Yrityksen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin

Monilla suomalaisyrityksillä on lakisääteinen varautumisvelvollisuus. Joidenkin yritysten liiketoiminta puolestaan vaatii toimintakykyä myös poikkeusoloissa. Tällöin yritystoiminnan tulee olla suunniteltu kestämään erilaisia häiriöitä siten, ettei laajemmatkaan erikoistilanteet vaikuta merkittävästi niiden toimintaan.

Tarjoamme erilaisia varautumisen palveluita aina yksittäisen alueen auditoinnista tai kehittämisestä koko varautumisprosessin luomiseen. Autamme myös valmistautumaan mahdollisiin liiketoimintaa uhkaaviin laajempiin häiriötilanteisiin.

Suunnittelemme haluttaessa yrityksenne varautumisen osaksi liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan prosessia.

Tuotamme kaikki varautumisen palvelumme tiiviissä yhteistyössä kanssanne luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Valmiuslain mukaiset poikkeusolot

Lyhyesti ilmaistuna, valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata maan talouselämä sekä ylläpitää oikeusjärjestystä ja turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus poikkeusoloissa.

Poikkeusoloihin luetaan muun muassa Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys tai sen uhka, tai esimerkiksi suuronnettomuus.

Myös vaikutuksiltaan erityisen vakava ja laajalle levinnyt tartuntatauti katsotaan poikkeusoloksi. Suomi otti valmiuslain kahdesti käyttöön Covid-19 -epidemian vuoksi vuonna 2021.

Valmiuslain käyttöönotto voi tulla ajankohtaiseksi lisäksi sellaisessa tilanteessa, jossa väestön toimeentuloa ja maan talouselämää uhkaa kriisi, joka pahimmillaan lamauttaa koko yhteiskunnan toimivuuden tai uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Välttämättömien palveluiden, kuten terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden sekä yhteiskunnallisesti kriittisten liikennejärjestelmien toimivuuden vaarantuminen voi laukaista poikkeustilanteen. Sama tilanne on edessä elintärkeiden hyödykkeiden, kuten energian, veden, elintarvikkeiden ja lääkkeiden saatavuuden estyessä.

Tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberhyökkäykset vaarantavat olennaisesti yhteiskunnan toimintakykyä ja ovat tänä päivänä erityisen suuren huomion kohteena.

Laajoja häiriötilanteita voivat olla esimerkiksi: 

  • Laaja alueellinen ja pitkä kestoinen sähkökatko 
  • Poikkeuksellisen laaja ja voimakas luonnon ilmiö esim. myrsky 
  • Laaja ja pitkäkestoinen vesikatko 
Seuraa ja osallistu