Energia-ala

Kansainvälistyminen ja tarve turvatulle, kohtuuhintaiselle energiansaannille kulkevat käsi kädessä. Taloudellinen kehitys on riippuvainen energia-, öljy, kaasu-, sähkö- ja kivihiilivarannoista. Näiden turvattu saatavuus on tärkeää niin kuluttajille, poliittisille johtajille kuin yritysten johdollekin.

Suomessa toimiala-asiantuntijamme ovat olleet vahvasti mukana energy & utility (E&U) -markkinoiden muutoksessa toimimalla neuvonantajana rakenteellisissa järjestelyissä, tekemällä selvityksiä viranomaisille sekä osallistumalla alan yhtiöiden liiketoiminnan kehittämis- sekä strategia- ja riskienhallintaprojekteihin.

Tiivis eurooppalainen yhteistyö on antanut mahdollisuuden kehittää osaamista keskitetyn tutkimuksen ja merkittävien projektien kautta. 

Maailmanlaajuisesti PwC:llä työskentelee E&U-toimialan parissa yli 3 000 asiantuntijaa.

Toimialan trendit ja muutosvoimat