Työoikeuspalvelumme

Katso miten voimme auttaa

Tarjoamme neuvontaa työoikeudellisissa kysymyksissä kuten työehtosopimuksiin, vuosilomiin, työaikaan, työnantajan velvollisuuksiin ja työvoiman vuokraukseen ja lomauttamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme mm. työelämän tietosuojaa koskevissa kysymyksissä.

 

Laadimme ja kommentoimme työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksia ja neuvomme niihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Avustamme ja neuvomme työsopimuksiin ja osakassopimuksiin sisältyvissä kilpailukieltokysymyksissä. Laadimme kilpailukieltosopimuksia ja -lausekkeita sekä kommentoimme, milloin kilpailukieltoon vetoaminen voisi tulla kyseeseen ja milloin ei.  

 

Neuvomme yhteistoimintamenettelyissä. Tarjoamme myös monipuolista käytännön tukea neuvottelujen läpiviennissä. Laadimme dokumentteja ja koulutusta esimiehille. Voimme tarvittaessa osallistua neuvotteluihin.

 

Annamme neuvoja ja käytännönläheisiä ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja. Avustamme muutoksen käytännön toteuttamisessa (esim. yhteistoimintaneuvottelut, neuvottelut työntekijän kanssa ja uusien työsopimusten laatiminen).

 

Neuvomme työsuhteen päättämisen eri toteuttamistavoissa ja yhteistoimintaneuvottelumenettelyssä. Laadimme asiakirjoja, kuten esimerkiksi varoituskirjeitä, irtisanomisilmoituksia sekä työsuhteen päättämissopimuksia ja avustamme päättämissopimusta koskevissa neuvotteluissa tarpeen mukaan. Tuemme työsuhteen päättämistä koskevissa kirjallisissa riita-asioissa. Laadimme laskelmia työsuhteen päättämiseen liittyvistä kustannuksista. Järjestämme myös koulutusta esimiehille.

 

Yritysjärjestelyihin liittyen tuemme yritysjärjestelyn suunnittelussa ja sen henkilöstövaikutusten kartoittamisessa. Neuvomme yritysjärjestelyyn liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä. Suoritamme HR due diligence -tarkastuksia, joissa käydään läpi työsuhdeasioiden lisäksi kattavasti myös ennakkoperintää, palkanlaskennan prosesseja ja yrityskulttuuria.

Annamme neuvoja ja käytännönläheisiä ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi yhtenäistää työsuhteen ehtoja ja laadimme uusia työsopimuksia. Tuemme myös muutoshankkeen käytännön toteuttamisessa ja toimimme henkilöstöhallinnon keskustelukumppanina ja liiketoiminnan tukena yritysjärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Laadimme ulkomaantyöhön liittyviä sopimuksia, käsittäen muun muassa komennussopimukset, paikalliset työsopimukset ja sopimusliitteet. Tarjoamme myös neuvonantoa sopimuksiin liittyvissä yksittäisissä kysymyksissä liittyen esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä koskeviin ilmoitusvelvoitteisiin ja vähimmäispalkkasäännöksiin.

Olemme apuna muun muassa työoikeudellisiin vaatimuksiin, verotukseen, sosiaaliturvaan, työlupa-asioihin, työnantajavelvoitteisiin ja palkanlaskentaan liittyvissä kysymyksissä. Autamme ulkomaille lähettämisen käytännön toteutuksessa kattaen eri hakemusten laadinnan ja henkilöstöhallinnon ohjeet sekä eri vaiheiden aikataulutuksen. Kauttamme saat asiantuntevaa neuvontaa myös Suomen ulkopuolisten velvoitteiden hoitamiseen.

Laadimme myös ulkomaantyöpolitiikkoja ja meillä on paljon kokemusta henkilöstön kansainvälisestä liikkuvuudesta. Prosessinjohdon ammattilaisina laadimme ulkomaantyöprosessin eri työvaiheineen ja aikataulutuksineen henkilöstöhallinnon työtä helpottamaan.

 

Neuvomme ulkomaisen työnantajan suomalaisissa työnantajavelvoitteissa. Laadimme sopimuksia käsittäen muun muassa komennussopimukset, paikalliset työsopimukset ja sopimusliitteet. Tarjoamme myös neuvonantoa sopimuksiin liittyvissä yksittäisissä kysymyksissä liittyen esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä koskeviin ilmoitusvelvoitteisiin ja vähimmäispalkkasäännöksiin.

Olemme apuna muun muassa työoikeudellisiin vaatimuksiin,  verotukseen, sosiaaliturvaan, työlupa-asioihin, työnantajavelvoitteisiin  ja palkanlaskentaan liittyvissä kysymyksissä. Autamme Suomeen lähettämisen käytännön toteutuksessa kattaen eri hakemusten laadinnan, Suomeen asettautumisen ja henkilöstöhallinnon ohjeet sekä eri vaiheiden aikataulutuksen.

 

Neuvomme eri palkitsemis- ja insentiivijärjestelmiin liittyvissä työnantajavelvoitteissa sekä niiden verotehokkaassa suunnittelussa. Avustamme eri henkilöstöetuuksien järjestämisessä. Kauttamme saat neuvontaa siitä, kuinka henkilöstöetuuksia voidaan vaihtaa tai muuttaa. Laadimme ja kommentoimme myös henkilöstöohjesääntöjä sekä neuvomme eläkekysymyksissä.

 

Ammattitaitoisesti toteutetut kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt ovat tärkeä osa yrityksen strategiaa ja avainhenkilöstön motivointia.

Saat meiltä käyttöösi kannustin- ja sitouttamisjärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi laajan asiantuntemuksemme verotuksen, työoikeuden ja yhtiöoikeuden sekä arvopaperimarkkinaoikeuden aloilta. Avustamme asiakkaitamme muun muassa optio- ja osakeperusteisten järjestelyiden suunnittelussa ja oikeudellisessa toteuttamisessa, järjestelyihin liittyvien osakassopimusten laatimisessa, corporate governance- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisissa kysymyksissä samoin kuin verotukseen ja työnantajavelvoitteisiin liittyvissä selvityksissä.

 

Järjestämme säännöllisiä työoikeuden ajankohtaiskatsauksia. Kauttamme saat yrityksenne tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia eri teemoista.

Esimerkkejä aiheista:

  • Esimieskoulutus haastavista työsuhteen tilanteista ja työsuhteen päättämisestä
  • Koulutus HR:lle ulkomaantyöhön liittyvistä työnantajavelvoitteista liittyen työoikeuteen, sosiaaliturvaan, ulkomaalaislupiin ja verotukseen.

 

Käytännönläheistä tukea työsuhdeasioissa

Oletpa aloitteleva yrittäjä, omistajayrittäjä, kotimainen tai kansainvälinen toimija, eri työoikeuden osa-alueisiin erikoistuneet työoikeusjuristimme auttavat sinua työoikeudellisissa kysymyksissäsi. Olemme apunasi työsuhdeasioissa kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Tarjoamme sinulle samanaikaisesti myös mm. yhtiö- ja vero-oikeudellista apua – saat samalla kertaa kaiken sen tiedon, jota tarvitset henkilöstöhallinnossasi ja yritystoiminnassasi.

Avustamme työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, työsuhteen muutos- ja päättämistilanteissa, yritysjärjestelyissä (esim. liikkeen luovutukset) ja muihin yrityksen muutostilanteisiin liittyvissä henkilöstökysymyksissä. Meiltä saat apua myös yhteistoimintamenettelyissä ja työnantajan velvoitteissa kattaen neuvonnan eri toteutusvaihtoehdoista sopimusten laadintaan, työntekijöiden sitouttamiseen ja menettelyssä neuvontaan. Työskentelemme aina käytännönläheisesti ottaen huomioon kunkin organisaatiosi ja toimialasi erityispiirteet ja tarpeet.

Avustamme myös yksityishenkilöitä työoikeudellisissa asioissa työsuhteen kaikissa vaiheissa.

 

 

 

Ei pelkkää juridiikkaa, vaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja henkilöstöasioissa.

Apua työoikeuden kansainvälisissä kysymyksissä

Tuemme organisaatiotasi erilaisten ulkomaantyösopimusten ja paikallisten työsopimusten laadinnassa sekä neuvomme yksittäisissä kysymyksissä ja paikallisissa käytännöissä. Neuvomme myös työnantajan globaalien ulkomaantyöpolitiikkojen ja -prosessien laadinnassa. Tarkastelemme henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti työ-, henkilövero-, sosiaaliturva- ja ulkomaalaislupanäkökulmista sekä neuvomme ja autamme käytännön toimenpiteissä.

 

Miksi PwC?

Kokemus

Meillä on vankka kokemus työoikeudellisesta suunnittelusta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tilanteissa. Teemme tiivistä yhteistyötä ainutlaatuisen, yli 80 maata kattavan PwC-ketjun työoikeusjuristiverkoston kanssa.

Olemme henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden neuvonnassa huippuasiantuntijoita. Meillä on kattava kokemus niin Suomeen tulevien kuin Suomesta ulkomaille lähetettävien työntekijöiden tapauksista. Työoikeusjuristimme pystyvät neuvomaan samanaikaisesti myös sosiaaliturvaan, työnantajavelvoitteisiin ja henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Asiakaslähtöisyys

Meille on ensiarvoisen tärkeää antaa vastaukset asiakkaillemme juuri niihin kysymyksiin, joita meiltä on kysytty. Emme kuitenkaan kaihda tuoda esille oma-aloitteisesti myöskään muita seikkoja, jotka vaikuttavat asian lopputulokseen. Meillä asiakaslähtöinen ja mutkaton työskentelyote  on toimintamme perusta - olemme saaneet tästä runsaasti kiittävää palautetta.

Kokonaisvaltaisuus

Tarkastelemme tapauksia kokonaisvaltaisesti ja olemme tehokkaita projektinjohtajia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä PwC:n muiden asiantuntijoiden (esim. yritysoikeus, liikkeenjohdon konsultointi, henkilö- ja yritysverotus, Private Wealth) kanssa, joten saat samasta paikasta ratkaisut kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

 

Contact us

Sanna Väänänen

Director, People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7804

Kai Wist

Partner, People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7401

Elina Kumpulainen

Partner, Legal Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7907

Katja Digert

Manager, Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8594

Laura Aivio

Senior Associate, Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8595

Sanna Rautio

Senior Associate, People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8498

Laura Silander

Senior Associate, Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7490

Seuraa ja osallistu