Kriisienhallinta

Tärkeä osa yrityksen riskienhallinnan kokonaisuutta on kriisienhallinnan prosessit, joilla yritys varmistaa toimintakykynsä myös poikkeuksellisissa oloissa ja näin vahvistaa nopeaa ja tehokasta toipumista poikkeustilanteesta. Kriisitilanteet vaativat nopeaa ja tehokasta päätöksentekoa olosuhteissa, joissa päätökset pitää tehdä vajavaisella tiedolla. Monilla yrityksillä liiketoiminta on itsessään kompleksista ja tahti nopeaa, minkä vuoksi yllättävän kriisin sattuessa tulee olla valmiit suunnitellut toimintamallit, miten toimia uuden tilanteen edessä. Perinteinen riskienhallinta ei siis itsessään riitä, vaan se tarvitsee rinnalleen tehokasta kriisienhallintaa täydentämään niitä tilanteita, joita yrityksessä ei osata ennakoida.

Ota yhteyttä

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Kriisienhallintaprosessi ja sen harjoittelu luo yritykselle opittuja toimintamalleja ja ennalta rakennettuja prosesseja, jotka selkeyttävät toimintaa kriisitilanteessa. Kun yritys joutuu kriisitilanteessa miettimään organisaatiotaan, toimivaltasuhteitaan tai tiedottamisen perusteita, menettää yritys ison osan resursseistaan sellaiseen toimintaan, joka olisi voitu määritellä jo normaaliolojen toiminnassa. Kriisitilanteessa on harvoin tarjolla massiivisia resursseja, joten saatavilla olevat resurssit on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti itse tilanteen hoitoon, ei prosessin rakentamiseen. Usein kriisienhallintatoiminnan yhteydessä otetaan käyttöön myös yrityksen jatkuvuussuunnitelmat, joilla varmistetaan yrityksen toiminta mahdollisimman tehokas palautuminen hyväksytylle tasolle. 

Voimme auttaa teitä kehittämään kriisienhallintaa muun muassa seuraavin tavoin: 

  • Nykyisten kriisienhallintaprosessien arviointi ja kehittäminen 
  • Kriisienhallintamallin suunnittelu
  • Kriisiharjoitusten järjestäminen ja tukeminen
Seuraa ja osallistu