Palkitseminen

Palkitse hyvin tehdystä työstä

Palkitsemisella on aina viesti ja vaikutus, ja se koskettaa kaikkia. Toimiva palkitseminen vie kohti strategian mukaisia tavoitteita, ohjaa, kannustaa ja tuo arvostuksen tunnetta.

Palkitsemisen palvelumme

Rakennamme yhdessä kanssasi organisaatioonne sopivat ratkaisut, jotka palkitsevat hyvin tehdystä työstä. Olemme apunasi niin johdon ja avainhenkilöiden kuin koko henkilöstön palkitsemisen suunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana on aina yrityksesi toiveet ja palkitsemisella tavoittelemanne vaikutukset.

Tutustu alla tarkemmin laaja-alaisiin palkitsemisen palveluihimme.


Kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin tulospalkitsemisjärjestelmät

Tulospalkitsemisjärjestelmä on arvokas suorituksen johtamisen työkalu, joka ohjaa tekemistä asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Lyhyen aikavälin tulospalkitsemisjärjestelmä palkitsee henkilöstöä tai johtoa tyypillisesti vuositason tavoitteissa onnistumisesta. Tulospalkitseminen voi perustua tasapainotettuun mittaukseen tai valittuihin keihäänkärkitavoitteisiin yrityksesi tilanteesta riippuen.

Pitkän aikavälin sitouttavat palkitsemisjärjestelmät

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiä käytetään usein johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmillä on sitouttava vaikutus ja ne kannustavat johtoa ja avainhenkilöitä nimenomaan pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Huolellisesti suunniteltu pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä viestii vastuullisuudesta ja pyrkii osaltaan varmistamaan, että liiketoimintaa kehitetään kestävästi omistaja-arvo kasvattaen.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät voivat perustua joko lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemiseen. Ne ovat toimiva täydentävän palkitsemisen muoto, jos palkitseminen halutaan esimerkiksi sitoa yrityksesi osakkeen odotettuun arvonnousuun. 

Avustamme niin listattuja kuin listaamattomiakin yrityksiä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. 

Otamme suunnittelussa huomioon mm.: 

 • Kannustinjärjestelmän viestin ja vaikutuksen
 • Osakkeen arvonmäärityksen
 • Verokohtelun ja sivukulumenettelyn
 • Yhtiöoikeudelliset ja muut juridiset näkökohdat

Myynnin palkitseminen

Toimiva myyntiorganisaation palkitsemismalli kannustaa ja motivoi työntekijöitä hyvään työsuoritukseen reiluin palkitsemisperustein. Myynnin palkitsemisessa keskeistä on toimivien tavoitteiden ja ns. KPI-mittareiden löytäminen. Lisäksi tavoitellaan usein vahvaa linkkiä suorituksen ja palkitsemisen välillä (pay-for-performance). 

Asiantuntijamme ovat apunasi erilaisiin myyntirooleihin sopivien palkitsemismallien kehittämisessä vaihe vaiheelta.

Olemme luotettava ja kokenut kumppani listaamattomien yhtiöiden osakepohjaisten kannustinjärjestelmien suunnittelussa. Meillä on käytössämme laaja vertailuaineisto johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. 

Avustamme tilanteeseenne sopivan kannustinjärjestelmän rakentamisessa, oli suunnitelmissanne sitten listautuminen, yrityksen myynti tai johdon sitouttaminen. Palvelemme yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa ja useilla eri toimialoilla. Asiakkaitamme ovat mm. startup- ja kasvuyhtiöt, perheyhtiöt ja muut listaamattomat pk-yhtiöt. Käytössänne ovat kokeneet palkitsemisen, yritysjuridiikan ja työoikeuden asiantuntijat.

Vaihtoehtoja osakepohjaiseen palkitsemiseen:

 • Suoriteperusteinen osakeohjelma
 • Työsuhdeoptio-ohjelma
 • Synteettinen optio-ohjelma
 • Osakepalkkio
 • Osakkuusmalli
 • Henkilöstöanti
 

Selvitykset ja neuvonta

Palkkaselvitykset

Laadukkaan ja ajantasaisen vertailutiedon hyödyntäminen on tärkeä osa palkitsemisen kehittämistä. Kun palkitsemisen mitoituksessa huomioidaan relevantti benchmark-tieto varmistutaan siitä, että palkitseminen on kilpailukykyistä, reilua ja perusteltua. 

Laadimme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä palkkaselvityksiä, joista saamme luotettavan kuvan palkitsemisen nykytilasta ja havaituista muutostarpeista. Kehitämme palkitsemista haluttuun suuntaan huomioiden saatavillamme olevan palkkavertailutiedon sekä tietämyksemme eri toimialojen palkitsemiskäytännöistä.

Palkitsemisen auditointi ja toimivuuden arviointi

Autamme yritystäsi selvittämään käytössä olevat palkitsemistavat ja niiden toimivuuden. Kansainvälisissä tilanteissa autamme esimerkiksi kartoittamaan eri maissa käytössä olevat palkitsemisjärjestelmät ja rakentamaan globaalin palkitsemispolitiikan.

Palkitsemista koskeva raportointi

Olemme yrityksesi tukena palkitsemista koskevassa raportoinnissa. 

Avustamme esimerkiksi listattuja yrityksiä hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan, palkitsemisraportin ja muiden palkitsemista koskevien tietojen raportoinnissa. Pyrimme aina mahdollisimman selkeään ja yrityksesi näköiseen viestintään. 

Vero- ja muu oikeudellinen neuvonta

Vero- ja muun oikeudellisen neuvonnan avulla huolehdimme siitä, että palkitsemisjärjestelmistä aiheutuvat veroseuraamukset sekä niihin liittyvät työ-, sopimus- ja yhtiöoikeudelliset näkökulmat otetaan jo palkitsemisen suunnitteluvaiheessa huomioon. Huolellisella suunnittelulla odottamattomilta seuraamuksilta vältytään. 

Avustamme kannustinjärjestelmien sääntöjen ja muun tarvittavan juridisen dokumentaation laatimisessa.

Täydentävät edut ja muu palkitseminen

Toimiva palkitseminen voi pitää sisällään myös erilaisia täydentäviä etuja. Autamme rakentamaan valitun etupolitiikan täydentämään muuta palkitsemista.

 

Peruspalkkaus

Peruspalkkausjärjestelmien rakentaminen

Oikeudenmukaiseksi koettu ja toimiva palkkausjärjestelmä huomioi tehtävien sisällöt, niiden vaativuuden sekä henkilön suoriutumisen tehtävässä. Palkkausjärjestelmän on oltava läpinäkyvä ja selkeä, jotta sitä voidaan onnistuneesti käyttää ohjaamisen ja suorituksen johtamisen työkaluna. 

Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea yritykseesi sopivan, sataprosenttisesti ymmärrettävän ja nykyaikaisen palkkausjärjestelmän rakentamiseksi.

Palkkaharmonisaatiot

Palkkauksen yhdenmukaistamiselle eli harmonisaatiolle syntyy merkittävä tarve esimerkiksi yrityskaupan jälkeen. Autamme yritystäsi yhdenmukaisten roolien kuvaamisessa ja roolikohtaisten palkkojen määrittämisessä, jotta palkkaus on yhdenmukaista ja henkilöstön kokemus oikeudenmukaisuudesta säilyy. 

Kokemus palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta on tärkein tekijä palkitsemisen onnistumisessa. Samanarvoisesta tehtävästä saatavan palkitsemisen on oltava samankaltaista, tai epäoikeudenmukaisuuden kokemus syö palkitsemisjärjestelmän uskottavuuden ja motivoivan vaikutuksen.

Miksi PwC?

 • Suhtaudumme palkitsemiseen intohimoisesti ja tarjoamme kokemuksemme pohjalta uusia näkemyksiä yrityksesi palkitsemisen kehittämiseen. Kehitämme palkitsemista tiiviisti kanssasi yrityksesi toiveet ja tavoitteet huomioiden. 

 • Tuemme yritystäsi palkitsemisen kehittämisen jokaisessa vaiheessa – olemme apunasi vaihtoehtoisten palkitsemisratkaisujen soveltuvuuden arvioinnissa, yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn palkitsemisjärjestelmän suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa. 

 • Palkitsemispalvelumme ovat kokonaisvaltaisia ja kokoamme palkitsemisen asiantuntijatiimimme eri osaamisaloilta aina asiakkaamme tarpeiden mukaan. Laaja asiantuntijaverkostomme koostuu mm. palkitsemisen, verotuksen, yhtiöoikeuden, työoikeuden, arvonmäärityksen ja taloudellisen raportoinnin osaajista.

Haluamme olla mukana kehittämässä vaikuttavaa ja merkityksellistä palkitsemista kanssasi. Ole meihin yhteydessä!

 

Ota yhteyttä

Timo-Pekka Uotila

Timo-Pekka Uotila

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 7877825

Harri Hirvonen

Harri Hirvonen

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)50 337 8218

Seuraa ja osallistu