Sidosryhmät

 

Monipuolista yhteistyötä

Yhteistyön tavoitteena on verkostoitua meille tärkeiden tahojen kanssa sekä kerätä ja jakaa liiketoiminnalle ja asiakkaille oleellista tietoa. Tärkeää on myös se, että valitut toimijat kehittävät ja vievät eteenpäin meille tärkeitä asioita.

  • Sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, media, opiskelijat, oppilaitokset ja ainejärjestöt, julkinen sektori, yhteistyökumppanit sekä alaamme läheisesti liittyvät järjestöt, liitot ja yhdistykset.
  • Myös muut PwC-ketjun jäsenyritykset ympäri maailman ovat meille tärkeitä kumppaneita.
  • Sidosryhmistämme keskeisimpiä ovat asiakkaat ja henkilöstö. Muut sidosryhmämme liittyvät ensisijaisesti myynnin ja markkinoinnin tai rekrytoinnin edistämiseen (esim. yhteistyökumppanit ja oppilaitokset) tai edunvalvontaan (Suomen Tilintarkastajat ry).
  • Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Boardman ja Hallitusammattilaiset ry sekä kauppakamaritSuomen Tilintarkastajat rySuomen Veroasiantuntijat ryPerheyritysten liittoPääomasijoitusyhdistys sekä yliopistot ja korkeakoulut.
  • Yritysvastuun näkökulmasta tärkein yhteistyöverkostomme on FIBS yritysvastuuverkosto, jonka jäsen olemme. Kuulumme myös Vastuullisuusraportointikilpailun arviointityöryhmään. Lisäksi PwC:n partneri toimii Suomen Tilintarkastajat ry:n edustajana Vastuullisuusraportointikilpailun järjestämisryhmän puheenjohtajana.

Tässä taulukossa on esitelty tapamme hoitaa sidosryhmäsuhteita ja sidosryhmien meitä kohtaan asettamia odotuksia. Sidosryhmäsuhteita johtaa johtoryhmämme osana normaalia liiketoiminnan johtamista. Asiakkaidemme osalta keskeinen vuorovaikutuksen kanava on vuosittain toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Henkilöstömme osalta keskeisiä kanavia mielipiteiden kuulemiseen ovat sekä vuosittainen henkilöstökysely (Global People Survey) että People-ryhmä.

 

 

Opiskelijat

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on vilkasta. Merkittävimmät yhteistyökumppanimme ovat Aalto-yliopisto ja Hanken. Näiden lisäksi teemme yhteistyötä useiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

 

 

Yrittäjyys

Tuemme yrittäjyyttä monin eri tavoin.

  • Teemme yhteistyötä Perheyritysten liiton kanssa.
  • Olemme mukana Slushissa, yhdessä Euroopan suurimmista kasvuyritys- ja sijoittajatapahtumista.
  • Yhteistyömme jatkuu myös Aalto-yliopiston AppCampuksen kanssa.
  • Olemme mukana Kasvuryhmän toiminnassa. Se edistää suomalaisten yritysten ja yrittäjien kasvumahdollisuuksia.
  • Olemme koordinoineet vuodesta 2008 alkaen Tekesin Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitusta, joka on Suomen merkittävin pienten kasvuyritysten julkinen rahoitusmuoto.

 

Contact us

Mirel Leino
Markets Leader
puh. +358 (0)20 787 7868
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu