Yhteistyökumppaneiden taustaselvitysprosessi

Jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa erityisesti kansainvälisessä ympäristössä toimivat yritykset törmäävät tiukentuviin viranomaismääräyksiin, kuten pakotelistoihin. 

Pakotelistoilla olevien yritysten ja henkilöiden kanssa kaupankäynti on kokonaan kielletty tai sitä on voimakkaasti rajoitettu. Mikäli yritys tietämättään tai tiedostaen rikkoo pakotelistan määräyksiä käymällä kauppaa listalla olevien tahojen kanssa, voivat taloudelliset seuraukset olla todella merkittäviä. Pahimmassa tapauksessa määräyksiä rikkova yritys voi päätyä kyseiselle pakotelistalle itse, jolloin muut yritykset joutuvat katkaisemaan kaupankäynnin kyseisen yhtiön kanssa.  

Yritysten kannattaa sijoittaa riskienhallinnan prosessiin, jonka avulla yhteistyökumppaneiden taustojen tarkistus onnistuu varmasti ja luotettavasti. 

Pystymme auttamaan tässä haasteessa rakentamalla tarpeisiinne soveltuvan taustaselvitysprosessin yhteistyökumppaneiden valintaan. Prosessissa määritellään teidän kannaltanne tärkeimmät selvitettävät asiat ja eri tasot tarkastusten tekemiseen. Tällä tavoin voidaan täyttää eri tahoilta tulevat vaatimukset (KYC, know your customer; KYE, know your employyes; KYS, know your suppliers) yhteistyökumppaneiden tuntemisesta. Räätälöimme ratkaisumme aina teidän tarpeidenne mukaisesti. 

Ota yhteyttä

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Miksi PwC?  

Meillä on pitkä kokemus yhteistyökumppaneiden valintaan liittyvästä riskienhallinnasta ja kansainvälisen verkostomme avulla pystymme varmistumaan, että osaamme ottaa kaiken huomioon yhteistyökumppaneiden valinnassa myös kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnämme myös itse samoja käytänteitä ja toimintamalleja omien yhteistyökumppaneidemme valinnassa. 

Seuraa ja osallistu