Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta

 

Menestyminen edellyttää liiketoiminnan häiriötöntä jatkuvuutta

Jatkuvuudenhallinta on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on liiketoiminnan ja sen keskeisten prosessien jatkuvuuden turvaaminen keskeytystilanteissa. Jatkuvuudenhallinta on ylätason käsite, joka pitää sisällään kriisinhallinnan, liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun ja toipumissuunnittelun.

Jatkuvuussuunnittelun kehittämisen tarve on korostunut useissa organisaatioissa. Syitä tähän kehitykseen ovat mm. lisääntynyt kansainvälinen epävarmuus ja tietotekniikan roolin kasvu digitalisaation myötä. Tietotekniikasta on tullut merkittävä liiketoimintatekijä, joka lisää yritysten haavoittuvuutta.

Jatkuvuussuunnittelun tarkoituksena on varautua ennalta mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus on yhä tärkeämpi menestyksen edellytys, ja tutkimusten mukaan kaikki ennakkosuunnittelu parantaa organisaation kykyä toipua odottamattomasta tapahtumasta.

Liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaan erikoistuneet asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi

  • arvioimaan liiketoiminnan uhat ja riskit nykyisessä toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai välttämiseksi
  • tunnistamaan liiketoiminnan kannalta kriittiset prosessit ja näitä tukevat resurssit (henkilöt, toimipisteet, kolmannet osapuolet, teknologiat, toimittajat)
  • kehittämään kustannustehokkaan toimintasuunnitelman keskeytysten ja jatkuvuuden hallintaan
  • huomioimaan ja noudattamaan viranomaismääräyksiä
  • turvaamaan yrityksen markkina-asemaa ja -arvoa
  • kehittämään uhka- ja kriisitilanteiden hallinta- ja ohjauskykyä.

 

Contact us

Kari Virtanen
Governance, Risk and Compliance
puh. +358 (0)20 787 7794
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu