Väärinkäytöstilanteiden hallinta

Autamme asiakkaitamme ennalta estämään, selvittämään ja korjaamaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta johtuvia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja niin yrityksen maineelle kuin taloudelle. 

Väärinkäytöstilanteet voivat paljastua organisaation ilmoituskanavan kautta tai muilla tavoin. Tärkeintä on silloin nopea reagointi, tilannearvion tekeminen ja oikeasuhtaisiin toimiin ryhtyminen.  

Tarjoamme monimuotoisia arviointi-, selvitys-, kehitys- ja koulutuspalveluita yhdessä PwC:n muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Seuraa ja osallistu