Ulkoistettu riskienhallintapäällikkö tai -asiantuntija

Kaikilla yrityksillä ei ole mahdollista rekrytoida erillistä pysyvää tai edes tilapäistä riskienhallintapäällikköä, eikä tarvittavaa osaamista välttämättä löydy muutoinkaan oman talon sisältä. Riskienhallinnan tarve ei kuitenkaan poistu mihinkään ja se saattaa nousta esiin esimerkiksi uusien projektien yhteydessä, jolloin sopivien resurssien etsintä tulee jälleen ajankohtaiseksi. 

Tarjoamme käyttöösi tarpeeseenne sopivan kokeneen riskienhallinnan ammattilaisen sovitulla tuntimäärällä. Räätälöimme yhdessä sovitusti mitä kaikkea ulkoistetun asiantuntijamme toimenkuvaan kuuluu. Asiantuntijamme osaamista ja resursseja voidaan käyttää joustavasti juuri niihin toimenpiteisiin, jotka nähdään kussakin hetkessä tärkeäksi organisaationne riskienhallinnan kannalta. Ulkoistettu riskienhallintapäällikkö tai -asiantuntija sopii niin pitkäaikaiseen kuin tilapäiseenkin tarpeeseen. Asiantuntijamme voi työskennellä sovitusti joko fyysisesti teidän toimipisteellänne tai vaihtoehtoisesti myös etänä. 

Ota yhteyttä

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Milloin organisaation kannattaa harkita ulkoistetun riskienhallintapäällikön tai –asiantuntijan hankintaa? 

 • Tarve on tilapäinen ja siten sopivan osaajan rekrytointi voi olla haastavaa  
 • Organisaatiosta ei löydy sisäisesti tarvittavaa osaamista, mutta vakituista työroolia ei myöskään haluta tai voida perustaa 
 • Halutaan varmistua riskienhallinnan asiantuntijan riittävästä osaamisesta ja kokemuksesta projektiluontoiseen työhön, jota voi olla muutoin vaikea rekrytoida 
 • Riskienhallinta halutaan toteuttaa kustannustehokkaasti, mutta laadukkaasti ilman tarvetta sitoutua oman riskienhallintayksikön ylläpitoon 
 • Halutaan organisaation ulkopuolisen henkilön myötä varmistua riskienhallinnan riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta.

Mitä kaikkea ulkoistettu riskienhallintapäällikkö tai -asiantuntija voi muun muassa tehdä? 

 • Riskienhallintasuunnitelman laatiminen tai vanhan arviointi ja päivittäminen
 • Nykyisten riskienhallintaprosessien arviointi ja kehitys 
 • Uusien riskien tunnistaminen ja hallinta
 • Erilaiset riskianalyysit 
 • Taloudellisten riskien hallinta 
 • Vakuutusten ja sopimusten arviointi 
 • Vaatimustenmukaisuuksien arviointi  
 • Riskienhallintakoulutukset sekä tiedottaminen 
 • Riskienhallintaan liittyvät raportoinnit ja seurannat 
Seuraa ja osallistu