Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta

Nykyinen yritystoiminta ja etenkin sen nopeus on kasvattanut yritysten liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan merkitystä yrityksen strategisessa toiminnassa. Yritykset saattavat lyhyessäkin ajassa menettää tärkeitä asiakassuhteita, mikäli he eivät pysty toimittamaan palveluitaan tai tuotteitaan asiakkaille sovittuna aikana.  

Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta on toimintaa, jossa toiminnan keskiössä ja määräävänä tekijänä on yrityksen toiminnan turvaaminen ennakoivilla toimenpiteillä ja epäsuotuisan tapahtuman jälkeen toiminnan palauttaminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti hyväksytylle tasolle. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan tulee olla kiinteä osa yrityksen riskienhallintaa. Tämän turvin pyritään saavuttamaan ennakoivin toimin taso, jolla estää kustannustehokkaasti ydintoimintojen keskeytyksen aiheuttamat epäsuotuisat tapahtumat liiketoiminnalle.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ota yhteyttä

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Meillä on laaja-alaisesti kokemusta erilaisista jatkuvuudenhallinnan projekteista sekä iso joukko alan huippuasiantuntijoita, jotka auttavat teitä mielellään. Tarjoamme kokonaisvaltaista jatkuvuudenhallinnan kehittämistä muun muassa seuraavin keinoin: 

  • Jatkuvuudenhallinnan prosessien luonti ja käyttöönotto 
  • Jatkuvuudenhallinnan sulauttaminen osaksi muita riskienhallinnan toimintoja 
  • Jatkuvuudenhallinnan prosessien arviointi ja kehitys 
  • Jatkuvuusanalyysit ja niiden kehittäminen 
  • Jatkuvuussuunnitelmien luonti ja kehitys 

Määritämme kunkin projektin tavoitteet kanssasi yhdessä, jotta varmistamme prosessien ja lopputuloksen sopivuuden teille. Näin pääsette aina itse vaikuttamaan projektin sisältöön ja sitä myötä myös suoraan lopputuloksiin. Hoidamme projektin prosessijohtamisen ja fasilitoinnin sekä sen, että projekti etenee sovitulla tavalla.

Seuraa ja osallistu