Finanssiala

Finanssiala

Finanssiala on ennennäkemättömässä myllerryksessä. Varainhoito, vakuuttaminen, pääomamarkkinat ja pankit digitalisoidaan sekä asiakaskäyttäytymisen että kustannustehokkuuden vuoksi. Perinteiset alan toimijat saavat kilpailijoikseen rajattuihin palvelukokonaisuuksiin keskittyviä lukuisia, pieniä ja ketteriä yrityksiä sekä globaaleja jättiläisiä. Ansaintamallit muuttuvat. Samalla voimakkaasti lisääntyvään sääntelyyn valmistautuminen uhkaa yksin kuluttaa kehitysbudjetit.

Perinteisetkin toimijat ovat ymmärtäneet muutoksen välttämättömyyden ja mittakaavan ja valmistautuminen on käynnistynyt. Työkuorma on kuitenkin niin mittava, etteivät totutut kehityksen johtamis- ja toteutusmallit enää riitä. Avuksi otetaan yhä enemmän ulkopuolista kehitystukea, ja palveluiden innovoimiseksi ja tuottamiseksi kumppanoidutaan enemmän.

Kaikki tämä aiheuttaa myös veroseuraamuksia, uusia riskejä ja entistä enemmän tarkastettavaa. Vaatimustenmukaisuuden valvonta ulotetaan teknologiaan ja kumppanuuksiin, koska regulaation valvonta muuttuu kattavammaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Hallitukset ja ylin johto joutuvat vastaamaan entistä tarkempiin valvojan kysymyksiin.

Aika on kriittinen tekijä. Investointien regulaatiopainotteisuudesta huolimatta liiketoimintahyötyjäkin pitäisi saada. Kysymys kuuluu, miten suunnitellaan ja rakennetaan digitaalisen, mutta vaatimustenmukaisen liiketoiminnan alku tai ydin. Liikkeelle on lähdettävä. Mitä-kysymykseen saadaan vastaus vasta työn aikana.

Kehittämisen johtamisessa ja päätöksenteossa nopeus ja kokonaisuuden ymmärtäminen korostuvat, jotta kehittämisestä saadaan tuloksia nopeammin. Kaikkea ei voi eikä kannatakaan tehdä itse. Kehittämisen tuottavuutta, toimintatapoja, kapasiteettia ja sisältöosaamista voidaan tehostaa asiantuntijapalveluilla.

PwC tukee finanssisektorin organisaatioita mm. seuraavilla alueilla:

  • Yritys-, liiketoiminta- ja asiakasstrategiat
  • Yritysjärjestelyt, (fintech-)kumppanuudet ja ulkoistukset
  • Sääntelyn tulkinta, vaikutusten tunnistaminen sekä varautumisen suunnittelu ja toteutus
  • Liiketoiminta- ja operatiiviset mallit sekä niiden transformaatioiden suunnittelu ja toteutus
  • Myynnin, palveluiden, tukiprosessien kehittäminen sekä järjestelmävalinnat ja käyttöönotot
  • Big datan määrittely, arkkitehtuurit ja analytiikkaratkaisuiden toteutus
  • Muutoksenhallinta
  • Riskienhallinta ja toimintojen auditoinnit
  • Verotus