HR-konsultointi

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa työntekijät ovat yksi yrityksesi tärkeimmistä voimavaroista. Henkilöstöresurssoinnilla on entistäkin tärkeämpi asema varmistettaessa taitoja, organisaatiota ja käyttäytymistä, joita tarvitaan liiketoiminnan tavoitteiden ja kunnianhimoisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Työntekijöiden on jatkuvasti opittava uusia asioita ja menestymään jatkuvassa muutoksessa. Yritysten on hallittava työympäristöön, kehitykseen ja työntekijäkokemukseen kohdistuvia uusia odotuksia, jotta yritykset voivat jatkossakin houkutella ja sitouttaa työntekijöitä sekä tukea heidän menestymistä. 

Ulkoistettu HR-palvelumme tarjoaa apua yksityiskohtaisiin, nopeaa reagointia vaativiin kysymyksiin. Tämä palvelu on paikallaan, kun tarpeenne ei vaadi kokoaikaisen henkilöstöjohtajan jatkuvaa tai säännöllistä läsnäoloa, mutta palvelu turvaa tuen välittömästi, kun sitä tarvitaan. 

HR-prosessien tukihenkilöinä tarjoamme sparrausapua olemassa olevan HR asiantuntijasi tueksi. Sinua palvelee myös eläke-, työoikeus-, palkitsemis- ja veroasiantuntijamme.

Voimme auttaa yritystäsi kaikissa työsuhteen vaiheissa

Rekrytointi

Oikean työntekijän löytäminen yritykseesi voi olla vaikeaa. Samaan aikaan uuden työntekijän integroiminen yritykseen vaatii paljon resursseja, minkä vuoksi on harmillista, jos juuri palkattu työntekijä irtisanoutuu. Saat meiltä henkilökohtaista valmennusta koko rekrytointiprosessin ajan, jotta sinulla on parhaat edellytykset löytää oikea henkilö työhön, oikeisiin tehtäviin, vastuualueisiin, esimiehenä ja tiiminä. Autamme kaikessa oikean työntekijän tunnistamisesta ja houkuttelemisesta varsinaiseen rekrytointiin.

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Kun olet palkannut uuden työntekijän, seuraava tärkeä toimenpide on onnistunut perehdytys. Onboarding on prosessi, jolla varmistetaan, että uusi työntekijä saa hyvän alun. Hyvä perehdytys lisää merkittävästi mahdollisuuksia siihen, että työntekijä on yrityksesi palveluksessa myös vuoden kuluttua. Panostaminen uusien työntekijöiden hyvään perehdyttämiseen on siksi ratkaisevan tärkeää taistelussa pätevästä henkilöstöstä. Autamme sinua kehittämään ja toteuttamaan hyvän perehdyttämisprosessin, joka vahvistaa työntekijöidesi sitouttamista.

Työntekijöiden sitouttaminen

Olipa kyse sitten paremmasta johtamisesta ja viestinnästä, urakehityksen tehostamisesta tai työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta, hyvinvoinnin parantaminen yrityksessäsi voi vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Yritys, joka pystyy pitämään työntekijänsä, houkuttelee todennäköisesti myös lisää henkilöstöä, koska useimmat työntekijät arvostavat hyvää työpaikkaa. Autamme sinua analysoimaan ja tunnistamaan toiminta-alueita, jotka voivat auttaa lisäämään hyvinvointia yrityksessäsi ja sitä kautta yrityksesi kykyä houkutella ja pitää työntekijöitä.

Työsuhteen päättyminen

Autamme sinua laatimaan työtodistuksen, joka täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset, mikäli joudut tilanteeseen, jossa joudut hyvästelemään työntekijän. Voimme myös auttaa exit-keskusteluissa, joka käydään läpi yrityksestä lähtevän työntekijän kanssa. Tarkoituksena on saada tietoa lähdön syistä, jotta voidaan kehittää oman yrityksen toimintakulttuuria ja -tapoja.

HR-asiantuntijamme tarjoavat neuvontaa ja ratkaisuja myös monimuotoisuutta ja inkluusiota sekä henkilöstön hyvinvointia koskevissa asioissa

HR-palvelumme tukevat yrityksiä löytämään työyhteisön inkluusiota tukevat periaatteet ja toimintatavat. Yhdessä voimme kehittää yhdenvertaisuussuunnitelman ja juuri teitä palvelevia D&I ratkaisuja. Yrityksen yhtenä kilpailuetuna työmarkkinoilla on se, että jokainen työntekijä tuntee kuuluvansa työyhteisöön omana itsenään. Tämä on yksi työhyvinvoinnin fokusalue, jonka merkitys on yhä suurempi. Työhyvinvointia ei kehitetä pelkillä vuosittaisilla työhyvinvointiselvityksillä, vaan tämä vaatii työnantajalta paljon enemmän. Lisääntyvät sairauspoissaolot ovat usein merkki hyvinvoinnin alenemisesta. Voimme yhdessä löytää jatkuviin sairauspoissaoloihin ja muihin hyvinvointiin liittyviin haasteisiinne juuri teille toimivat ratkaisut. Asiantuntijamme neuvovat mielellään myös ennaltaehkäisevistä työhyvinvointia tukevista suunnitelmista ja periaatteista.

Inkluusio ja monimuotoisuus ovat paljon enemmän kuin pelkkä puheenaihe

Koska inkluusiolla ja monimuotoisuudella on yhä suurempi merkitys sidosryhmien keskuudessa, yrityksesi saavutuksia seurataan enemmän kuin koskaan aiemmin, ei ainoastaan houkuttelemiesi ja sitouttamiesi lahjakkuuksien keskuudessa, vaan myös asiakkaiden ja sijoittajien silmissä.

Näinä aikoina inkluusiosta ja monimuotoisuudesta on keskusteltava hallitustasolla. Kehittämällä kestävä, tietoperustainen inkluusio- ja monimuotoisuusstrategia ja sisällyttämällä se riskienhallintastrategiaanne ja laajempaan liiketoiminnan johtamiseen, organisaationne pystyy aktiivisesti muokkaamaan mielikuvia ja saavuttamaan kilpailuetua. Henkilöstöasiantuntijamme auttavat löytämään kestäviä ratkaisuja inkluusio- ja monimuotoisuusstrategiaanne. 

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen löytyy monenlaisia työkaluja

Työnantajalla on vastuullaan suunnitella työn rakenne ja määrä niin, ettei se kuormita työntekijää. Joskus voi myös tulla eteen tilanteita, joissa työntekijän yksityiselämässä tapahtuvat muutokset ja haasteet koettelevat työssä onnistumista, oli työmäärä kuinka hyvin suunniteltu. Jatkuva keskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä, luottamuksen vahvistaminen, tavoitteiden selkeyttäminen ja henkilöstön motivaation tunnistaminen tukevat hyvinvointia henkilökohtaisella tasolla sekä työyhteisössä. Työhyvinvointia tukevien periaatteiden ja suunnitelmien avulla on helpompi puuttua työhyvinvointia alentaviin tekijöihin. Henkilöstöasiantuntijamme auttavat työhyvinvoinnin kehittämisessä mm. hyödyntämällä työolosuhde- ja tyytyväisyysselvityksiä, päivittämällä henkilöstökäsikirjoja ja -periaatteita, sekä räätälöimällä juuri teille sopivia henkilöstöratkaisuja.

Neuvomme myös työoikeudellisissa kysymyksissä

Työskentelemme yhteistyössä työoikeusasiantuntijakollegoittemme kanssa, mm. kun toimeksiantomme vaativat työlainsäädännön tai työehtosopimusten tulkintaa tai valmistautumista muutosneuvotteluihin.

Lue lisää työoikeuspalveluistamme

Miksi PwC?

  • Työnantajavelvoitteiden, ennakkoperinnän, sosiaaliturvan, yksityishenkilöiden veroneuvonnan ja veroraportoinnin neuvonnan lisäksi tarjoamme työnantajille muun muassa palkkahallinnon palveluja, palkitsemiseen liittyvää neuvontaa, HR-neuvontaa sekä työoikeusneuvontaa. Meiltä saat kaiken saman katon alta.
  • PwC:llä palvelumme ovat kokonaisvaltaisia ja kokoamme asiantuntijatiimimme eri osaamisaloilta aina asiakkaamme tarpeiden mukaan. Laaja asiantuntijaverkostomme koostuu mm. verotuksen, yhtiöoikeuden, työoikeuden, palkitsemisen, arvonmäärityksen ja taloudellisen raportoinnin osaajista.
  • Olemme luotettava ja kotimainen laajan asiantuntemuksen omaava toimija jonka kansainvälisen verkoston avulla voimme palvella sinua joustavasti Suomessa sekä yli 150 maassa.

Ole meihin yhteydessä!

Contact us

Laura Enckell

Laura Enckell

People and Organisation, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 7877814

Seuraa ja osallistu