Henkilöstön palkitseminen

Kilpailuetua henkilöstön palkitsemisella

Asiantuntijoiltamme saat apua ja tukea yrityksesi nykyisten palkitsemismallien ja kannustinjärjestelmien arvioimisessa sekä uusien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Neuvomme sekä työntekijän että työnantajan verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Luomme taustadokumentaation ja tuotamme henkilöstöviestinnän aineiston yhdessä asiakkaan kanssa sekä ohjeistamme työnantajaraportoinnissa. Järjestämme kirjanpitokäsittelyn selvittämisen ja ohjeistamisen sekä oikeudelliset selvitykset liittyen arvopaperimarkkina-, valuuttasäännöksiin, työoikeuteen ja tietosuojaan. Avustamme myös kannustinjärjelmien oikeudellisessa toteuttamisessa ja tarvittavien dokumenttien laatimisessa: lue lisää lakipalveluistamme.

  • Hyödyntääkö yrityksesi kustannustehokkaita palkitsemismalleja? 
  • Käytätkö hyödyksesi verovapaita henkilökuntaetuja?
  • Soveltuuko palkitsemisjärjestelmä kaikkiin maihin, joissa yritykselläsi on toimintaa?
henkilöstön palkitseminen

Contact us

Risto Löf

Partner, People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)50 358 2704

Harri Hirvonen

People and Organisation, PwC Finland

puh. +358 (0)50 337 8218

Seuraa ja osallistu