Yhdistys- ja säätiöpalvelut

Asiakkainamme on paljon yleishyödyllisiä yhteisöja ja säätiöitä, joiden toimintaan liittyvistä verotuksellisista, kirjanpidollisista ja oikeudellisista haasteista meillä on vankka kokemus.

Toimiala-asiantuntijamme tarttuvat aktiivisesti asiakkaiden monimutkaisiinkin haasteisiin. He esiintyvät yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden koulutustilaisuuksissa, laativat artikkeleita ja julkaisuja sekä osallistuvat toimialakohtaisten säännösten laatimiseen ja erilaisiin asiantuntijaryhmiin.

Lisäksi olemme järjestäneet Avoin raportti -kilpailua, joka on tarkoitettu yhdistyksille ja säätiöille, jotka hankkivat varoja julkisin keräyksin tai muuten käyttävät julkisia varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kilpailun tavoitteena on kannustaa kolmannen sektorin toimijoita raportoimaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti.

Nonprofit-info

Nonprofit-info on yhdistyksille ja säätiöille suunnattu sähköinen uutiskirje, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Haluatko yhdistyksiä ja säätiöitä koskevat uutiset sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme!


Palveluitamme yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille
 

Tuloverotus ja arvonlisäverotus

Selvitystyöt ja ennakkotietohakemukset

 • Yleishyödyllisyysstatuksen selvitys
 • Toiminnan arvonlisäverollisuuden selvittäminen
 • Vapaaehtoisen alv-velvollisuuden selvittäminen ja taloudelliset vaikutukset
 • Rekisteröityminen alv-velvolliseksi
 • Eri toimintojen veronalaisuuteen liittyvät selvitykset
  • Mikä on elinkeinotoimintaa?
  • Onko elinkeinotoiminta myös arvonlisäverollista vai alv:sta vapautettua toimintaa?
  • Miten eriytetään arvonlisäverollinen ja -veroton toiminta?
  • Kiinteistötulon veronalaisuus?
 • Kiinteistöjen arvonlisäverotus
  • kiinteistön myynti
  • vuokraustoiminta
  • kiinteistöhallintapalvelut (omat talonmiehet ja muut kiinteistönhoitajat)
  • kiinteistön rakentaminen ja rakennuttaminen
 • Yhtiöittäminen ja sen alv-käsittely sekä -vaikutukset
 • Yhtiöittämisen kannattavuus
 • Varainhankinnan verotus
 • Sijoitustoiminnan verotus
 • Apurahasäätiöiden verotus  
 • Veronhuojennukset
 • Erilaisten yhteistyösopimusten verotus
 • Ulkomailta tapahtuvien tavara- ja palveluostojen alv-käsittely
 • Ennakkoperintä
 • Arpajaisverotus

Avustaminen ja kartoitukset

 • Avustaminen verotarkastuksissa
 • Avustaminen verovalituksissa sekä vero- ja kausiveroilmoituksissa
 • Arvonlisäverokartoitukset ja ohjeistukset
 • Vähennysoikeuksien kartoitus, kun osa toiminnasta on verollista ja osa verotonta

Räätälöidyt koulutukset

 

Oikeudelliset palvelut

Yhdistyksen/säätiön perustaminen

 • Perustamisasiakirjojen laatiminen
 • Luvan hakeminen säätiön ja luvanvaraisen yhdistyksen perustamiseen
 • Rekisteröinti-ilmoitukset PRH:lle

Toiminnan aikana

 • Hyvään hallintotapaan liittyvä neuvonta (Corporate Governance)
 • Neuvonta päätöksentekomenettelyissä, kokousten pitämisessä ja dokumentoinnissa
 • Työoikeudellinen neuvonta sekä luottamushenkilöiden asemaan liittyvät kysymykset, vapaaehtoistyö ja talkootyö
 • Kiinteistöoikeudelliset kysymykset
 • Sopimusoikeudellinen neuvonta, esimerkiksi yhteistoiminta- ja palvelusopimukset
 • Avustaminen lainsäädäntöön ja sääntöihin liittyvissä tulkintakysymyksissä
 • Avustaminen PRH-ilmoitusten laadinnassa

Muutostilanteessa

 • Neuvonta, asiakirjojen laatiminen ja päätöksentekomenettelyissä avustaminen sääntömuutoksissa
 • Avustaminen säätiöiden sulautumisessa tai yhdistysten yhdistämisessä
 • Yhdistysten toimintojen yhdistämiseen liittyvät kysymykset
 • Yhtiöittämiset
 • Avustaminen tarvittavien ilmoitusten tekemisessä
 • Työoikeudelliset menettelyt
 • Sopimusten muuttaminen ja päivittäminen

Toiminnan päättyessä

 • Yhdistyksen purkautumiseen sekä yhdistyksen ja säätiön lakkauttamiseen liittyvä neuvonta
 • Hallituksen velvollisuudet
 • Selvitystoimiin ja vastuiden selvittämiseen liittyvä neuvonta
 • Työoikeudelliset menettelyt, esimerkiksi yhteistoiminta
 • Muutosilmoitusten tekeminen PRH:lle

Prosesseihin ja järjestelmin littyvät palvelut

Peruskirjanpidon valvonta ja valtuutukset

 • Yhteisön taloudenhoidon, kirjanpidon ja maksuliikenteen riskienhallinta- ja valvontakeinojen määrittely.

Sähköisen laskutuksen käyttöönotto

 • Neuvontapalvelut taloushallinnon sähköistämiseen liittyen, sähköisten myyntilaskujen lähettäminen ja sähköisten ostolaskujen vastaanottaminen. Kumppanin valintaan liittyvä neuvonta, vaatimusmäärittely ja prosessimuutokset.

Kirjanpitolautakunnan yleisohje sähköisestä taloushallinnosta

 • Koulutustilaisuudet henkilöstölle. Yhteisön nykyisten käytäntöjen arviointi ja tarvittavien muutosten suunnittelu (mm. kirjanpitoaineiston arkistointi).

Liiketoiminnan analyysit (erityisesti jos yhtiöitettyä liiketoimintaa)

 • Yhteisön johtamisen tueksi tarvittavien liiketoimintaprosessien ja mittareiden tuottaminen (esim. kiertoajat, tehokkuusmittarit).

Taloushallinnon järjestäminen

 • Yhteisön taloushallinnon organisoinnin läpikäynti, nykytila-arvio ja suositukset.

Erityistarkastukset ja selvitystyöt

Johdon konsultointi

Tavoite

 • Yhtenäinen prosessi, ohjeistus ja työkalut, jonka mukaan taloutta ohjataan kassavirtaa, tulosta ja tasetta ennustetaan ja seurataan luotettavasti ja säännöllisesti
 • Taloustoiminnon, kassavirran, tuloksen ja taseen ennustamisen ja seurannan
 • nykytilanteen, sekä tavoitteiden (roolit, odotukset, toimintamalli), määrittäminen ja ymmärtäminen
 • Taloustoiminnon, kassavirran, tuloksen ja taseen ennustamisen ja seurannan
 • tärkeimpien kehityskohteiden sekä näihin liittyvien ratkaisuehdotusten identifiointi

Miten voimme auttaa

 • Sijoitustoiminnan ja kassanhallinnan tavoitteiden, seurannan, toimintamallin sekä yhteyksien muihin prosesseihin ja toimintoihin määrittäminen ja ymmärtäminen
 • Sijoitustoiminnan ja kassanhallinnan nykytilanteen (roolit, odotukset, toimintamalli) tarkempi määrittely
 • Tärkeimpien kehityskohteiden sekä näihin liittyvien ratkaisuehdotusten identifiointi ja sijoitustoiminnan periaatteiden luonti
 • Varainhoitajien valinta ja kilpailutus.