Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Työoikeuspalvelumme

Katso miten voimme auttaa

Tarjoamme neuvontaa työoikeudellisissa kysymyksissä kuten työ- ja johtajasopimuksiin, työehtosopimuksiin, vuosilomiin, työaikaan, työnantajan velvollisuuksiin ja työsuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme mm. rajat ylittävissä työskentelytilanteissa (esim. etätyö), ulkomailla asuvien henkilöiden Suomen verovelvoitteissa avustamisessa ja työelämän tietosuojaa koskevissa kysymyksissä.

 

Laadimme ja kommentoimme työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksia ja neuvomme niihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Avustamme lakisääteisten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimisessa samoin kuin yritysten sisäisten henkilöstöohjesääntöjen suunnittelussa sekä laatimisessa. Henkilöstöohjesääntöjä voivat olla esimerkiksi matkustusohjesääntö, päihdeohjelma tai ohjeistus kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn sekä käsittelyyn.

 

Avustamme ja neuvomme työ- ja osakassopimuksiin sisältyvissä kilpailukieltokysymyksissä. Laadimme kilpailukieltosopimuksia ja -lausekkeita sekä kommentoimme, milloin kilpailukieltoon vetoaminen voisi tulla kyseeseen ja milloin ei.  

 

Neuvomme yhteistoimintamenettelyissä. Tarjoamme myös monipuolista käytännön tukea neuvottelujen läpiviennissä. Laadimme dokumentteja ja koulutusta esimiehille. Voimme tarvittaessa osallistua neuvotteluihin.

 

Annamme neuvoja ja käytännönläheisiä ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja. Avustamme muutoksen käytännön toteuttamisessa (esim. muutoksen toteuttamiskeinon selvittäminen,  yhteistoimintaneuvottelut, neuvottelut työntekijän kanssa ja uusien työsopimusten laatiminen).

 

Neuvomme työsuhteen päättämisen eri toteuttamistavoissa ja yhteistoimintaneuvottelumenettelyssä. Laadimme asiakirjoja, kuten esimerkiksi varoituskirjeitä, irtisanomisilmoituksia sekä työsuhteen päättämissopimuksia ja avustamme päättämissopimusta koskevissa neuvotteluissa tarpeen mukaan. Tuemme myös työsuhteen päättämistä koskevissa kirjallisissa riita-asioissa. Laadimme suuntaa-antavia laskelmia työsuhteen päättämiseen liittyvistä kustannuksista sekä järjestämme koulutusta esimiehille.

 

Autamme työnantajan ja työntekijän välillä syntyvissä erimielisyystilanteissa sen kaikissa vaiheissa alkaen työntekijän varoittamisesta aina tuomioistuinprosessiin saakka. Laadimme vastineet sekä muut tarvittavat dokumentit ja ohjeistamme tilanteen hoitamisessa käytännössä. Tarjoamme lisäksi  tukea erimielisyyttä koskeviin neuvotteluihin ja tarvittaessa myös osallistumme niihin.

 

Tarjoamme neuvontaa,  koulutuksia ja workshopeja työturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa.  Laadimme myös yrityksille asiakirjoja työturvallisuuteen ja työelämän tietosuojaan liittyvissä asioissa mukaan lukien dokumentaation EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Tuemme yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja niiden henkilöstövaikutusten kartoittamisessa. Neuvomme yritysjärjestelyyn liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä ja siinä, millaisia velvoitteita ja oikeuksia työnantajalle ja vastaanottavalle yhtiölle syntyy yritysjärjestelytyypistä riippuen.

Suoritamme HR due diligence -tarkastuksia, joissa käydään läpi työsuhdeasioiden lisäksi kattavasti tarvittaessa myös eläkeasioita-, verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita sekä palkanlaskennan prosesseja.

Annamme neuvoja ja käytännönläheisiä ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi yhtenäistää työsuhteen ehtoja yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen ja laadimme uusia työsopimuksia. Tuemme myös henkilöstöön vaikuttavien muutosten käytännön toteuttamisessa ja toimimme henkilöstöhallinnon keskustelukumppanina ja liiketoiminnan tukena yritysjärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Neuvomme kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvissä asioissa niin tapauksissa, jossa työntekijä solmii työsopimuksen ulkomaisen työnantajan kanssa ja muuttaa ulkomaille työskentelemään, kuin tapauksissa, jossa työntekijä muuttaa Suomeen ja työskentelee paikallisen työsopimuksen perusteella. 

Laadimme kansainväliseen työskentelyyn liittyviä sopimuksia ja neuvomme myös sopimuksiin liittyvissä yksittäisissä kysymyksissä.

Prosessinjohdon ammattilaisina laadimme ulkomaantyöprosessin eri työvaiheineen ja aikataulutuksineen henkilöstöhallinnon työtä helpottamaan.

Olemme apuna yksityishenkilöitä koskevien rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteiden ja tilapäistä Suomessa työskentelyä koskevien vähimmäisehtojen (esim. palkat, työajat, vuosilomat) kartoittamisessa.

Olemme myös apuna  henkilöverotukseen, sosiaaliturvaan, oleskelulupa-asioihin, työnantajavelvoitteisiin ja palkanlaskentaan liittyvissä kansainvälisissä kysymyksissä. Kauttamme saat neuvontaa myös muissa maissa työskentelyyn liittyvien velvoitteiden kartoittamisessa.

Neuvomme ulkomaisen työnantajan suomalaisissa työnantajavelvoitteissa. Laadimme paikalliset työsopimukset ja sopimusliitteet. Tarjoamme myös neuvonantoa sopimuksiin liittyvissä yksittäisissä kysymyksissä liittyen esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä koskeviin ilmoitusvelvoitteisiin ja vähimmäispalkkasäännöksiin.

Olemme apuna muun muassa työoikeudellisiin vaatimuksiin,  verotukseen, sosiaaliturvaan, työlupa-asioihin, työnantajavelvoitteisiin  ja palkanlaskentaan liittyvissä kysymyksissä. Autamme Suomen työsuhteen toteutuksessa auttaen työnantajan henkilöstöhallintoa ja työntekijää käytännön velvoitteita ohjeistamalla.

Neuvomme eri palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin sekä henkilöstöetuuksiin  liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi työsuhteen ehtojen muuttaminen ja tasapuolisuuden sekä yhteistoimintavelvoitteen vaatimusten tapauskohtainen arvioiminen sekä tuki käytännön toimeenpanon toteuttamisessa. 

Saat meiltä käyttöösi myös kannustin- ja sitouttamisjärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen tuen (linkki palkitsemisen esittelyyn). Lisäksi meiltä löytyy runsaasti asiantuntemusta palkitsemiseen liittyvissä verotusta, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeutta sekä työnantajavelvoitteita koskevissa seikoissa. Avustamme myös osakassopimusten laatimisessa, corporate governance- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisissa kysymyksissä.  

Avustamme eri henkilöstöetuuksien käytännön  järjestämisessä.

 

Neuvomme Suomen sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä. Tällaisia kysymykset voivat liittyä esimerkiksi työnantajavelvoitteisiin, Suomen sosiaaliturvajärjestelmän soveltumiseen sekä sosiaaliturvaa koskevien todistusten hankintaan. Neuvomme vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä ja eläkepalkka-asioissa.

Kauttamme saa myös apua tapauksiin, joissa verrataan kahden eri valtion sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä. Yhdistämme neuvontaan tarvittaessa myös verotuksellisen aspektin.

 

Järjestämme säännöllisiä työoikeuden ajankohtaiskatsauksia. Kauttamme saat yrityksenne tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia eri teemoista.

Esimerkkejä aiheista:

  • Esimieskoulutukset haastavista työsuhteen tilanteista ja työsuhteen päättämisestä
  • Koulutukset HR:lle ulkomaantyöhön liittyvistä työnantajavelvoitteista liittyen työoikeuteen, sosiaaliturvaan, ulkomaalaislupiin ja verotukseen.
  • Koulutukset ja workshopit henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseksi ja päivittämiseksi

 

Käytännönläheistä tukea työsuhdeasioissa

Oletpa aloitteleva yrittäjä, omistajayrittäjä, kotimainen tai kansainvälinen toimija, eri työoikeuden osa-alueisiin erikoistuneet työoikeusjuristimme auttavat sinua työoikeudellisissa kysymyksissäsi. Olemme apunasi työsuhdeasioissa kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Tarjoamme sinulle samanaikaisesti myös mm. yhtiö- ja vero-oikeudellista apua – saat samalla kertaa kaiken sen tiedon, jota tarvitset henkilöstöhallinnossasi ja yritystoiminnassasi.

Avustamme työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, työsuhteen muutos- ja päättämistilanteissa, yritysjärjestelyissä (esim. liikkeen luovutukset) ja muihin yrityksen muutostilanteisiin liittyvissä henkilöstökysymyksissä. Meiltä saat apua myös yhteistoimintamenettelyissä ja työnantajan velvoitteissa kattaen neuvonnan eri toteutusvaihtoehdoista sopimusten laadintaan, työntekijöiden sitouttamiseen ja menettelyssä neuvontaan. Työskentelemme aina käytännönläheisesti ottaen huomioon kunkin organisaatiosi ja toimialasi erityispiirteet ja tarpeet.

Avustamme myös yksityishenkilöitä työoikeudellisissa asioissa työsuhteen kaikissa vaiheissa.

 

 

 

Ei pelkkää juridiikkaa, vaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja henkilöstöasioissa.

Apua työoikeuden kansainvälisissä kysymyksissä

Tuemme organisaatiotasi erilaisten työsopimusten laadinnassa sekä neuvomme yksittäisissä kysymyksissä ja paikallisissa käytännöissä. Neuvomme myös työnantajan ohjeistusten ja  prosessikuvausten laadinnassa. Tarkastelemme kansainväliseen työskentelyyn liittyviä tilanteita kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti myös yksityiskohtaisesti työ-, henkilövero-, sosiaaliturva- ja lupanäkökulmista, sekä neuvomme ja autamme käytännön toimenpiteissä.

Miksi PwC?

Kokemus

Meillä on vankka kokemus työoikeudellisesta suunnittelusta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tilanteissa. Teemme tiivistä yhteistyötä ainutlaatuisen, yli 80 maata kattavan PwC-ketjun työoikeusjuristiverkoston kanssa.

Olemme henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden neuvonnassa huippuasiantuntijoita. Meillä on kattava kokemus niin Suomeen tulevien kuin Suomesta ulkomaille lähetettävien työntekijöiden tapauksista. Työoikeusjuristimme pystyvät neuvomaan samanaikaisesti myös sosiaaliturvaan, työnantajavelvoitteisiin ja henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Asiakaslähtöisyys

Meille on ensiarvoisen tärkeää antaa vastaukset asiakkaillemme juuri niihin kysymyksiin, joita meiltä on kysytty. Emme kuitenkaan kaihda tuoda esille oma-aloitteisesti myöskään muita seikkoja, jotka vaikuttavat asian lopputulokseen. Meillä asiakaslähtöinen ja mutkaton työskentelyote  on toimintamme perusta - olemme saaneet tästä runsaasti kiittävää palautetta.

Kokonaisvaltaisuus

Tarkastelemme tapauksia kokonaisvaltaisesti ja olemme tehokkaita projektinjohtajia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä PwC:n muiden asiantuntijoiden (esim. yritysoikeus, liikkeenjohdon konsultointi, henkilö- ja yritysverotus, Private Wealth) kanssa, joten saat samasta paikasta ratkaisut kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

 

Ota yhteyttä

Elina Kumpulainen

Elina Kumpulainen

Partner, Legal Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7907

Katja Digert

Katja Digert

Lakipalvelut, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8594

Ulla-Maija Poutiainen

Ulla-Maija Poutiainen

Manager, PwC Finland

puh. +358 (0)40 838 2498

Seuraa ja osallistu