntämiseen on aina liiketoimintasi ongelma, haaste tai arvonluontimahdollisuus. Analytiikkaosaajien lisäksi tuomme hankkeeseen mukaan vahvan teknisen osaamisemme sekä kokemuksemme  eri toimialoilta ja toiminnoista.

Riippumattomuus

Olemme täysin teknologiariippumaton toimija ja teemme tiiviistä yhteystyötä useiden johtavien process mining -sovellustoimittajien kuten Celoniksen ja Minitin kanssa.

Edelläkävijyyden tuoma kokemus

Olemme process mining -menetelmien soveltamisen pioneereja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Paikallinen tiimimme on toteuttanut kymmeniä älykkään prosessianalytiikan toimeksiantoja eri asiakkaille. Olemme tehneet analyysejä niin yleisimmissä ERP-järjestelmäympäristöissä kuten SAP, Oracle, Dynamics ja NAV kuin täysin yrityskohtaisissa ratkaisuissa.

 

Ota yhteyttä

Petri Näätänen

Petri Näätänen

Partner, Risk Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7295

Seuraa ja osallistu