Työoikeuspalvelumme

Käytännönläheistä tukea työsuhdeasioissa

Onpa kyseessä kotimainen tai kansainvälinen, suuri tai pieni yritys, kasvuyhtiö tai omistajayrittäjä, eri työoikeuden osa-alueisiin erikoistuneet juristimme auttavat työoikeudellisissa kysymyksissä. Tarjoamme apua työsuhdeasioissa kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Samanaikaisesti pidämme huolen, että muun muassa yhtiö- ja vero-oikeudelliset kysymykset tulevat huomioiduiksi. Työskentelemme aina käytännönläheisesti ottaen huomioon kunkin organisaation ja toimialan erityispiirteet ja tarpeet.

Ei pelkkää juridiikkaa, vaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja henkilöstöasioissa.

Playback of this video is not currently available

1:18


Miksi PwC?

Työoikeudellisten palveluidemme lisäksi pystymme avustamaan laajasti työsuhteisiin liittyvissä asioissa yhteistyössä palkitsemisen, HR-konsultoinnin, palkkahallinnon ja verotuksen asiantuntijoidemme kanssa. Tarjoamme aidosti kokonaisvaltaista palvelua tekemällä tiivistä yhteistyötä muun muassa yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä muutosjohtamisen asiantuntijoidemme kanssa.

Olemme luotettava ja kotimainen toimija, jolla on laaja asiantuntemus. Teemme tiivistä yhteistyötä ainutlaatuisen, yli 80 maata kattavan PwC-ketjun työoikeusjuristiverkoston kanssa. Kansainvälisen verkoston avulla voimme palvella sinua joustavasti Suomessa sekä yli 150 maassa.

PwC:llä palvelumme ovat kokonaisvaltaisia. Asiantuntijatiimimme kootaan eri osaamisaloilta aina tarpeidesi mukaisesti.

Meille on ensiarvoisen tärkeää antaa käytännönläheiset ratkaisut kysymyksiisi ja huomioida liiketoimintasi sujuvuus ja tarpeet. Tuomme oma-aloitteisesti esiin vastaukset myös muihin kysymyksiin, joilla on vaikutusta toimintaasi. Asiakaslähtöinen ja mutkaton työskentelyote on toimintamme perusta – olemme saaneet tästä runsaasti kiittävää palautetta.

Ota yhteyttä

Katja Digert

Senior Manager, Legal, PwC Finland

+358 (0)20 787 8594

Lähetä viesti

Anne Hirsiniemi

Senior Manager, Legal, PwC Finland

+358 (0)20 787 8096

Lähetä viesti

Työoikeudellinen neuvonta

Neuvomme ja avustamme muun muassa seuraavissa työsuhdeasioissa:

 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Työaikaa ja vuosilomaa koskevat kysymykset
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Yhteistoimintalain mukaiset menettelyt
 • Salassapito-, houkuttelukielto- ja kilpailukieltosopimukset
 • Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset
 • Työsuhteen päättäminen
 • Ulkopuolisen työvoiman käyttö

Avustamme myös muun muassa henkilöstöohjesääntöjen ja henkilöstökäsikirjojen laadinnassa ja koulutamme kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä tarpeidesi mukaisesti. 

Yhteistoimintalain mukaiset menettelyt

Neuvomme yhteistoimintalain mukaisen vuoropuhelun toteuttamisessa ja muutosneuvotteluissa sekä muutoinkin yhteistoimintalakiin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös monipuolista käytännön tukea muutosneuvottelujen läpiviennissä. Laadimme dokumentteja ja koulutusta esihenkilöille ja voimme tarvittaessa osallistua neuvotteluihin ulkopuolisena asiantuntijana.

Yritysjärjestelyihin liittyvät työsuhdeasiat

Yritysjärjestelyjen yhteydessä avustamme muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Työoikeudellinen Due diligence -tarkastus
 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Liikkeen luovutukseen liittyvät kysymykset
 • Yhteistoimintalain menettelyt
 • Työehtosopimuskysymykset
 • Palkitseminen ja henkilöstöetuudet
 • Muut vaikutukset henkilöstöön ja muutoksissa avustaminen

Tuemme yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja järjestelyn henkilöstövaikutusten kartoittamisessa. Avustamme yritysjärjestelyihin liittyvissä yhteistoimintalain mukaisissa menettelyissä ja neuvomme yritysjärjestelyistä seuraavissa työnantajavelvoitteissa.

Suoritamme HR:n due diligence -tarkastuksia, joissa käydään läpi kattavasti työsuhdeasioiden lisäksi tarvittaessa myös eläkeasioita, verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita sekä palkanlaskennan prosesseja. 

Annamme neuvoja ja ratkaisumalleja työsuhteen ehtojen yhtenäistämiseksi yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen, laadimme uudet työsopimukset sekä muut tarvittavat asiakirjat ja autamme työehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tuemme myös henkilöstöön vaikuttavien muutosten käytännön toteuttamisessa sekä toimimme henkilöstöhallinnon keskustelukumppanina ja liiketoiminnan tukena yritysjärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työvoiman uudelleenjärjestelyt

Uudelleenjärjestelyissä avustamme muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Työvoiman uudelleenjärjestelyn toteutustavan suunnittelu
 • Yhteistoimintalain mukaiset menettelyt ja aikataulutus
 • Palkitseminen ja henkilöstöetuudet
 • Uudelleenjärjestelyn henkilöstövaikutusten arviointi ja muutoksissa avustaminen (mm. työsuhteiden ehtojen muuttaminen)
 • Työsuhteiden päättämisessä avustaminen

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Annamme neuvoja ja käytännönläheisiä ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja. Avustamme myös muutoksen käytännön toteuttamisessa (muun muassa muutosneuvottelut ja uusien työsopimusten laatiminen).

Työsuhteen päättäminen

Neuvomme työsuhteen päättämisen toteuttamistavoissa ja lainmukaisissa menettelyissä. Laadimme tarvittavat asiakirjat, kuten varoitukset, irtisanomisilmoitukset ja työsuhteen päättämissopimukset. Avustamme käytännönläheisesti työsuhteen päättämisen menettelyissä ja neuvotteluissa kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Järjestämme myös koulutusta esihenkilöille työsuhteen päättämistilanteisiin ja työsuhteiden juridiikkaan liittyen.

Työsuhteen erimielisyystilanteet

Avustamme niin työsuhteen aikana kuin sen päättyessä syntyvissä erimielisyys- ja riitatilanteissa, esimerkiksi:

 • Erimielisyyttä koskevassa kirjelmöinnissä ja neuvotteluissa
 • Sovintoneuvotteluissa ja päättämissopimusten laatimisessa
 • Tuomioistuinprosessissa

Työsuojelu ja työturvallisuus

Avustamme yrityksiä myös työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa tukemalla lainsäädännön velvoitteiden tulkinnassa ja käytännön toteuttamisessa. Lisäksi autamme työsuojeluun liittyvien toimintaohjelmien sekä yrityskohtaisten ohjeiden, käytäntöjen ja menettelytapojen laatimisessa.

Työelämän tietosuoja

Avustamme työntekijöiden henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti muun muassa ohjeistamalla, kouluttamalla ja laatimalla tarvittavan dokumentaation sekä prosessimallit.

Avustamme myös henkilötietojen käsittelyssä ja tietosuojalainsäädännön noudattamisessa. Lue lisää täältä.

Kansainväliset työskentelytilanteet

Avustamme muun muassa seuraavissa kansainvälisissä työskentelytilanteissa:

 • Ulkomaantyö ja kansainvälisluonteiset työsuhteet
 • Ulkomaisen työnantajan työnantajavelvoitteet ja työskentelyä koskevat vähimmäisehdot (esim. palkat, työajat, vuosilomat) Suomessa
 • Etätyö ulkomailla

Palkitseminen ja henkilöstöetuudet

Avustamme muun muassa seuraavissa asioissa yhteistyössä palkitsemisen, yhtiöoikeuden ja verotuksen asiantuntijoidemme kanssa:

 • Palkitsemisjärjestelmän suunnittelu
 • Optio- ja osakeperusteisen ohjelman toteuttaminen (myös esim. synteettinen optio ja henkilöstöanti)
 • Osakassopimukset

Koulutus työsuhdeasioissa

Kauttamme saat yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia eri teemoista. 

Esimerkkejä aiheista:

 • Esihenkilökoulutukset haastavista työsuhteen tilanteista ja työsuhteen päättämisestä
 • Koulutukset lakisääteisten suunnitelmien (esim. työyhteisön kehittämissuunnitelma) laatimiseksi ja päivittämiseksi
Seuraa ja osallistu